Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 29 juny 2020 Dia següent

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidència Segona

València (València)

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat

08:30

Reunió

Reunió amb la Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal, Sotssecretari i Gabinet de la Conselleria

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidència Segona.

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió amb el gabinet del Vicepresident Segon i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. València (València

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

08:30

Reunió

Reunió Subdirectora General d'Investigació, Innovació, Tecnología i Qualitat

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

09:00

Reunió

Reunió de treball, amb la D. G. del Institut Valencia de Formació, Investigació y Calitat dels Serveis Socials

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell Direcció Presidencia

València (València)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

09:00

Reunió

Consell Secretarìa Autonòmica

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

09:00

Reunió

Reunió Alts Càrrecs de Presidència

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunion Grup de Treball de la Mesa Polítiques Publiques (Model Econòmic)

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de Direcció de la Secretaria Autonòmica

València (València)

Director de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Secretària Autonómica

València (València)

Director General de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha)

09:00

Reunió

Comité direcció setmanal

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

09:00

Mesa Tècnica

Grup Tècnic de Model Econòmic (taula sectorial de Polítiques Públiques de Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic)

València (València)

Director General de Transició Ecològica

09:00

Reunió

Reunió Consell de Direcció de la SA

València (València)

Director General de Turisme

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió de Coordinació de Presidència

València (València)

Director General d'Administració Local

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió Coordinació Presidència

València (València)

Director General d'Economia Sostenible

09:00

Reunió

Reunió online Grup tècnic de Model Econòmic (Mesa sectorial de diàleg social de Politiques públiques - Grup de treball d'Hisenda i Model Econòmic)

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

09:00

Reunió

Reunió per videoconferència de la Junta de Govern de l'Institut d'Investigació Sanitària IIS La Fe

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

09:00

Reunió

Reunió grup tècnic de model econòmic

Alacant (Alacant)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

09:00

Reunió

Reunió Coordinació Presidència

València (València)

Directora General de Internacionalización

09:00

Obertura

Obertura Comença a exportar Cambra de Comerç Alacant

València (València)

Directora General de l'Advocacia General

09:00

Reunió

Reunió de Direcció

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

09:00

Reunió

Reunió Coordinació Presidència, videoconferència

València (València)

Directora General de Relacions amb la UE i l'Estat/ FCV-UE

09:00

Reunió

Reunió de Coordinació al Palau de la Generalitat.

València (València)

Directora General de Relacions amb la UE i l'Estat/ FCV-UE

09:00

Reunió

Reunió de Coordinació al Palau de la Generalitat.

València (València)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

09:00

Reunió

Reunió d'Alts Càrrecs de Presidència

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

09:00

Altres

Consell de Direcció de la Secretaria Autonòmica

València (València)

Presidenta del Consell Escolar CV

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Participació en les Jornades sobre Absentisme Escolar CEFIRE d'Elda

València (València)

President

09:30

Reunió

Reunió per a avaluar la situació del sector turístic derivada de la pandèmia i estudiar mesures addicionals de suport

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de direcció de la Conselleria telemàtic

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

09:30

Reunió

Patronat FAVIDE

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

09:30

Reunió

Reunió de coordinació del Gabinet de la consellera.

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:30

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista mitjans comunicació. Apunt

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

09:30

Reunió

Reunió Patronat FAVIDE

València (València)

Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública

09:30

Reunió

Reunió del Patronat de FAVIDE

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

09:30

Reunió

Coordinació Secretaria Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió Patronat FAVIDE

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria - Videoconferència

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Justícia i Administració Pública

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Patronat de Favide

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

09:30

Reunió

Patronat FAVIDE

València (València)

Director General d'Urbanisme

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

09:30

Reunió

Reunió amb la Subdirectora i la Cap de Servei

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Directora General d'Inclusió Educativa

09:30

Conferència

Webinar: Presentació Protocol de Absentisme al CEFIRE d'Elda

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

09:30

Reunió

Coordinació Secretaria Autonòmica Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

09:30

Reunió

Equip de Direcció DGIEO [Subdirectora d'Ordenació+Subdirector d'Innovació i Qualitat Educativa+Coordinadora Tècnica]

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell Direcció

València (València)

Director General de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA)

09:30

Reunió

Reunió staff Direcció

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

09:45

Reunió

Mesa d'Automoció amb la ministra d'Indústria per videoconferència

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

10:00

Inauguració

Inauguració Ecoparc d'Albaida.

Albaida (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió executiva i juntes de Patrons de l'IVE

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

10:00

Presentació

Presentació Pla Estratègic Turisme 2020-2025 a la FVMP

València (València)

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat

10:00

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidenta y Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, el Delegat del Consell per al Model Social Valencià, Secretaris Autonòmics i Sotssecretari

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

10:00

Reunió

Reunion Grup de Treball de la Mesa Polítiques Publiques (Finançament)

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

10:00

Conferència

Webinar Levante-EMV/CEV " Qui guanya amb el teletreball?

