Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimecres, 27 juny 2018 Dia següent

Director General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni (cessament 13.11.2018)

08:30

Reunió

Reunió cap de servei Administrador de CA9O i visita

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

09:00

Altres

Reunió de la Comissió Mixta Consell-Les Corts

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

09:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Reunió de la Comissió Mixta Consell–Les Corts per a la reforma del sistema de finançament i valoració del deute històric

València (València)

Subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

09:00

Reunió

Reunió amb Subsecretàri d'Educació

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

09:00

Reunió

Reunió en C.Educació, Investigació, Cultura i Esport sobre Lliurex.

València (València)

Director General de Fons Europeus

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Segona sessió del III Fòrum del Fons Social Europeu

Valladolid (Valladolid)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Corts

València (València)

Director General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni (cessament 13.11.2018)

11:00

Reunió

Despatx amb la subdirectora general de Patrimoni

València (València)

Subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

11:30

Reunió

Reunió amb Director General de la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva

València (València)

Subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

13:00

Reunió

Reunió amb Prudencio Muñiz.

València (València)

Director General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni (cessament 13.11.2018)

13:00

Reunió

Reunió amb el director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

13:00

Reunió

Reunió amb el D.G. del Sector Públic.

València (València)

Director General de Tributs i Jocs / IVAT (cessament 13.02.2019)

13:00

Reunió

Reunió amb la Secretària Autonòmica d´Hisenda

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

17:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència a la Jornada “Teixint xarxes entre dones en el medi rural per a Empoderar-te, Emprendre't i Connectar-te” organitzada per la Federació d'Associacions de Dones Rurals –FADEMUR

València (València)