Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 11 abril 2016 Dia següent

Secretari Autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic (cessament 05.02.2018)

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Institucional contra enfermetats transmeses per vectors

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Institucional enfront de malalties transmeses per vectors a la Direcció General de Salut Pública

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural/ AVFGA

10:00

Reunió

Infraestructures Hidriques a l'ajuntament de Cheste

València (València)

Director General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

10:00

Reunió

amb la Direcció General de Finançament i Fons Europeus

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural/ AVFGA

11:30

Reunió

Inspeccions d'equips d'aplicació de productes Fitosanitaris,. Empresa Aniteaf

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

11:30

Reunió

Reunió amb membre de ANITEF Equips d'aplicació de productes fitosanitaris

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural/ AVFGA

12:15

Reunió

Representants de La Taula del Senia.-

València (València)

Secretari Autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic (cessament 05.02.2018)

12:30

Reunió

Reunió amb representants de ACINCOVA i Jordi Joan

València (València)

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració de VAERSA.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural/ AVFGA

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració de Vaersa

València (València)

Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració de Vaersa

València (València)

Director General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració de Vaersa

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de direcció de Vaersa

València (València)

Secretari Autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic (cessament 05.02.2018)

14:00

Reunió

Reunió amb Climatekit

València (València)

Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

14:00

Reunió

Divers

València (València)