València (València)

Director General de Fons Europeus

10:00

Reunió

Reunió telemàtica del grup tècnic de finançament en el marc de l’acord “Alcem-nos” Acord per la Recuperació de la Comunitat Valenciana

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

10:00

Mesa Tècnica

Grup Tècnic de Finançament (taula sectorial de Polítiques Públiques de Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic)

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

10:00

Visita

Visita Albaida

Albaida (València)

Director General de Turisme

10:00

Reunió

Videoconferencia. Plà Estratègic de Turisme amb la FVMP

Alacant (Alacant)

Director General d'Igualtat en la Diversitat

10:00

Reunió

Coordinació SA

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

10:00

Reunió

Consell de Direcció de la Secretaria Autonòmica d'Innovació

Alacant (Alacant)

Directora General de Comerç, Artesania i Consum

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió de la Comissió Sectorial de Consum

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

10:00

Reunió

Reunió amb Teresa Savall. Universitat de València. Facultat d'Economia

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

10:00

Reunió

Grup tècnic de Finançament (Taula sectorial de diàleg social de Politiques públiques - Grup de treball d'Hisenda i Model Econòmic) - Videoconferencia

València (València)

Directora General de Persones Majors

10:00

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat i directors generals d'aquesta Secretaria Autonòmica

València (València)

Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

10:00

Reunió

Reunió coordinació modernització formació IVAP

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

10:00

Conferència

Webinar Levante-emv/Cev. ¿Qui guanya amb el Teletreball?.

València (València)

Directora General d'Innovació

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Secretaria Autonómica

Alacant (Alacant)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

10:00

Juntes Directives

Assitència a la Junta de Patrons de l'Institut Valencià de la Edificació

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

10:00

Altres

Webinar Levante-EMV/CEV "Qui guanya amb el teletreball?"

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Secretaria Autonòmica Innovació i Transformació Digital

Alacant (Alacant)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

10:30

Reunió

Reunió D.G. Justícia

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

10:30

Reunió

Reunió amb S.A. d'Economia Sostenible i S.A. d'Emergència Climàtica

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

10:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Videoconferència Consell de Govern del Consorci Hospital General Universitari de València

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

10:30

Reunió

Reunió amb el D.G de Transició Ecològica i les S.A de Política Territorial i Economia Sostenible sobre el Decret de Fotovoltaiques

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Justícia i Administració Pública

10:30

Reunió

Anàlisi Justícia

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

10:30

Reunió

Anàlisi Justícia

València (València)

Director General de Transició Ecològica

10:30

Reunió

Reunió amb les Secretàries Autonòmiques de Politica Territorial , Economía Sostenible i Transició Ecològica sobre decret de fotovoltàiques

València (València)

Director General de Turisme

10:30

Reunió

Amb el Conseller d'Hisenda i l'associació HOSBEC

Benidorm (Alacant)

Director General d'Urbanisme

10:30

Reunió

Videoconferència amb la Secretària Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

10:30

Reunió

Reunió Fotovoltaiques (S.A. d'Economia Sostenible i S.A. d'Emergència Climàtica i S.A Política Territorial, Urbanisme i Paisatge)

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

10:30

Reunió

Consell de Govern del Consorci Hospital General Universitari de València

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

10:30

Reunió

SA Economía Sostenible i SA d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica:

València (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

10:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Adopció de la Generalitat

València (València)

President

11:00

Reunió

Reunió amb els presidents de les comissions d'Investigació Mèdica; d'Economia; d'Investigació Bàsica; de Noves Tecnologies, i de Medi Ambient i Arquitectura de l'Alt Consell Consultiu en I+D+i per a abordar la reactivació de la CV

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

11:00

Mesa Tècnica

Grup Tècnic de Noves Tecnologies (taula sectorial de Polítiques Públiques de Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic)

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

11:00

Reunió

Reunió Grup Tècnic de Noves Tecnologies

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

11:00

Reunió

Reunió de coordinació de la Direcció General

València (València)

Director General d'Economia Sostenible

11:00

Reunió

Reunió Càtedra d'Economia Feminista en la seu d'Institut d'Investigació de la UV

València (València)

Director General d'Igualtat en la Diversitat

11:00

Roda de premsa

Presentació pla d'Equitat, diversitat i inclusió UMH

València (València)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

11:00

Reunió

Reunió amb les Presidents de les comissions de l'ACCIDI i el MH President de la General¡itat,

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

11:00

Reunió

Reunió amb el Gremi de LLibrers

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

11:00

Mesa Tècnica

Grup tècnic de treball de Noves tecnologies (Mesa sectorial de diàleg social de Politiques públiques - Grup de treball d'Hisenda i Model Econòmic)

Alacant (Alacant)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

12:00

Altres

Videoconferencia Reunió Ordinaria del Patronato del Instituto Investigación Sanitaria La Fe"

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

12:00

Juntes Directives

Junta Societat Projectes Temàtics de la C.V.

