Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 17 gener 2019 Dia següent

Directora General de Funció Pública

09:00

Reunió

Comissió de Seguiment del III Acord de la Comissió de Diàlog Social

València (València)

Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Assisteix a la Sessió de control al Consell.

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

11:00

Reunió

Reunió de la Comissió de coordinació sobre violència de gènere.

València (València)

Secretari Autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

12:00

Mesa

Mesa General de Negociació de personal funcionari, estatutari i laboral (MGNI)

València (València)

Directora General de Funció Pública

12:00

Reunió

Mesa General de Negociació de personal funcionari, estatutari i laboral (MGNI)

València (València)

Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

12:30

Mesa

Mesa General de Negociació I

València (València)

Secretari Autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris

València (València)

Subsecretària de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris i Subssecretaris

València (València)

Secretari Autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

17:00

Presentació

Presentació de la guía “Derecho Civil Foral Valenciano. Un derecho al alcance de todos”

València (València)