Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior divendres, 6 març 2020 Dia següent

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

08:30

Reunió

Reunió amb responsable estudi de prospectiva de l'AVAP

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

10:00

Reunió

Reunió amb la Directora General d'Innovació

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

10:00

Reunió

Reunió amb el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials d'Alacant en el Col.legi.

Alacant (Alacant)

Directora General d'Innovació

10:00

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonómic D'Innovació i Transformació Digital

València (València)

Directora General d'Universitats

10:00

Reunió

Ple de la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAI)

Madrid (Madrid)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

11:00

Reunió

Reunió amb la Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Adm. Pública i DGTIC

Alacant (Alacant)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

11:30

Reunió

Reunió amb Director General SPTCV

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

12:30

Visita

Visita a l'Empresa Alfatec

València (València)