Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior divendres, 18 setembre 2020 Dia següent

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

08:00

Juntes Directives

Ajunta Directiva i Assemblea General Ordinària CEEI ELX

Elx (Alacant)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió coordinació Vicepresidència segona

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

08:30

Reunió

Reunió d'agenda

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de l'equip directiu de la Vicepresidència Segona

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió coordinació Vicepresidència segona

València (València)

President

09:00

Ple del Consell

Presideix el Ple del Consell

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

09:00

Ple del Consell

Reunió del Ple del Consell

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

09:00

Ple del Consell

Reunió del Ple del Consell.

València (València)

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

09:00

Ple del Consell

Reunió del Ple del Consell.

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

09:00

Ple del Consell

Reunió del Ple del Consell

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

09:00

Ple del Consell

Assistència a la reunió del Ple del Consell.

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Ple del Consell

Ple del consell

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

09:00

Ple del Consell

Ple del Consell

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

09:00

Reunió

Reunió de coordinació de la D. G. del Institut Valencià de Formació, Investigació i Calitat dels Serveis Social (IVAFIQ)

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

09:00

Reunió

Reunió amb el Subdirector del Gabinet Tècnic i Secretària General Administrativa

València (València)

Director General de Desenvolupament Rural

09:00

Visita

Visita Projecte Esquelles de Foc

la Font d'En Carròs (València)

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

09:00

Reunió

Reunió Projecte Resultats en Salut

València (València)

Director General de Prevenció d'Incendis Forestals

09:00

Visita

Visita amb el Director General Desenvolupament Rural, sobre el Projecte "Esquelles de Foc" , a la Safor, Vilallonga, Oliva etc.

Vilallonga (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

09:00

Visita

Visita, amb l'alcalde de l'ajuntament d'Oliva, instal·lacions del municipi

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

09:00

Visita

Visita obra en marxa Anna

Anna (València)

Directora del Gabinet del President

09:00

Reunió

Reunió amb els caps de Gabinets del Consell

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

09:00

Reunió

Reunió amb la D.G. TIC

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

09:00

Reunió

Reunió amb el DG de l'Institut Valencià de Finances

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

09:00

Reunió

Reunió Projecte Resultats en Salut

València (València)

Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

09:00

Reunió

Reunió de coordinació amb el Sotssecretari de la Conselleria de Justícia, Interior i AP

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

09:00

Reunió

Reunió d'agenda amb el Secretari Autonòmic d'Ocupació.

València (València)

Directora General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral

09:00

Reunió

Reunió d´agenda amb Secretari Autonómic d´Ocupació i Directores Generals

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

09:00

Reunió

Sec. Auton. d'Eficiència i Tecnologia Sanitaria, Sec. Auton. de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, Dir. Gestió Sanitària, Dir. de Salut Pública i Adiccions i Sub. Gral. d'Avaluació de la Gestió Assistencial

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

09:30

Reunió

Reunió de seguiment amb la Directora General de Pressupostos

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

09:30

Reunió

Reunió de Coordinació amb la Directora General d'Atenció Primària i Serveis Socials.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

09:30

Reunió

Reunió amb la directora general de Canvi Climàtic

València (València)

Director General de Fons Europeus

09:30

Reunió

Reunió amb el Director General de Turisme

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

09:30

Reunió

Reunió de la Comissió de seguiment del conveni de transparència amb la UV

València (València)

Director General de Turisme

09:30

Reunió

Videoconferencia: Amb el DG de Fons Europeus

Benidorm (Alacant)

Director General d'Economia Sostenible

09:30

Inauguració

Inaguració i participació en Jornada: "La RSC en l'estratègia de l'empresa", organitzada per laFEDERACIÓ d'ASSOCIACIONS D'EMPRESARIS DE LA SAFOR.

Gandia (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

09:30

Mesa

Reunió videoconferència Mesa sindical per a negociació de les Instruccions d'inici de curs de l'ISEACV

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

09:30

Reunió

Reunió amb NATURGY sobre Projectes Innovació NEDGIA

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària/ IVASS

09:30

Altres

Signatura de Notària Tuteles IVASS

València (València)

Directora General de Relacions amb la UE i l'Estat/ FCV-UE

09:30

Reunió

Reunió de Coordinació amb el Delegat i les Caps de Servei de la Direcció General.

València (València)

Directora General de Relacions amb la UE i l'Estat/ FCV-UE

09:30

Reunió

Reunió de Coordinació amb el Delegat i les Caps de Servei de la Direcció General.

València (València)

Directora General d'Atenció Primària i Autonomia Personal

09:30

Reunió

Reunió de coordinació amb la Secretària Autonómica d´Atenció Primaria i Serveis Socials

València (València)

Directora General d'Universitats

09:30

Reunió

Reunió videoconferència Mesa Sindical per a la negociació de les Instruccions d'inici de curs 2020-2021 de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana - ISEACV

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

10:00

Reunió

Reunió AEVAV

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

10:00

Reunió

directora de l'institut Valencia de les Dones

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

10:00

Reunió

Reunió de la Comissió NAT del Comité Europeu de les Regions.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

10:00

Reunió

Reunió telemática amb el ITC - Institut de Tecnologia Ceràmica

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

10:00

Reunió

Reunió amb el Director General de VAERSA i amb el gerent de l'EPSAR.

