Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimecres, 16 setembre 2020 Dia següent

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidència segona per mitjans telemàtics

Orihuela (Alacant)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió telemàtica de l'equip directiu de la Vicepresidència Segona

València (València)

Director General de Fons Europeus

08:30

Reunió

Reunió online NEFIS Comptabilitat Pressupostària Fons

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

08:30

Reunió

Coordinació amb l'OAC (Oficina d'Atenció al Contribuient)

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista a Cadena Ser Orihuela

Orihuela (Alacant)

Sotssecretari de la Conselleria de Justícia i Administració Pública

09:00

Reunió

Reunió amb la Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública i la Subdirectora General

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

09:00

Reunió

reunió amb representants de Consorci Xarxa Joves Net

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

09:00

Reunió

Comissió Experts del Sistema de Finançament.

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió d´experts sobre finançament

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

09:00

Reunió

Reunió directora general Persones Majors, directora territorial València, cap d'Inspecció de Centres i director general d'Infraestructures de Serveis Socials

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

09:00

Reunió

Reunió amb representants de l'institut d'investigació sanitària INCLIVA i d'ASEBIO

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

09:00

Reunió

Reunió per videoconferència Agencia Alberto Pla-proposta projectes.

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

09:00

Reunió

Comité de Direcció.

València (València)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

09:00

Altres

Debat sobre l'estat de la Unió

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

09:00

Reunió

Gerents, Directors Mèdics d'Atenció Prmària i Directors d'Infermeria d'Atenció Primària dels departaments de salut d'Alacant

València (València)

Directora General d'Atenció Primària i Autonomia Personal

09:00

Reunió

Reunió de coordinació de dependència amb el subdirector i caps de servei

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

09:00

Reunió

Reunio S.A. Industria

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

09:00

Reunió

Reunió Comité de Direcció

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

09:30

Reunió

Reunió amb el Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió General d'Educació per videoconfèrencia

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

09:30

Reunió

Reunió amb l'Advocacia de la Generalitat

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

09:30

Reunió

Reunió amb el Director General de Medi Natural

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

09:30

Reunió

Reunió amb el SA de Participació i Transparència

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

09:30

Reunió

Reunió DGIE amb Alcalde i corporació municipal de Gilet.

València (València)

Directora General de Comerç, Artesania i Consum

09:30

Reunió

Reunió amb representants de l'oficina técnica PATECO

València (València)

Directora General de l'Advocacia General

09:30

Reunió

Reunió amb SA de Mòdel Econòmic i Sotssecretari Presidència

València (València)

Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

09:30

Reunió

Reunió amb el Sotssecretari de la Conselleria de Justícia, Interior i AP

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

09:30

Reunió

Reunió grup d'experts COVID-19

València (València)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

09:30

Reunió

CEFIRE CTEM. Xarxa de Centres Sostenibles

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

10:00

Reunió

Reunió per videoconferència amb la Sotssecretària i l'Agència Valenciana D'Avaluació I Prospectiva

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

10:00

Reunió

Reunió amb l'Institut Tecnológic d'Energía amb la Direcció General d'Innovació

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

10:00

Reunió

Reunió amb el Regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sueca

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

10:00

Reunió

Reunió amb la Interventora General.

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

10:00

Reunió

Reunión por videoconferencia con la Subsecretaria y la Agencia Valenciana D'Avaluacio I Prospectiva Alicante (Alicante)

Alacant (Alacant)

Director General de Desenvolupament Rural

10:00

Reunió

Reunió per videoconferencia amb el Grup d'investigació DESIRES de la Universitat Jaume I sobre "Mobilidad i Trasnport Rural"

València (València)

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

10:00

Reunió

Reunió per videoconferencia amb la Consellera d'Innovació, Universitats i la Sotssecretària

València (València)

Director General de Política Lingüística i Gestió del Multillingüísme

10:00

Reunió

Reunió amb València Extra

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

10:00

Reunió

Videconferència Ecoembes

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

10:00

Reunió

Grup de Treball Projecte Digitaliza

València (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

10:00

Viatge

Visita a l'Escola Superior de Ceràmica de l'Alcora - ISEACV

l'Alcora (Castelló)

