Agenda

Dia anterior dimecres, 28 març 2018 Dia següent

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

08:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de direcció EVHA

València (València)

Director General de Diversitat Funcional

09:00

Reunió

Reunió amb representants de Fevadace. Assumpte: Presentació de programes

València (València)

Director General de Tributs i Jocs / IVAT

09:00

Reunió

Reunió de coordinació estadística amb el IVAT

València (València)

Director General d'Assistència Sanitaria

09:00

Reunió

Subdirectors

València (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

09:00

Reunió

Reunió amb la Cap de Secció de Gestió Económica

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

09:30

Reunió

Reunió de coordinació semanal amb la Secretaria Autonómica de la Conselleria.

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

09:30

Reunió

Ajuntament de Canals. Tema: infraestructures municipals

València (València)

Secretari Autonòmic de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de Salut de la Comunitat Valenciana.

València (València)

Directora General de Salut Pública

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de Salut CV

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

10:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració APV

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

10:45

Reunió

Reunió/visita amb l'empresa XPUM.CV (formació).

València (València)

Secretari Autonòmic de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Interdepartamental de Turisme.

València (València)

Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal

12:00

Reunió

Reunió amb el Sotssecretari i representants de les Patronals del tercer sector s/conveni per al pagament delegat

València (València)

Director General de Diversitat Funcional

12:00

Reunió

Reunió amb la regidora de Benestar Social de Xàtiva. Assumpte: necessitat de nou recurs a Xàtiva

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

12:00

Reunió

Reunió amb la D.G. de Vivenda, Rehabilitació i Regeneració Urbana.

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari Visor Cartogràfic GVA

València (València)

Subsecretari de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social. Participació i Cooperació

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió de la Comisió de Secretaris i Subssecretaris

València (València)

Director General de Diversitat Funcional

13:00

Reunió

Reunió amb representants d'Apnav. Assumpte: presentació de projecte de centre de dia

València (València)

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat

13:30

Reunió

Reunió alts càrrecs de la conselleria.

València (València)

Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal

13:30

Reunió

Reunió amb S.A. d'Igualtat, Sotssecretari, DD.GG., Subdirectors Generals, SGA i Subdirectora Gral. de la Tresoreria

València (València)

Subsecretari de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

16:00

Reunió

Reunió amb Secretari General Administratiu i Subdirector de Règim Econòmic

València (València)

Director General d'Assistència Sanitaria

16:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Secretari Autonòmic de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

17:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió setmanal Consell de Direcció.

València (València)

Director General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat

17:00

Reunió

Reunió amb entitats LGTBI

València (València)

Director General de Cooperació i Solidaritat

19:00

Presentació

Presentació projecte Fons Valencià per la Solidaritat

Corbera (València)