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

10:00

Reunió

Reunió Ajuntament Benicarló

Benicarló (Castelló)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

10:00

Reunió

Reunió amb Gabinet del Conseller

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

10:00

Reunió

Reunió Directora General Política Territorial i Paisatje

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

10:00

Reunió

Reunió técnica amb l'equip de la Direcció General (ordre de bases)

València (València)

Directora General de l'Insitut Valencià de les Dones

10:00

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

10:00

Reunió

Reunió amb Joan Piquer, DG de Qualitat i Educació Ambiental

València (València)

Directora General de Salut Pública i Addiccions

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Institucional AESAN

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

10:00

Reunió

Reunió de coordinació SA d'Habitatge i Funció Social (DG'd'Habitatge + DG d'Emergència Hab.+Assessora)

València (València)

Directora General d'Innovació

10:00

Reunió

Reunió amb l'Ajuntament de Teulada

Teulada (Alacant)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

10:00

Reunió

Telemàtica amb l'Institut de Tecnologia Ceràmica

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

10:15

Reunió

Reunió de seguiment amb el Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

10:15

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Hisenda

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

10:30

Reunió

Reunió Cònsol Portugal

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

10:30

Reunió

Reunió de Coordinació amb la Directora General d'Infància i Adolescencia.

València (València)

Director General de Fons Europeus

10:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Debat "La nova agenda social de la Unió"

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

10:30

Reunió

Reunió Projecte Resultats en Salut

València (València)

Directora General d'Atenció Primària i Autonomia Personal

10:30

Reunió

Subdirector general, cap de Servei de Serveis Socials Generals i técnics del Servei

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell General de Labora

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

11:00

Firma de conveni

Signatura de conveni de creació de càtedra amb la Universitat Politècnica de València

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

11:00

Reunió

Presentació del Delegat Institucional d'Iberdrola a la Comunitat Valenciana

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

11:00

Reunió

Reunió Coordinació amb D. G. de Gestió i Organització del Sistema

València (València)

Secretari Autonòmic de Promoció Institucional i Cohesió Territorial

11:00

Reunió

Assisteix a la reunió telemàtica de la Comissió Mixta de Cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Mixta de Cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

11:00

Roda de premsa

Rueda de prensa

Alcoi (Alacant)

Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Mixta de Cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

11:00

Reunió

Videoconferència Comissió Mixta de Cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Mixta de Cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Mixta de Cooperació entre la G.V. i la FVMP per video conferencia

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de Direcció de LABORA

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

11:00

Reunió

Reunió interna Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

11:00

Reunió

Videconferencia comissió mixta cooperació

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Mixta de Cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies

València (València)

Director General d'Administració Local

11:00

Reunió

Reunió Comissió mixta FVMP/GVA

València (València)

Director General d'Igualtat en la Diversitat

11:00

Reunió

Videoconferència Comissió Mixta GVA-FVMP

València (València)

Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental

11:00

Reunió

Video conferència Comissió Mixta de Cooperació entre la GV i la FVMP

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

11:00

Reunió

Coordinació amb el Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

11:00

Reunió

Videoconferència amb diputats/des despoblament d'Alacant, Castelló i València i la Universitat de València, PLESVANT

València (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

11:00

Reunió

Vídeoconferencia amb la DG d'Universitats i la directora de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell General de Labora.

València (València)

Directora General de Règim Econòmic i Infraestructures

11:00

Reunió

Reunió coordinació agendes.

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissio Mixta COOP.GV y FvMP

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell General de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació

València (València)

Directora General d'Universitats

11:00

Reunió

Reunió videoconferència amb la directora de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la CV ISEACV i la directora de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

11:00

Firma de conveni

Assistència a l'acte de signatura del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

11:30

Altres

Videoconferencia Consellera Sanitat - Alcaldessa de Castelló - Alcalde d'Alacant

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

11:30

Altres

Reunió amb el Cònsol General i Cònsol adscrit del Perú.

València (València)

Directora General de l'Insitut Valencià de les Dones

11:30

Reunió

Reunió amb les unitats de dona de les DDTT

València (València)

Directora General de Salut Pública i Addiccions

11:30

Reunió

Ajuntaments d'Alacant i Castelló. Situació COVID-19

València (València)

Directora General d'Innovació

11:30

Reunió

Reunió amb l'Ajuntament de Gata de Gorgos

Gata de Gorgos (Alacant)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

12:00

Reunió

Reunió amb el sotssecretari de la Conselleria.

