Dia anterior dijous, 31 gener 2019 Dia següent

Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada Estratègia Territorial C. V. i l'aplicació en l'Àrea Metropolitana d'Elx

Alacant (Alacant)

Subsecretari de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

11:00

Reunió

Secretari de la Demarcació del Col·legi de Camins

València (València)

Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana

11:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada informativa: actuacions en matèria d'habitatge a la CV

Castelló de la Plana (Castelló)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

12:00

Reunió

Es reuneix amb el director gerent de FGV

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaris i Sotssecretaris

València (València)

Subsecretari de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió previa al Consell

València (València)