Directora General d'Inclusió Educativa

10:00

Reunió

Associació Implantats Coclears Comunitat Valenciana

València (València)

Directora General d'Innovació

10:00

Visita

Visita Institut Tecnològic de l'Energia ITE

Paterna (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

10:30

Lliurament de Premis

Premis Levante EMV 2020 a la cadena agroalimentària

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcalde de Pilar de la Horadada

Pilar de la Horadada (Alacant)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

10:30

Reunió

Reunió amb la Direcció General de Caixa Rural Central i la Coop. Vida Sostenible Cohousing

Alacant (Alacant)

Director de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

10:30

Reunió

Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

València (València)

Director General d'Urbanisme

10:30

Reunió

Reunió cap servei territorial d'Urbanisme d'Alacant

Alacant (Alacant)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

10:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Participació XI Jornades de Governs Locals UMH -AYTO. Alacant 2020. Telemàtica

Alacant (Alacant)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

10:30

Altres

Comissió seguiment càtedra UJI

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

10:30

Reunió

Amb el Vicepresident, reunió amb l'alcalde de Pilar de la Horadada. Alacant

Pilar de la Horadada (Alacant)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

11:00

Reunió

Sessió Formació Ajuntaments

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

11:00

Reunió

Reunió grup treball "Corredor Turístic segur Illes Britàniques"- + Lliurament plaça municipi turístic Ajuntament Benidorm

Benidorm (Alacant)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

11:00

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Ocupació

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

11:00

Reunió

Reunió amb el Director General de l'Aigua

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

11:00

Reunió

Reunió amb Sub. Gral Innovació Tenològica

València (València)

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

11:00

Reunió

Reunió a l'Ajuntament de Monòver amb familiars fossa Monòver

Monòver (Alacant)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

11:00

Reunió

Reunió FCC

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

11:00

Reunió

Reunió amb l'empresa AGE2-OAXIS

València (València)

Director General de Turisme

11:00

Reunió

Reunió grup de treball "Corredor Turístic segur Illes Britániques"

Benidorm (Alacant)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

11:00

Reunió

Confraria de pescadors de Dénia

Dénia (Alacant)

Director General d'Economia Sostenible

11:00

Roda de premsa

Roda de prensa per a la presentació del projecte: “El Medi Ambient en Joc”. Villena; Associació de Comerciants de Villena.

Villena (Alacant)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

11:00

Reunió

Reunió amb José Alemany, alcalde d'Alginet

València (València)

Director General d'Urbanisme

11:00

Reunió

Reunió Ajuntament Muro d'Alcoi

Alacant (Alacant)

Directora General de Participació Ciutadana

11:00

Reunió

Videoconferència amb la subdirectora general de Transparència i Participació i la DGTIC - Portal de Participació

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

11:00

Reunió

Reunió amb la Subdirectora General d'Inserció Laboral.

València (València)

Directora General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius

11:00

Reunió

reunió amb Fudació Angel Tomás

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

11:00

Reunió

Gerents, Directors Mèdics d'Atenció Prmària i Directors d'Infermeria d'Atenció Primària dels departaments de salut de Castelló

València (València)

Presidenta del Consell Escolar CV

11:00

Reunió

Reunió telemàtica del Grup de treball per a la reforma normativa del Reglament del Consejo Escolar del Estado

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

11:30

Altres

Comissió Especial Violència de Gènere en el Senat

Madrid (Madrid)

Director General de Política Lingüística i Gestió del Multillingüísme

11:30

Reunió

Reunió amb la cap de servei d'Acreditació i Assessorament

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

11:30

Reunió

Reunió Videoconferència DGIE Alcaldessa i corporació municipal de l'ajuntament de Redován

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

11:30

Visita

Vicky Food

Vilallonga (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

12:00

Reunió

Reunió amb el secretari autonòmic d'Educació i FP, el director general de Centres, la directora general de Personal Docent i el director general de FPiERE.

