Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 7 gener 2019 Dia següent

Directora General de Cultura i Patrimoni

09:30

Reunió

Reunió de Coordinació Patrimoni

València (València)

Director General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

10:00

Reunió

Comissió reconeiximent i transferència de crèdits 2018/19 alumnat ISEACV

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

10:30

Reunió

Reunió amb representants de Capella de Ministrers

València (València)

Subsecretari de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

11:00

Reunió

Reunió amb Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació, Subdirecció Infraestrctures Educatives

València (València)

Secretari Autonòmic de Cultura i Esport

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Compareixença en la Comissió de Promoció Cultural del Consell Valencià de Cultura

València (València)

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

12:00

Reunió

Reunió amb representants de la Fundació Trinidad Alfonso.

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

13:00

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic de Presidència

València (València)