Visualització de contingut web

Agenda

En aquest espai pot consultar les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (format ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior divendres, 25 setembre 2020 Dia següent

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió coordinació Vicepresidència segona

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

08:30

Altres

Entrevista en Ràdio Plaza

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

08:30

Reunió

Reunió d'agenda

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de l'equip directiu de la Vicepresidència Segona

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

08:30

Reunió

Reunió amb Sr. Gerardo Roger i Begoña Serrano (IVE). València (València)

València (València)

Director General de Turisme

08:30

Reunió

Videoconferencia amb la DG de Industria i Energia

Benidorm (Alacant)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió coordinació Vicepresidència segona. València

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

08:30

Reunió

DG Turisme

València (València)

Director General d'Urbanisme

08:45

Reunió

Videoconferència sotsdirector Sistemes d'Infomació Departamentals (DGTIC)

València (València)

President

09:00

Ple del Consell

Presideix el Ple del Consell

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

09:00

Ple del Consell

Reunió del Ple del Consell

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

09:00

Ple del Consell

Reunió del Ple del Consell.

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

09:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Debat de Política General.

València (València)

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

09:00

Ple del Consell

Reunió del Ple del Consell.

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

09:00

Ple del Consell

Reunió del Ple del Consell

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

09:00

Ple del Consell

Assistència a la reunió del Ple del Consell.

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Ple del Consell

Ple del consell

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

09:00

Altres

Visita oficina PROP de Gandia

Gandia (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

09:00

Altres

Ponència Llei de Servicios Inclusivos

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

09:00

Reunió

Comissiò de Seguiment Inici Curs Escolar 2020-21

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

09:00

Reunió

Reunió de Seguiment d'inici del curs escolar 2020-2021

València (València)

Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació

09:00

Reunió

Convocatòria Ple CNEAI (Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora)Videoconferència

Alacant (Alacant)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

09:00

Reunió

Videoconferència amb IVIE.

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

09:00

Reunió

per videoconferÈncia amb assessor CEFIRE sobre Pla Estratègic CIDA

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada gestió de residus

Alacant (Alacant)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

09:00

Reunió

Reunió amb el Sotssecretari de la Conselleria de Justícia, Interior i AP

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

09:00

Reunió

Reunió amb Teresa Savall, professora de la UV

València (València)

Directora del Gabinet del President

09:00

Reunió

Reunió amb els caps de Gabinets del Consell

València (València)

Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

09:00

Reunió

Reunió de coordinació amb el Sotssecretari de la Conselleria de Justícia, Interior i AP

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

09:00

Reunió

Reunió d'agenda amb el Secretari Autonòmic d'Ocupació.

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

09:00

Reunió

Reunió videoconferència amb l'IVIE.

València (València)

Secretari Autonòmic de la Vicepresidència

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració de l'Autoritat Portuaria de València

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

09:30

Reunió

Reunió amb l'alcalde Ajuntament d'Alboraia

Alboraia (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

09:30

Reunió

Reunió setmanal coordinació interna Secretaria Autonòmica

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

09:30

Reunió

Reunió gestió de la palla de l'arròs 2020

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

09:30

Reunió

reunió de comunicación amb personal IVAJ

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

09:30

Reunió

Reunió Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

València (València)

Director General de Prevenció d'Incendis Forestals

09:30

Reunió

Reunió informativa (online) sobre les accions de suport que portarà a terme esta Conselleria relatives a la gestió de la palla

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

09:30

Reunió

Reunió setmanal coordinació interna Secretaria Autonòmica València (València)

València (València)

Director General d'Esport

09:30

Reunió

Reunió Comissió Mèrit Esportiu (telemàtica)

València (València)

Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

09:30

Reunió

Seminari Confederació Empresarial CV sobre Fons Europeus

València (València)

Directora General de Relacions amb la UE i l'Estat/ FCV-UE

09:30

Reunió

Reunió de Coordinació amb el Delegat i les Caps de Servei de la Direcció General.

València (València)

Directora General de Relacions amb la UE i l'Estat/ FCV-UE

09:30

Reunió

Reunió de Coordinació amb el Delegat i les Caps de Servei de la Direcció General.

València (València)

Directora General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius

09:30

Reunió

reunió de Coordinació amb Secretària Autonòmica d'Atenció Primària

València (València)

Directora General d'Inclusió Educativa

09:30

Reunió

Coordinadora i Directora Projecte Cultura + Social

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

09:30

Reunió

Coordinació Secretaria Autonòmica Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

València (València)

Director-gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

09:30

Reunió

Reunió amb empresa de Ticketing. Videoconferència

València (València)

Director d'Intel·ligència Turistica

09:30

Reunió

Reunió coordinació Inteligencia Turística CV (online)

Benidorm (Alacant)

Secretari Autonòmic de Turisme

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Participació Fòrum Turisme 2020 "El turisme en temps de pandèmia- MARQ

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Seguiment de l'Acord per a l'organització i el desenvolupament del curs 2020-2021 i per a la reducció de la part lectiva de la jornada setmanal en el curso 2021-2022

