Dia anterior dilluns, 11 abril 2016 Dia següent

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Institucional enfront de malalties transmeses per vectors a la Direcció General de Salut Pública

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural/ AVFGA

10:00

Reunió

Infraestructures Hidriques a l'ajuntament de Cheste

València (València)

Director General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

10:00

Reunió

amb la Direcció General de Finançament i Fons Europeus

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural/ AVFGA

11:30

Reunió

Inspeccions d'equips d'aplicació de productes Fitosanitaris,. Empresa Aniteaf

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

11:30

Reunió

Reunió amb membre de ANITEF Equips d'aplicació de productes fitosanitaris

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural/ AVFGA

12:15

Reunió

Representants de La Taula del Senia.-

València (València)

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració de VAERSA.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural/ AVFGA

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració de Vaersa

València (València)

Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració de Vaersa

València (València)

Director General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració de Vaersa

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de direcció de Vaersa

València (València)

Director General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

14:00

Reunió

Divers

València (València)