Alacant (Alacant)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

12:00

Altres

Hosbec-IVF

València (València)

Secretari Autonòmic de la Vicepresidència

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consejo de Administración Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic de Turisme

12:00

Presentació

Presentació Pla Estratègic Turisme 2020-2025 a la Marques Turístiques

València (València)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

12:00

Reunió

Consell Administració Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

12:00

Reunió

Reunió de coordinació amb la direcció general de Relacions amb l'U.E. i l'Estat

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió seguiment reconstrucció

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió Patronat IIS La Fe

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració de Societat de Projectes Temàtics Comunitat Valenciana

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

12:00

Reunió

Videoconferència Difusió de Mediació Intrajudicial amb els Lletrats de l'Administració de Justícia d'Alacant

València (València)

Director General de Turisme

12:00

Reunió

Videoconferencia: Amb les marques turístiques de la CV pel Plà Estratègic de Turisme

Benidorm (Alacant)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

12:00

Reunió

Reunió del Patronat de l'Institut d'Investigació Sanitària IIS La Fe

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

12:00

Reunió

Consell de Administració de la SPTCV

Alacant (Alacant)

Directora General de Comerç, Artesania i Consum

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió de la Junta Rectora del Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

12:00

Reunió

Reunió amb l'ajuntament de Torrevieja

València (València)

Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

12:00

Reunió

Reunió de coordinació de la DG

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

12:00

Reunió

Reunió amb Ajta. Orihuela

València (València)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

12:00

Reunió

Reunió de coordinació amb el Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i relacions externes, les caps de servei i la coordinadora de l'oficina de Brussel·les.

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

12:00

Altres

Centre d'Educació Ambiental de la CV - II Premis EAR per l'Educació Ambiental.

Sagunt (València)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

12:00

Lliurament de Premis

II Premis EAR d'Educació Ambiental en Ruta.

Sagunt (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

12:00

Altres

Videoconferència Professionals ETCOTE+SUB.GRAL.FP PER A l'OCUPACIÓ

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

12:30

Reunió

Reunió amb el director general de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern i amb la subdirectora.

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:30

Presentació

Presentació ajudes ARRURs (Àrees de Rehabilitació i Regeneració Urbana i Rural) per mitjans telemàtics

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

12:30

Presentació

Presentació de les ajudes de la convocatòria 2020 del Programa de Foment de la Regeneració i Renovació Urbana i Rural del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021

València (València)

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat

12:30

Reunió

Reunió de coordinació amb les Direccions Generals

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

12:30

Reunió

reunió amb la Directora General de Treball Autònomo, Economía Social i Responsabilidad Social Empresarial. Madrid

Madrid (Madrid)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

12:30

Reunió

Reunió amb el subdirector de VAERSA

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

12:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Junta Rectora CdA

València (València)

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

12:30

Reunió

Reunió amb Consellera Rosa Pérez Garijo

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

12:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració de Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana

València (València)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

12:30

Reunió

Reunió del Grup de Treball de representantes de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals per a l'elaboració de l'Informe de Progres 2020: Avanços i Desafiaments en la Implementació de l'Agenda 2030.

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

12:30

Reunió

Reunió Junta Rectora Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

12:30

Reunió

reunió seguiment amb el responsable de la unitat de seguretat i organització

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

12:30

Presentació

Presentació online de les ajudes de la convocatòria 2020 del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural (ARRUR) del Pla estatal d'habitatge 2018-2021

València (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

12:30

Reunió

Videoconferència amb Direccions Territorials de València, Alacant i Castelló sobre emancipació i concert d'abusos

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Administració CACSA

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració de CACSA

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

13:00

Reunió

Videoconferència amb el Vicerector de Projecciò Territorial i Societat de la Universitat de València

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

13:00

Reunió

Videoconferència amb l'Alcalde de Beniparrell i la Directora General de Recursos Económics e infraestructures

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració de CACSA

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració de CACSA.

València (València)

Director General de Fons Europeus

13:00

Conferència

Online Conference "SME support for the post-Covid era"

València (València)

Directora General de Internacionalización

13:00

Reunió

Reunió Valencia Capital del Disseny 2022

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

13:00

Reunió

Reunió videoconferència amb tècnics dels ajuntaments de la comarca de la Vega Baixa sobre el Pla Vega Renhace.

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

13:00

Reunió

Videoconferència amb els departaments de Salud

València (València)

Secretària General de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració CACSA

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

13:30

Lliurament de Premis

Centre d'Educació Ambiental de la CV - II Premis EAR per l'Educació Ambiental.

