Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 4 febrer 2020 Dia següent

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

09:00

Reunió

Reunió amb la directora general de Pressupostos

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

10:00

Reunió

Associació de persones amb malaltia renal i trasplantades - ALCER Castalia

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

10:00

Reunió

Reunió sobre Banc d'Imatge Mèdica de la Comunitat Valenciana amb la secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària i la directora general de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

10:00

Reunió

Reunió sobre Banc d'Imatge Mèdica de la Comunitat Valenciana amb la secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària i director general d' Investigació i alta inspecció Sanitària

València (València)

Directora General de Règim Econòmic i Infraestructures

10:00

Reunió

Reunió amb la Secretaria Autonómica i el Cap de la Empresa IBERSURGICAL.

València (València)

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

10:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Interministerial de Preus del Medicaments, Ministeri de Sanitat

Madrid (Madrid)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada de presentació de projectes d'investigació sobre càncer, organitzada per la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

11:30

Reunió

Reunió amb el director del Departament de Tecnologia de CIEMAT

València (València)

Directora General de Règim Econòmic i Infraestructures

11:30

Reunió

Reunió amb la Secretaria Autonómica i el Director d'CIEMAT.

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

12:00

Reunió

Comissió de Coordinació Assistencial

Madrid (Madrid)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

13:00

Reunió

Reunió amb l'equip directiu del Departament Valencia-Arnau de Vilanova-Lliria

València (València)

Directora General de Règim Econòmic i Infraestructures

13:00

Reunió

Reunió amb l'Consellera de Sanitat.

València (València)

Directora General de Salut Pública i Addiccions

13:00

Reunió

Menjadors institucions publiques.DG Salut Pública, Conselleria Educació i Ajuntament València

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

16:00

Reunió

Reunió Coordinació amb la subdirectora gral. de sistemes d'informació

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

16:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut

Madrid (Madrid)

Directora General de Règim Econòmic i Infraestructures

16:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió Consell de Direcció de la Conselleria.

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

19:00

Altres

Assistència en Presidència "Diàleg amb el president De Uruguay D. José Mujica"

València (València)