Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimecres, 9 setembre 2020 Dia següent

Director General d'Esport

09:00

Reunió

Reunió Consell Superior d'Esports i Comunitats Autònomes - telemàtic

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

10:00

Altres

Webimar "Diari Información".

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

10:00

Reunió

Reunió amb la Directora Adjunta de Música i Cultura Popular del IVC

València (València)

Directora General d'Inclusió Educativa

10:00

Reunió

Reunió amb el Delegat Territorial de Valencia, la Directora del Centre de Recursos Educatius d'Alacant i la Directora de Educació de l'ONCE, per videoconferència

València (València)

Presidenta del Consell Escolar CV

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència debat online “ Reconstruir la Educación” de Save the Children

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

10:30

Reunió

Reunió amb la M.I Acadèmia de la Música Valenciana

València (València)

Presidenta del Consell Escolar CV

11:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència reunió online de preparació de les Jornades STEM

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

12:00

Reunió

SA. d'Eficiència i Tecnología Sanitaria, SA. de Salut Pública, SA. d'Atenció Primària i Serveis socials, SA. d'Igualtat i Diversitat

València (València)

Directora General d'Inclusió Educativa

12:00

Reunió

Directora general de Atenció Primerenca i Autonomia Personal

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

16:30

Presentació

Presentació del curs a distància de "Cultura Digital"

València (València)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

16:30

Inauguració

Jornada Inaugural Curs "Cultura Digital". Formació del professorat que impartirà la materia en Educació Secundària. Fins al 30 de setembre. Organitzat amb el CEFIRE de Plurilingüisme.

València (València)