Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 10 juliol 2018 Dia següent

Director General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge(Cessament 06.08.2018)

08:30

Reunió

Reunió amb representants del veïnat del barri "Tres Camins" de Pinedo

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

08:30

Reunió

Es reuneix amb el director general del Canvi Climàtic

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territor (Cessament 23.07.2018)i

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Reunió amb la Comissió Europea sobre transport

Brussel·les (Bélgica)

Director General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge(Cessament 06.08.2018)

10:30

Reunió

Reunió amb representants de l'empresa ENVAC Iberia

València (València)

Directora Gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

11:00

Reunió

Reunió de treball amb els consultors de les concessions metropolitanes

València (València)

Director General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge(Cessament 06.08.2018)

12:00

Reunió

Reunió amb l'alcalde de Vilafamés

València (València)