Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 8 gener 2018 Dia següent

Directora General del Sector Públic, Model Económic i Patrimoni (cessament 27.03.2018)

10:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Executiva de Ciutats de les Arts i les Ciències - CACSA

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

12:00

Reunió

Reunió Comissió Mixta Consell - Corts

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió de la Comissió Mixta Consell–Les Corts per a la reforma del sistema de finançament i valoració del deute històri

València (València)

Secretària Autonòmica d'Hisenda (cessament 29.03.2019)

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Mixta Consell-Corts per la reforma del sistema de finançament i valoració del deute històric

València (València)

Directora General del Sector Públic, Model Económic i Patrimoni (cessament 27.03.2018)

13:00

Reunió

Reunió amb el Director Territorial de Presidencia d'Alacant.

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

15:00

Reunió

Despatx amb la Subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

València (València)

Directora General del Sector Públic, Model Económic i Patrimoni (cessament 27.03.2018)

15:00

Altres

Despatx amb la Subsecretaria d'Hisenda i Model Econòmic.

València (València)

Subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic (cessament 31/03/18)

15:00

Reunió

Despatx amb secretaria autonòmica de Model Econòmic i Directora general de Sector Públic,

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

16:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió del Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

16:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió del Consell de Direcció de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

València (València)

Secretària Autonòmica d'Hisenda (cessament 29.03.2019)

16:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

València (València)

Director General de Fons Europeus

16:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

València (València)

Director General de Pressupostos (cessament 31.03.18)

16:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Director General de Tributs i Jocs / IVAT (cessament 13.02.2019)

17:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de direcció

València (València)

Directora General del Sector Públic, Model Económic i Patrimoni (cessament 27.03.2018)

17:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consejo de Dirección - Conselleria de Hacienda y Modelo Económico

València (València)

Subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic (cessament 31/03/18)

17:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)