Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 24 setembre 2020 Dia següent

Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública

09:30

Comissió Delegada d'Hisenda i Pressupostos

Comissió Delegada d'Hisenda i Assumptes Econòmics

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Ponència en les XXVII Jornades Tributàries

València (València)

Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

11:00

Reunió

Reunió amb el Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

12:00

Reunió

Reunió amb l'Associació de Víctimes del Terrorisme de la Comunitat Valenciana - AVT-CV

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaríes Autonòmiques i Subsecretaríes

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

13:15

Reunió

Reunió amb el General VI zona Guàrdia Civil

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

13:30

Reunió

Reunió amb la Fundació de Víctimes del Terrorisme - FVT

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

17:00

Reunió

Reunió monogràfic tema justícia

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

17:00

Reunió

Reunió monogràfic de Justícia

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

19:00

Reunió

Reunió amb UGT

València (València)