Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 1 juny 2020 Dia següent

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidència Segona

València (València)

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat

08:30

Reunió

Reunió amb la Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal, Sotssecretari i Gabinet de la Conselleria

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidència Segona.

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió amb el gabinet del Vicepresident Segon i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. València (València

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell Direcció Presidencia

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

09:00

Reunió

Reunió Alts Càrrecs de Presidència

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

09:00

Reunió

Dirección General de Presupuestos

València (València)

Director General de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha)

09:00

Reunió

Comité direcció setmanal

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

09:00

Reunió

Reunió amb la Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

València (València)

Director General de Turisme

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió de Coordinació de Presidència

València (València)

Director General d'Administració Local

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió Coordinació Presidència

València (València)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

09:00

Reunió

Reunió Coordinació Presidència

València (València)

Directora General de Internacionalización

09:00

Obertura

Tallers Cámara Valencia: Comença a exportar

València (València)

Directora General de l'Advocacia General

09:00

Reunió

Reunió de Direcció

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

09:00

Reunió

Reunió Coordinació Presidència, videoconferència

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General de Pressupostos

09:00

Reunió

Amb la Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible i la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes. (Per Videoconferencia).

València (València)

Directora General de Relacions amb la UE i l'Estat/ FCV-UE

09:00

Reunió

Reunió de Coordinació al Palau de la Generalitat.

València (València)

Directora General de Relacions amb la UE i l'Estat/ FCV-UE

09:00

Reunió

Reunió de Coordinació al Palau de la Generalitat.

València (València)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

09:00

Reunió

Reunió d'Alts Càrrecs de Presidència

València (València)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

09:15

Reunió

Consell Secretaría Autonòmica

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

09:15

Reunió

Consell de la Secretaría Autonòmica

Alacant (Alacant)

Directora General d'Innovació

09:15

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell S.A. videoconferencia

Alacant (Alacant)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

09:15

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Secretaria Autonòmica Innovació i Transformació Digital per videoconferència

Alacant (Alacant)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

09:30

Reunió

Videoconferència de coordinació d'emergències sobre COVID-19.

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

09:30

Reunió

Reunió coordinació universitats

Alacant (Alacant)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:30

Reunió

Reunió amb la Secretaría Autonòmica d'Habitatge i Funció Social

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

09:30

Reunió

Reunió de coordinació del Gabinet de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

09:30

Reunió

Reunió sobre coordinació d'emergències COVID-19

l'Eliana (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

09:30

Reunió

Reunió coordinació Vicepresidència Segona, Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social i Direccions Generals

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de Direcció de la Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica

València (València)

Director General de Prevenció d'Incendis Forestals

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció per la secretària autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica

València (València)

Director General de Transició Ecològica

09:30

Reunió

Consell de Direccio de la SA

València (València)

Directora General de Comerç, Artesania i Consum

09:30

Reunió

Reunió amb els directors generals de les Comunitats Autònomes amb competència en matèria de Consum

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

09:30

Reunió

Reunió amb la Subdirectora i la Cap de Servei

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

09:30

Reunió

Reunió del Consell de Direcció Secretaria Autonòmica

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

09:30

Reunió

Reunió videoconferència amb el grup de treball "Ciències de dades per a COVID-19"

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

09:30

Reunió

Reunió de coordinació de la SA d'Habitatge i Funció Social amb el Vicepresident segon i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

09:30

Reunió

Coordinació Secretaria Autonòmica Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Valencià de l'Emprenedoria

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

10:00

Reunió

Reunió amb el secretari autonòmic d'Educació i Fp, la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, el sotsdirector d'Innovació i Qualitat Educativa i la sotsdirectora d'Ordenació.