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

10:00

Reunió

Reunió amb el sindicat de Actors i Actrius Professionals Valencians

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

10:00

Reunió

Reunió amb European Energy i DGIEM

València (València)

Director General de Transició Ecològica

10:00

Reunió

Reunió amb IDAE i l'alcalde de Aras de los Olmos

València (València)

Director General de Turisme

10:00

Reunió

Videoconferencia: Amb la investigadora de l' Institut Universitari de Investigacions Turístiques de la UA i técnic de l'ajuntament d'Alacant

Benidorm (Alacant)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

10:00

Reunió

Reunió amb representants de l'Associació Nacional Big Data i Analytics (ANBAN)

Alacant (Alacant)

Directora General de Personal Docent

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Seguiment de l’Acord per a l’organització i el desenvolupament del curs 2020-2021 i per a la reducció de la part lectiva de la jornada setmanal en el curs 2021-2022

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

10:15

Reunió

Reunió de seguiment amb el Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

10:15

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Hisenda

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

10:30

Altres

Debat de Política General

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:30

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Ple de les Corts

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

10:30

Reunió

Reunió amb José Antonio Rabadán de Healthcare Activos

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

10:30

Visita

Visita CEIP La Xara

Dénia (Alacant)

Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental

10:30

Reunió

Reunió amb SAID i DD.TT

València (València)

Directora General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral

10:30

Reunió

Reunión de la Red Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo por videoconferencia

València (València)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

10:45

Firma de conveni

Firma conveni creació catedra amb Universitat Jaume I

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

10:45

Firma de conveni

Assistència a l'acte de signatura del conveni de col·laboració amb la Universitat Jaume I de Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

11:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Assistència sessió plenaria en les Corts. Debat sobre política general.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

11:00

Reunió

Reunió sobre Fons Europeus Next Generation amb el DG Fons Europeus, el DG Coordinació de l'Acció del Govern, el SA per a la UE i Rel. Exteriors, i la DG Relacions amb UE i l'Estat.

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

11:00

Reunió

Reunió per videoconferencia amb el Secretari Autonòmic d’Hisenda.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

11:00

Reunió

Reunió amb l'Institut Cerdà.

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

11:00

Lliurament de Premis

Lliurament de Premi Culturama d'Innovació Social en Joventut

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

11:00

Reunió

Videoconferència amb la SA de Model Econòmic i Finançament, el DG de Fons Europeus i el SA d'Hisenda

València (València)

Director General de Fons Europeus

11:00

Reunió

Reunió virtual amb la Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament i el Secretari Autonòmic d'Hisenda

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

11:00

Altres

Webinar Diario Información: El nou model d'FP valenciana

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

11:00

Reunió

Reunió de treball SDG Model Econòmic

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

11:00

Reunió

Reunió "Xaloc" amb la Subsecretaria i el IVE. València (València)

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

11:00

Reunió

Reunió "Xaloc" amb la Subsecretaria i el IVE. València (València)

València (València)

Director General d'Administració Local

11:00

Reunió

Reunió amb l'Alcalde de Cheste

València (València)

Director General d'Urbanisme

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Webinar "Agilització procedimental en l'urbanisme valencià"

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

11:00

Reunió

Reunió "Xaloc" amb la Subsecretaria i el IVE. València

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

11:00

Reunió

Reunió amb la Direcció General de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

València (València)

Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

11:00

Reunió

Seminari Direcció General d'Urbanisme sobre "Plan Agiliza"

València (València)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

11:00

Reunió

Reunió per videoconferencia amb el Secretari Autonòmic d’Hisenda.

València (València)

Directora General d'Alta Tecnologia i Infraestructures

11:00

Reunió

Reunió coordinació agendes.

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

11:00

Reunió

Reunió Coordinació amb EVHA.

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

11:15

Reunió

Reunió amb el grup d'experts de la covid

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

11:15

Reunió

Reunió de Coordinació amb la Direcció General d'Atenció Primària i Autonomia Personal.

València (València)

Directora General d'Atenció Primària i Autonomia Personal

11:15

Reunió

Reunió de coordinació amb la Secretària Autonómica d´Atenció Primària i Serveis Socials

València (València)

President

11:30

Reunió

Reunió per videoconferència amb experts de la Comunitat Valenciana

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

11:30

Firma de conveni

Firma de conveni de creació de cátedra amb la UJI

Castelló de la Plana (Castelló)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

11:30

Mesa

Mesa de Pares i Mares

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

11:30

Reunió

Reunió comité d'experts. Palau Generalitat

València (València)

Secretària Autonòmica de Prospectiva i Comunicació

11:30

Altres

Reunió comité d'experts. Palau Generalitat

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

11:30

Reunió

Reunió amb representants d'Iniciativa Túria i Fundació Nova Cultura de l'Aigua

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

11:30

Reunió

Reunió Gal·la Capitalitat Cultural

València (València)

Director General de Turisme

11:30

Reunió

Videoconferencia: Reunió coordinació Turisme Comunitat Valenciana (Bono Viaje CV)

Benidorm (Alacant)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

11:30

Reunió

Reunió videoconferència grup d'experts COVID-19.