Sagunt (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

13:30

Reunió

Coordinació DG Justícia

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

13:30

Reunió

Reunió per videoconferència amb l'empresa AUREN

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

13:30

Reunió

Reunió telemàtica amb Ajuntament d'Orihuela i ADIF València. Tema: Estació intermodal d'Orihuela

València (València)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

14:00

Reunió

Reunió amb José Ramón Chirivella president de l'Associació de Juristes Valencians

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

15:30

Reunió

Reunió amb Secretaria Autonómica d'Habitatge i Funció Social

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

15:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Junta del Patronat de la Fundació INCLIVA

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

16:30

Altres

Videoconferencia "Patronato Fundación Incliva"

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

16:30

Reunió

Reunió amb Secretaria autonómica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

16:30

Reunió

Submesa d'Acció Concertada de persones Majors

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

16:30

Altres

Lliurament banderes Qualitur platja el Puig

el Puig de Santa Maria (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

16:30

Reunió

Reunió del Patronat de l'Institut d'Investigació Sanitària INCLIVA

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

16:30

Reunió

Reunió Videoconferència amb S. A. Planificació i Ordenació del Sistema, D.G. de Persones Majors, D. Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives d'Alacant, Castelló i València i Entitats. Submesa Acció Concertada Persones Dependents

València (València)

Directora General de Persones Majors

16:30

Reunió

Submesa Acció concertada Persones Majors

València (València)

Directora General d'Atenció Primària i Autonomia Personal

16:30

Reunió

Secretària Autonóica d´Atenció Primària i Serveis Socials

València (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

16:30

Reunió

Reunió amb la Secretària Autonomica d'Atenció Primària i Serveis Socials

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

16:30

Reunió

Ajuntament d'Alacant. Tema: Estació d'autobusos. Telemàtica.

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

17:00

Inauguració

Inauguració cicle de trobades "El port a debat" telemàtic

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

17:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Comité Direcció de la Conselleria

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

17:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió Patronat CEAM.

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

17:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública

17:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

17:00

Reunió

Videoconferència amb els Directors Generals d'Urbanisme i de Política Territorial i Paisatge

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

17:00

Reunió

Assistirà a la convocatòria del Patronat del CEAM

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Justícia i Administració Pública

17:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Comité de Direcció

València (València)

Director de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

17:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió Patronato del CEAM

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

17:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Comité Direcció de la Conselleria

València (València)

Director General d'Urbanisme

17:00

Reunió

Videoconferència Reunió de Coordinació amb la Secretària Autonòmica Política Territorial, Urbanisme i Paisatge i la Directora General de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

17:00

Reunió

Reunió telemática Plan Vega Renhace

Alacant (Alacant)

Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

17:00

Reunió

Comité de direcció de la Conselleria de Justícia, Interior i A.P.

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

17:00

Reunió

Reunió Patronato CEAM

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

17:00

Reunió

Reunió videoconferència amb el grup de treball del Pla Vega Renhace.

València (València)

Directora Financiera de la Fundació de la CV Centre d'Estudis Ambientals del Mediterràni (CEAM)

17:00

Reunió

Reunió del Patronat de la Fundació CEAM. Videoconferència.

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

17:30

Altres

Lliurament banderes Qualitur platja La Pobla de Farnals

la Pobla de Farnals (València)

President

18:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Obertura del XXIX Seminari Étnor, 'L'era de la intel·ligència artificial des d'una perspectiva ètica'. Assisteix C. d'Innovació

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

18:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari Étnor: Cap a una Intel·ligència Artificial per i per a la Societat

Alacant (Alacant)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

18:00

Reunió

Reunió amb la Fundació Carrefour

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

18:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Trobada Ciutadania Alcem-nos 2ª Sessió "Trobada ciutadana de les comarques del nord"

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

18:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Executiva ATMV - Videoconferència

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

18:00

Cloenda

Cloenda del XXIX Seminari ÉTNOR "Hacia una Inteligencia Artificial por y para la Sociedad"-Nuria Oliver

València (València)

Directora General de Comerç, Artesania i Consum

18:00

Reunió

Reunió amb la Vicepresidenta del Consell i la Fundació Carrefour

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

18:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Trobada Ciutadania Alcem-nos 2ª Sessió - Videoconferència- Comarques del nord

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

18:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Ètnor

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

18:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Executiva de l'Autoritat de Transport Metropolità de València. Videoconferència

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

18:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració d'ATMV telemàtic

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

18:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Administració ATMV - Videoconferència

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

19:00

Presentació

Acte de renaudació del programa de tecnificació del ciclisime en pista.

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

19:00

Altres

Trobada per videoconferència: Ciutadania Alcem-nos.

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

19:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Clausura XXIX Seminari Fundació ETNOR

València (València)

Director General d'Esport

19:00

Presentació

Presentació tecnificació ciclisme en pista

València (València)