Dia anterior dimecres, 27 març 2019 Dia següent

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de Salut de la Comunitat Valenciana

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

13:00

Visita

Visita Centre de Qualitat Avícola de la Comunitat Valenciana i reunió amb membres de la Conselleria d'Agricultura i Sanitat de Castilla la Mancha

les Alqueries (Castelló)