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

12:00

Altres

Minut de silenci per víctima violència de gènere

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

12:00

Visita

Visita Ajuntament d'Albaida i la Casa El Clau

Albaida (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

12:00

Obertura

Obertura curse acadèmic d'Universitat Jaume I

Castelló de la Plana (Castelló)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

12:00

Roda de premsa

Roda de Premsa

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

12:00

Altres

Acte acadèmic d'obertura del curs 2020-2021 UJI

Castelló de la Plana (Castelló)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

12:00

Reunió

Videoconferència amb els Directors de Salut Pública- Educació i COVID-19

València (València)

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

12:00

Obertura

Acte d'obertura del curs acadèmic 2020-2021 de la Universitat Jaume I

Castelló de la Plana (Castelló)

Director General de Prevenció d'Incendis Forestals

12:00

Reunió

Reunió en Vistabella, sobre Focus 2020 Pimes i Emprenedoria. Mancomunitat Peñagolosa -Pobles del Nord

Vistabella del Maestrat (Castelló)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

12:00

Reunió

Reunió Coordinació SA d'Habitatge i Funció Social + SA d'Arquitectura Bioclimàtica València (València)

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

12:00

Reunió

Reunió amb la Fundació Professor Manuel Broseta

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

12:00

Acte commemoratiu

minut de silència per violencia masclista

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

12:00

Reunió

Reunió amb Arturo Úbeda i Alberto Giménez del Grupo Casaverde d'Alacant

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

12:00

Reunió

Reunió amb Innvat.tur Aplicació platges segures

Alacant (Alacant)

Directora General de Cultura i Patrimoni

12:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista en Plaza Radio

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

12:00

Reunió

Reunió amb Amadeo Fuenmayor, Catedràtic Universitat de València

València (València)

Directora General de l'Insitut Valencià de les Dones

12:00

Altres

Concentració de repulsa per l'assassinat de Na, per violència masclista.

València (València)

Directora General de Salut Pública i Addiccions

12:00

Reunió

Reunió amb les direccions dels Centres de Salut Pública

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

12:00

Reunió

Reunió Coordinació SA d'Habitatge i Funció Social + SA d'Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

12:00

Reunió

Agilitació administrativa

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

12:00

Altres

Videoconferència ETCOTE, FVMP i SUBDIRECTORA GRAL. FP PER A l'OCUPACIÓ

València (València)

Directora General d'Universitats

12:00

Altres

Acte d’Obertura del Curs Acadèmic 2020-2021 Universitat Jaume I.

Castelló de la Plana (Castelló)

Director General de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA)

12:00

Inauguració

Assistència inauguració curs 20-21 UJI

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

12:30

Reunió

Reunió amb el Cònsol General i Vicecònsol de Corea.

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

12:30

Reunió

Reunió amb Directora General Personal Docent

València (València)

Director General d'Administració Local

12:30

Reunió

Reunió amb l'Alcalde de L'Eliana

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

12:30

Visita

Visita Secció IES Enric Valor - Orba

Orba (Alacant)

Directora General de Personal Docent

12:30

Reunió

Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

13:00

Cloenda

Clausura III Jornada Leg

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

13:00

Reunió

Reunió de Coordinació amb la Direcció General d'Infància i Adolescència.

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

13:00

Reunió

Reunió CEO Hiberus -tecnologies per a la sectorització_

València (València)

Director General d'Urbanisme

13:00

Reunió

Reunió secretària autonòmica Política Territorial, Urbanisme y Paisatge

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

13:00

Reunió

Sotssecretària, Secretària Autonòmica de Eficència i Tecnologia Sanitària i Directora General de Règim Econòmic e Infraestructures

València (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

13:00

Reunió

Reunió amb Secretària Autonomica d'Atenció Primària i Serveis Socials

València (València)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

13:00

Reunió

Associació Valenciana de Professors de Dibuix

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

13:30

Reunió

Reunió coordinació direcció general estratègia IEE València (València)

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

13:30

Reunió

Videoconferencia amb el director general de funció pública

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

16:30

Altres

Curs en línia de la UIMP - Institucions per a després de la pandèmia

València (València)

Director General de Prevenció d'Incendis Forestals

17:00

Reunió

Vídeo Conferència sobre el Projecte Inerreg CILIFO (www.cilifo.eu) i , en el marc de la Setmana Verda Europea (EU Green Week) de la Comissió Europea

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

17:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista Pla MOVES II (À Punt)

Alcoi (Alacant)

Director General d'Esport

18:00

Altres

Arrivada 1ª etapa Volta Ciclista Alacant (La Nucia-Cuevas del Canelobre)

Busot (Alacant)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

18:30

Lliurament de Premis

Premis Cluster del Envase

Catarroja (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

19:00

Visita

Visita galeries amb motiu de la huitena edició de "Abierto Valencia"

València (València)

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

19:30

Exposició

Inauguració exposició "Pintors de l'exili i la lluita"

Muro de Alcoy (Alacant)

Directora General de Ports, Aeroports i Costes

Reunió

Reunió amb Director Diari Mediterráneo Castellón

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

Jornades/Congressos/Seminaris

Grup deTreball CCAA ECONOMIA SOCIAL

Toledo (Toledo)