Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 17 gener 2019 Dia següent

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

09:00

Reunió

Reunió amb la D.G. de Transparència.

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

10:00

Reunió

Despatx amb el director general de Fons Europeus i l'equip de la Subdirecció General de Projectes i Fons Europeus

València (València)

Director General de Fons Europeus

10:00

Reunió

Reunió Seguiment Feder i Ajudes Estat

València (València)

Directora General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni

10:00

Reunió

Reunió amb la Fundació CEAM

València (València)

Secretària Autonòmica d'Hisenda (cessament 29.03.2019)

10:30

Reunió

Reunió amb la Subdirectora General de Tributs

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

11:00

Reunió

Reunió amb l'empresa AOTEC.

València (València)

Directora General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni

11:00

Reunió

Despatx amb el conseller

València (València)

Subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

11:30

Reunió

Reunió amb Conseller d'Hisenda i Model Econòmic.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Hisenda (cessament 29.03.2019)

12:00

Reunió

Mesa General de Negociació de personal funcionari, estatutari i laboral (MGNI)

València (València)

Directora General de Pressupostos

12:00

Reunió

Mesa General de Negociació de Personal Funcionari, Estatutari i Laboral (MGNI). Sala d'Autoritats, de la Ciutat de la Justícia, València.

València (València)

Director General de Fons Europeus

12:30

Reunió

Reunió amb el director general de l'Institut Valencià de Finances

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

12:30

Reunió

Reunió amb Google for Educación.

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subssecretaris

València (València)

Secretària Autonòmica d'Hisenda (cessament 29.03.2019)

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris

València (València)

Subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris i Subssecretaris

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

16:30

Reunió

Reunió amb el Director General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergèncie

València (València)

Directora General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni

16:30

Reunió

Reunió amb el Director General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergència

València (València)