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

10:00

Reunió

Reunió amb el sotssecretari de la Conselleria

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

10:00

Reunió

Ple del Consell Valencià de l'Emprenedoria

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

10:00

Reunió

Conseller, directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, subdirector general d'Innovació i qualitat Educativa i subdirectora general d'Ordenació

València (València)

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat

10:00

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidenta y Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, el Delegat del Consell per al Model Social Valencià, Secretaris Autonòmics i Sotssecretari

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

10:00

Reunió

Despatx assumptes Política Financiera

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Ple del Consell Valencià d'Emprenedoria

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

10:00

Reunió

Reunió amb la Consellera

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Ple del Consell Valencià de l'Emprenedoria per videoconferència

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

10:00

Reunió

Reunió Política Financera

València (València)

Director General de Transició Ecològica

10:00

Reunió

Consell Valencià de l'Emprenedoria

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

10:00

Reunió

Reunió amb el Servei d'Atenció a la ciutadania

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Valencià de l'Emprenedoria

València (València)

Director General de Turisme

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Ple del Consell Valencia de l'Emprenedoria

Benidorm (Alacant)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

10:00

Reunió

Reunió amb Rosa Molero, directora general d'Infància i Adolescència

València (València)

Director General d'Urbanisme

10:00

Reunió

Videoconferència coordinació Sotsdirectora Urbanisme i Cap de Servei de Règim Jurídic i Inspecció Territorial

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

10:00

Reunió

Consell Valencià de l'Emprenedoria

València (València)

Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

10:00

Reunió

Convocatòria del Consell Valencià de l'Emprenedoria

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

10:00

Reunió

Reunió per videoconferència, coordinació Serveis Centrals.

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Valencia de l'Emprenedoria

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Valencià de l'Emprenedoria

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Ple del Consell Valencià de l'Emprenedoria

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

10:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

10:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Dirección Consellería

València (València)

Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació

10:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió videoconferència Consell de Direcció de la Conselleria

Alacant (Alacant)

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

10:30

Reunió

Reunió Consell de Direcció de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciencia i Societat Digital mitjançant videoconferencia.

València (València)

Director General d'Esport

10:30

Reunió

Video-reunió Presidenta C. Tennis València

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

10:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

Alacant (Alacant)

Directora General d'Innovació

10:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Consellería

Alacant (Alacant)

Directora General d'Universitats

10:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió videoconferència Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

10:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció per videoconferència

Alacant (Alacant)

President

11:00

Reunió

Reunió amb motiu de l'acord institucional per a la reconstrucció

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

11:00

Reunió

Reunió amb la S.A. de Política Territorial, DG Pol. Territorial i DG Urbanisme per a analitzar els projectes vigents en materia de territorio, paisatge i urbanisme

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

11:00

Reunió

Reunió amb la Secretaria Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica y Sostenibilitat Energètica

València (València)

Secretari Autonòmic de Promoció Institucional i Cohesió Territorial

11:00

Reunió

Assisteix a la reunió convocada pel President de la Generalitat amb motiu de l'Acord Institucional per a la reconstrucció

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

11:00

Reunió

Videoconferència amb el Conseller de Política Territorial

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

11:00

Reunió

Reunió de coordinació de la Direcció General

València (València)

Director General d'Administració Local

11:00

Reunió

Reunio del acord territorial per la recuperació amb President de la Generalitat

València (València)

Director General d'Urbanisme

11:00

Reunió

Reunió conseller, secretaria autonòmica PTUP i directora general PTP per a analitzar els projectes vigents en matÈria de territori, paisatge i urbanisme

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

11:00

Reunió

Videoconferencia Coordinació Servei Juridic de l' ATV

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

11:00

Reunió

Reunió telemàtica amb el conseller, la S.A. de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge, i amb el D.G. d'Urbanisme, per a analitzar els projectes vigents en matèria de territori, paisatge i urbanisme

València (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

11:00

Reunió

Reunió amb Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

11:00

Reunió

Reunió coordinació Vicepresidència Segona, Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Direccions Generals

València (València)

Presidenta del Consell Escolar CV

11:00

Reunió

Reunió d'equip del CECV per videoconferència

València (València)

Director General de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA)

11:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista magazine COPE València

València (València)

Director General de Turisme

11:15

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Rector Visit Elche

Elx (Alacant)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

11:30

Reunió

Videoconferència del Gabinet tècnic de coordinació de policies locals de la CV

l'Eliana (València)

Directora General de Recursos Humans

11:30

Mesa Tècnica

Comissió sectorial seguretat i salut

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

12:00

Reunió

Reunió Platges Segures amb la Consellera de Sanitat, Consellera d'Innovació, Universitats, Ciencia i Societat Digital i Secretari Autonòmic de Turisme.

