Dia anterior dimarts, 21 novembre 2017 Dia següent

Director General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge(Cessament 06.08.2018)

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcalde de Catral

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

11:00

Reunió

Es reuneix al port de Torrevieja. Tema: Espai Port-Ciutat de Torrevieja

Torrevieja (Alacant)

Director General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge(Cessament 06.08.2018)

12:00

Reunió

Reunió amb l'alcalde de Daya Vieja

València (València)

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori (cessament 16.05.2019)

13:30

Reunió

Reunió treball Consellera amb DG Habitatge i Directora EIGE

València (València)