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

12:00

Reunió

Reunió amb la Junta Directiva FOPA (Federación de Obras Públicas de Alicante)

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

12:00

Reunió

Conseller d'Educació, Cultura i Esport / DG Personal Docent / DG Centres Docents-/ D.G. de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial València (València)

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

12:00

Reunió

Reunió amb la gerent de ARIVAL

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

12:00

Visita

Visita a Dulcesol

Gandia (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:00

Reunió

Reunió amb el grup Anticipa

València (València)

Director General de Desenvolupament Rural

12:00

Reunió

Reunió del Servei de Qualitat Agroalimentària

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

12:00

Reunió

Conseller d'Educació, Cultura i Esport / SAEFP / DG Personal Docent / DG Centres Docents-

València (València)

Director General de Turisme

12:00

Altres

Lliurament municipi turístic Benidorm

Benidorm (Alacant)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

12:00

Reunió

Reunió amb els responsables del Servei de Farmacia del Programa d'Atenció Farmaceutica de la CIPI

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

12:00

Roda de premsa

Roda de premsa presentació programació escènica Festival 10 Sentidos

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

12:00

Reunió

Reunió amb el gerent i subdirector de EPSAR

València (València)

Directora General de Personal Docent

12:00

Reunió

Reunió amb el conseller d'Educació, Cultura i Esport, el secretari autonòmic d'Educació i FP, el director general de Centres Docents i el director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

València (València)

Directora General de Recursos Humans

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Junta de Govern de FISABIO

València (València)

Directora General de Salut Pública i Addiccions

12:00

Reunió

DG Infància i adolescència: Residències primera acolliment

València (València)

Directora General de Salut Pública i Addiccions

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Junta de Gobern FISABIO

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

12:00

Reunió

Reunió amb la Directorora General de Comerç, Artesania y Consum

València (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

12:00

Reunió

Videoconferència amb Secretària Autonomica de Salut Pública i Direcció General de Salut Pública i Direcció Territorial de València

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

12:00

Altres

Videoconferència CENTRE SOCIAL PARRÒQUIA SAN JOSEMARÍA, SA OCUPACIÓ, DG OCUPACIÓ I FORMACIÓ i SUB.GRAL. FP PER A l'OCUPACIÓ

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

12:30

Presentació

Acte presentació Guia Indústria 4.0 ASEBEC-ITC

Almassora (Castelló)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

12:30

Reunió

Reunió amb el secretari autonómic de Participació i Transparència i la directora general de Participació Ciutadana.

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

12:30

Reunió

Reunió amb la Consellera i la Directora General de Participació Ciutadana

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

12:30

Reunió

Reunió amb S. A. d'Eficiencia i Tecnología Sanitaria

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

12:30

Reunió

Reunió de la Junta de Govern de FISABIO

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

12:30

Reunió

Reunió de la Junta de Govern de FISABIO

València (València)

Director General de Fons Europeus

12:30

Reunió

Reunió per videoconferència amb la Cap de l'Autoritat de Gestió del Programa Interact

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

12:30

Reunió

Reunió gestió residus sanitaris

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

12:30

Reunió

Reunió de la Junta de Govern de FISABIO

València (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

12:30

Presentació

Presentació dels II Premi ATC Impulsa - Asociación Española de Técnicos Cerámicos

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General de Participació Ciutadana

12:30

Reunió

Reunió amb la consellera

València (València)

Directora General d'Inclusió Educativa

12:30

Reunió

Regidor d´Educació de l´Ajuntament de Paiporta

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

12:30

Reunió

Reunió telemàtica amb el Col·legi Oficial D'Arquitectes De La Comunitat Valenciana. Oficina de Concursos.

València (València)

Secretària General de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

12:30

Reunió

Videoconferència Comissió de seguiment TECH4CV

Alacant (Alacant)

Vicepresident Executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

12:30

Reunió

Videoconferència Comissió de seguiment TECH4CV

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

13:00

Altres

Acte de la DO (Denominació Origen) Vins d'Alacant

Sax (Alacant)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

13:00

Reunió

Advocats

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

13:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista Diari Informació Alacant

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

13:00

Reunió

Reunió amb el regidor d'habitatge de l'Ajuntament d'Alacant

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

13:00

Reunió

Reunió amb la Directora General d'Innovació

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

13:00

Reunió

Comité de Direcció de NEFIS

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

13:00

Reunió

Confraria de pescadors de Xàbia

Xàbia (Alacant)

