Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 24 setembre 2020 Dia següent

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió coordinació Vicepresidència segona

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de l'equip directiu de la Vicepresidència Segona

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió coordinació Vicepresidència segona. València

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Comissió Delegada d'Hisenda i Pressupostos

Comissió Delegada d'Hisenda i Assumptes Econòmics per Mitjans telemàtics

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

09:00

Reunió

Reunió i visita amb l'Alcalde de Sagunt. Barri Baladre. Sagunt (València)

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

09:00

Reunió

Reunió amb la direcció general de Sector Públic i Patrimoni

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:30

Reunió

Reunió amb la Directora Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de València

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

09:30

Reunió

Reunió amb la Directora Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de Valencia. València

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:00

Presentació

Presentació Jornada Inmoforum per mitjans telemàtics

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada Inmoforum Alacant per mitjans telemàtics

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

12:00

Reunió

Reunió amb Càritas Gandia

Gandia (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

12:00

Reunió

Reunió telemàtica amb Grupo ática

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

12:30

Jornades/Congressos/Seminaris

GT Edificació/Habitatge Fórum GVA/CEV per Mitjans telemàtics

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

12:30

Reunió

Telemàtica amb l'Institut de Tecnologia Ceràmica

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió de Sotsecretaries i Secretaries Autonòmiques (Consellet)

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió de la Comissió de Secretaris/es i Sotssecretaris/es

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

16:00

Altres

Esdeveniment en línia The Green Innovation Hub by AVAESEN

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

18:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornades virtuals "On Habitem"

València (València)