Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 29 gener 2019 Dia següent

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió de la Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement de la Comunitat Valenciana (CITEC).

València (València)

Subsecretari de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social. Participació i Cooperació

09:00

Reunió

Reunió de la Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement de la Comunitat Valenciana ( CITEC )

València (València)

Directora General de Cooperació i Solidaritat

09:00

Altres

Despatx Agenda

València (València)

Directora General de Transparència i Participació (Cessament 18.03.2019)

09:00

Reunió

Reunió amb la subdirectora i la Cap del Servei de Transparència

València (València)

Directora General de Transparència i Participació (Cessament 18.03.2019)

10:30

Reunió

Reunió amb la UV

València (València)

Director General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada Responsabilitat Social Corporativa en Torrevieja

Alacant (Alacant)

Directora General de Cooperació i Solidaritat

11:00

Reunió

Reunió Caps de Servei de la Direcció General de Cooperació i Solidaritat

València (València)

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

13:45

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència a la jornada "Realitat i Futur de la Responsabilitat Social a la Comunitat Valenciana. Experiènies territorials".

Alacant (Alacant)

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

15:00

Dinar/Sopar Oficial

Dinar de treball de la jornada "Realitat i Futur de la Responsabilitat Social a la Comunitat Valenciana. Experiènies territorials".

Alacant (Alacant)