Director General d'Igualtat en la Diversitat

13:00

Reunió

Estratègia Migracions amb la dg d'Atenció Primaria i Autonomia Personal i la dg dg Acció Comunitària i Barris Inclusius

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

13:00

Reunió

Reunió de la directora general de l'Institut Valencià de les Dones i director general d'Infraestructures de Serveis Socials

València (València)

Directora General de Comerç, Artesania i Consum

13:00

Reunió

Reunió amb la Directora General de Canvi Climàtic

València (València)

Directora General de l'Insitut Valencià de les Dones

13:00

Reunió

Reunió amb el director general d'Infraestructures de Serveis Socials

València (València)

Directora General de Pressupostos

13:00

Reunió

Comité Estratègic NEFIS

València (València)

Directora General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius

13:00

Reunió

Reunió Estratègia Valenciana de Migracions

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

13:00

Reunió

Gerents, Directors Mèdics d'Atenció Prmària i Directors d'Infermeria d'Atenció Primària dels departaments de salut de València

València (València)

Directora General d'Atenció Primària i Autonomia Personal

13:00

Reunió

Director general de Igualtat en la Diversitat i directora general d´Acció Comunitària i Barris Inclusius

València (València)

Directora General d'Innovació

13:00

Reunió

Reunió amb Secretària autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

13:30

Firma de conveni

Firma conveni IVACE-Càmara Comerç Castelló de la Plana

Castelló de la Plana (Castelló)

Director General d'Infraestuctures Educatives

13:30

Reunió

Reunió DGIE amb Gerent empresa adjudicataria Vialterra

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

13:30

Reunió

Comissió Seguiment WEB de l'ATV

València (València)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

14:00

Reunió

Reunió per videoconferencia amb REDIT

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària/ IVASS

14:00

Reunió

Reunió de treball amb els Directors de Residencia d´IVASS

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

14:30

Reunió

Reunió amb la "Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana - CEV"

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

16:00

Altres

Videoconfèrencia "Sesión extraordinaria urgente del pleno del consejo interterritorial del sistema Nacional de Salud"

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

16:00

Reunió

Reunió amb la Plataforma Antidesnonaments de Torrevieja per valorar les necessitats habitacionals del municipi

Torrevieja (Alacant)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

16:00

Reunió

Reunió Coordinació de Secretaris Autonòmics i Sotsecretari

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

16:00

Reunió

Reunió de Coordinació del Sotssecretari i Secretaris Autonòmics.

València (València)

Director General d'Igualtat en la Diversitat

16:00

Reunió

Patrocini Comunitari

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

16:30

Reunió

Reunió amb el Conseller i la Sotssecretària

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

16:30

Reunió

Reunió video conferència amb el director general de Qualitat Ambiental

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

16:30

Reunió

Reunió videoconferencia Secretària Autonòmica d'Emergencia Climàtica

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

16:30

Altres

Curs en línia de la UIMP - Institucions per a després de la pandèmia

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

16:30

Reunió

Secretària Autonòmica d'Eficència i Tecnologia Sanitària i Subdirector General d'Avaluació de la Gestió Assistencial

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

17:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità de Valencia (ATMV) per videoconferència

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

17:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'administració ATMV

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

17:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Administració ATM

València (València)

Director-gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

17:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració ATMV. Videoconferència

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

17:30

Reunió

Reunió amb l'alcalde de Torrevieja

Torrevieja (Alacant)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

17:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Executiva ATMV

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

17:30

Reunió

Amb el Vicepresident, reunió amb l'alcalde de Torrevieja. Alacant

Torrevieja (Alacant)

Director-gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

17:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Executiva ATMV. Videoconferència

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

17:40

Reunió

Reunió amb membres de la Plataforma Salvem el Metropol.

València (València)

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

17:40

Reunió

Reunió amb l'Associació ciutadana en defensa de l'edifici Metropol

València (València)

Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació

18:00

Obertura

Acte d'Obertura del Curs Acadèmic 2020-2021 de la Universidad Católica de Valencia.

València (València)

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

18:00

Obertura

Acte d'Obertura del Curs Acadèmic 2020-2021 de la Universidad Católica de Valencia.

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

20:00

Altres

Final Bàsket. Partit València - Asvel.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

Reunió

Reunió amb la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport

València (València)