Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimecres, 11 juliol 2018 Dia següent

Subsecretari de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social. Participació i Cooperació

09:00

Reunió

Reunió amb el Servei de Gestió Econòmica i Pressupostària

València (València)

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Participació en el Seminari "Reflexions sobre la reforma Constitucional Espanyola". Seminari Fòrum Ètica Pública i Democràcia: Diàlegs d'Estiu 2018.

Alacant (Alacant)

Director General de Cooperació i Solidaritat (cessament 24.08.2018)

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Diàlegs d'Estiu. Seminari: Desenvolupament sostenible, globalització i enfortiment dels drets democràtics.

Alacant (Alacant)

Director General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Dins de les jornades Diàlegs d'Estiu, participació en el seminari "Reflexions sobre la reforma de la Constitució espanyola".

Alacant (Alacant)

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

19:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari Fòrum Ètica Pública i Democràcia: Diàlegs d'Estiu 2018. Converses Obertes amb Cristina Alemida i Irantzu Varela

Alacant (Alacant)

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

21:00

Dinar/Sopar de Treball

Sopar amb les ponents del Seminari Fòrum Ètica Pública i Democràcia: Diàlegs d'Estiu 2018. Converses Obertes

Alacant (Alacant)

Directora General de Transparència i Participació (Cessament 18.03.2019)

Jornades/Congressos/Seminaris

Dialegs d'Estiu-www.forumestiu.gva.es

Alacant (Alacant)