Dia anterior dilluns, 23 abril 2018 Dia següent

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de direcció

València (València)

Directora General de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha)

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció Setmanal Consellería

València (València)

Director de l' Institut Cartogràfic Valencià

10:30

Reunió

Reunió en l'Ajuntament de Gestalgar; Control geodèsic vessant Gestalgar.

Gestalgar (València)

Directora General de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha)

13:00

Reunió

Sindicatura de comptes

València (València)

Subsecretari de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

19:30

Conferència

40 Aniversari de la Constitució Espanyola

València (València)