Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior divendres, 6 març 2020 Dia següent

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

09:00

Ple del Consell

Reunió del Ple del Consell

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

11:00

Reunió

Reunió amb l'Ajuntament de Carcaixent sobre infraestructures i mobilitat

Carcaixent (València)

Director General d'Urbanisme

11:30

Reunió

Reunió Ajuntament de Nàquera

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

11:30

Reunió

Reunió Ajuntament de Nàquera

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

12:00

Acte commemoratiu

Homenatge a les Dones Ferroviàries. Estació de l'AVE de València

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració ATMV

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

13:00

Cloenda

VIII Congrés Nàutic

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Executiva ATMV

València (València)