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

12:00

Reunió

Reunió amb el director general de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern.

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

12:00

Reunió

reunió coordinació playas seguras con la Conselleria de Justicia, Consellería de Política Territorial y Turisme

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

12:00

Reunió

Reunió telemàtica amb la D.G de Participació Ciutadana

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

12:00

Presentació

Webinar "Adaptació restaurants per a la reobertura post COVID-19"

València (València)

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

12:00

Reunió

Reunió amb Consellera Rosa Pérez Garijo

València (València)

Director General d'Urbanisme

12:00

Reunió

Videoconferència Cosa de Dos Comunicación

València (València)

Directora General de Comerç, Artesania i Consum

12:00

Reunió

Reunió de coordinació de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

12:00

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

12:00

Presa de possesió

Reunió per videoconferència Junta de Personal.

València (València)

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat

12:30

Reunió

Reunió de coordinació amb les Direccions Generals

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

12:30

Reunió

Reunió coordinació Sotssecretaria

València (València)

Director General de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA)

12:30

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista "la Sexta"

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

13:00

Reunió

Mesa sectorial Ceràmica

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

13:00

Mesa Sectorial

Taula Sectorial de la Ceràmica

València (València)

Directora General d'Innovació

13:00

Reunió

Reunió amb INFYDE

Alacant (Alacant)

Director General de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA)

13:00

Reunió

Reunió staff Direcció

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

14:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista LLEVANT TV

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

14:00

Reunió

Reunió amb representants brigades forestals.

València (València)

Secretària General de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

14:00

Reunió

Videoconferència CEV Aliança TECH4CV

Alacant (Alacant)

Vicepresident Executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

14:00

Reunió

Videoconferència CEV Aliança TECH4CV

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

16:00

Reunió

Reunió amb el secretari autonòmic d'Educació i FP, el director general de FP i ERE, el sotsdirector de Formació i Qualificació Professional i la sotsdirectora d'Ensenyament de Règim Especial.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

16:00

Reunió

Conseller d'Educació, Cultura i Esports, d.g. de Formació Professional Ensenyaments de Règim Especial, subdirectora general d'Ensenyaments de Règim Especial i subdirector general de Formació Professional i Qualificació Professional

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

16:00

Reunió

Reunió amb Secretaria General d'Indústria i de la PIME del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

16:00

Reunió

Conseller, Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional, sotsdirector de Formació i Qualificació Professional, sotsdirectora d'Ensenyaments de Règim Especial

València (València)

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

16:30

Reunió

Reunió amb Vicerectors y/o responsables d'estudis i estudiants de la Universitats Privades de la Comunitat Valenciana i la directora general d'Universitats, per mitjà de viedoconferencia

València (València)

Directora General d'Universitats

16:30

Reunió

Reunió videoconferència amb vicerectors i / o responsables d'estudis i estudiants de les Universitats Privades de la Comunitat Valenciana

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

17:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

17:00

Reunió

Videoconferencia Consell de direcció de l'AVSRE

l'Eliana (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

17:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Foro El Diario.es

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

17:00

Reunió

reunió amb Emili Villaescusa, President de CONCOVAL

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

17:00

Reunió

Despatx assumptes Sector Públic

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

17:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

17:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

17:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

17:00

Reunió

Inauguració Setmana del Medi Ambient Solidària

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

17:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Directora General de Règim Econòmic i Infraestructures

17:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria.

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

17:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Directora General de Internacionalización

Altres

Curs "Inteligència competitiva per a l'internacionalització" IVACE

València (València)