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

12:00

Visita

Visita Obres "Pla Centre" i Visita Estació Experimental Agrària d'Elx

Elx (Alacant)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

12:00

Firma de conveni

Signatura de conveni de creació de càtedra amb la Universitat de València

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

12:00

Roda de premsa

Roda de Premsa

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Webinar gastronomia "La paella i la cultura del arròs de la CV"

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

12:00

Reunió

Reunió coordinació Secretaries Autonòmiques de la Vicepresidència Segona

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

12:00

Reunió

Reunió de seguiment amb el Director General de Tributs i Joc

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

12:00

Reunió

Reunió coordinació Secretaries Autonòmiques Vicepresidencia Segona i Directora General Coordinació Institucional

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

12:00

Reunió

Reunió amb la Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i el Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern

València (València)

Director General de Política Lingüística i Gestió del Multillingüísme

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Ple de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

12:00

Reunió

Reunió coordinació Secretaries Autonòmiques Vicepresidencia Segona i Directora General Coordinació Institucional València (València)

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

12:00

Reunió

Reunió amb la Consellera i el Sotsecretari

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

12:00

Reunió

Videoconferència amb l'U.A. sobre l'estat de l'estudi de la Intel·ligència Artificial a la Comunitat Valenciana

Alacant (Alacant)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

12:00

Reunió

Reunió coordinació amb les Secretaries Autonòmiques de la Vicepresidència Segona i Direccions Generals.

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

12:00

Reunió

Reunió Coordinació SA d'Habitatge i Funció Social + SA d'Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

12:00

Reunió

Reunió de coordinació Secretaries Autonòmiques i Direccions Generals

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

12:00

Reunió

Reunió coordinació Secretaries Autonòmiques Vicepresidencia Segona i Directora General Coordinació Institucional

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

12:00

Firma de conveni

Assistència a l'acte de signatura del conveni de col·laboració amb la Universitat de València

València (València)

President

12:30

Recepció/Audiència Oficial

Rep en audiència la presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

12:30

Reunió

Videoconferencia amb Diputació d'Alacant

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

12:30

Reunió

Reunió Diputat Turisme Valencia

València (València)

Director General de Desenvolupament Rural

12:30

Visita

Visita Obres "Pla Centre" i Visita Estació Experimental Agrària d'Elx

Elx (Alacant)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

12:30

Reunió

Reunió RCD'S

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

12:30

Reunió

Reunió amb la Directora General d'Indústria, Energies i Mines, Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

València (València)

Director General d'Administració Local

12:30

Reunió

Reunió amb l'Alcalde d'Alzira

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

12:30

Reunió

Reunió S.A. Planificació i Organització del Sistema i la Diputació d'Alacant

València (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

12:30

Reunió

Reunió amb el director i la cap d'estudis del Conservatori Superior de Dansa de València

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

12:30

Reunió

Junta Directiva i Assemblea General CEEI Elx

Elx (Alacant)

Directora General de Participació Ciutadana

12:30

Reunió

Reunió per videoconferència amb la subdirectora general i la cap de servei - Acord ciutadà Alcem-nos!

València (València)

Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

12:30

Reunió

Reunió amb la Direcció General d'Indústria i Energia

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

12:30

Reunió

Agilitza Indùstria

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

13:00

Reunió

Presentació als Agents Socials de l'Informe de la Comissió d'Experts "Proposada de Correcció Transitòria"

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

13:00

Reunió

Reunió sobre confinament Benigànim

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

13:00

Altres

Videoconferència situació de Benigánim

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

13:00

Reunió

Reunió sobre confinament a Benigànim. Videoconferència

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

13:00

Visita

Visita obra en marxa Algimia d'Alfara

Algímia d'Alfara (València)

Directora General de l'Insitut Valencià de les Dones

13:00

Reunió

Reunió amb entitas que treballen en la prevenció i protección de les dones en l'àmbit de la protitució i tràfic amb finalitat d'explotació sexual (videoconferència)

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

13:30

Altres

Videoconferència S.A. PROMOCIÓ INSTITUCIONAL I COHESIÓ TERRITORIAL DG D'ADMINISTRACIÓ LOCAL FVMP

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

13:30

Reunió

Reunió coordinació amb el Directors Generals de la SA.

València (València)

Director General de Política Lingüística i Gestió del Multillingüísme

13:30

Reunió

Reunió amb el conseller i la directora general de Personal Docent

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

13:30

Reunió

Reunió coordinació amb el Directors Generals de la SA. València (València)

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

13:30

Reunió

Coordinació Secretaria Autonòmica Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

14:00

Reunió

Reunió amb Red Elèctrica

València (València)

Directora General de Comerç, Artesania i Consum

15:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Municipal de Comerç de Dénia

Dénia (Alacant)

Directora General de Participació Ciutadana

16:30

Altres

Curs en línia de la UIMP - Institucions per a després de la pandèmia

València (València)

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

18:00

Inauguració

Inauguració Jornada Anual Societat Valenciana de Farmàcia Hospitalària

València (València)

Director General d'Igualtat en la Diversitat

18:00

Reunió

Videoconferència Formació Patrocini Comunitari

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

19:00

Presentació

Presentació del llibre "MIM, un assaig fotogràfic"al Espai Fuster

Sueca (València)

Director General de l'Institut Valencià de Cultura

19:00

Presentació

Presentació del llibre "MIm, un assaig fotogràfic" de Francesc Vera

Sueca (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

20:00

Inauguració

Inauguració de l'exposició DISSENY A LA TAULA

València (València)