Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 15 gener 2019 Dia següent

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

08:30

Reunió

de coordinación amb el subdirector general d'Agricultura i Ramaderia

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural/ AVFGA

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de direcció de la Secretaria Autonómica.

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

09:00

Reunió

de coordinació amb el subdirector general de Pesca

València (València)

Secretari Autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic

09:30

Reunió

Reunió amb la Coordinadora por una Serranía Viva

València (València)

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

10:30

Reunió

Reunió de treball amb els Secretaris Autonòmics de la Conselleria.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural/ AVFGA

10:30

Reunió

reunió amb la Cnsellera sobre la PAC-post-2020

València (València)

Director General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

10:30

Reunió

Reunió amb les tècnics de la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

10:30

Reunió

PAC post 2020

València (València)

Directora General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC)

10:30

Reunió

PAC post 2020

València (València)

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

12:30

Reunió

Reunió de treball amb l'assessora parlamentària.

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

12:30

Reunió

de coordinació amb la subdirectora general d'Estructures Agràries i Cooperativismo

València (València)

Directora General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC)

13:00

Reunió

Subvenció nominativa Universitat Miguel Hernández

València (València)