Dia anterior dimarts, 29 gener 2019 Dia següent

Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

08:30

Reunió

Reunió cap servei Avaluació Ambiental. Temes generals

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

09:00

Reunió

Es reuneix amb la Federació d'Activitats Subaquàtiques de la Comunitat Valenciana

València (València)

Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

09:00

Reunió

Reunió Ecopaisajes. Dic Callosa de Segura

València (València)

Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana

10:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Participació al programa Al Ras d'À punt ràdio

València (València)

Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

10:30

Reunió

Reunió sotsecretari, SGA. Aprovació modificació NUT Dénia

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

11:00

Reunió

Reunió amb el Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

València (València)

Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

11:00

Reunió

Reunió DGTIC. Pla d'agilització urbanística

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

11:30

Visita

Visita obres: Millora seguretat vial i accessibilitat per a vianants, rotonda CV-32 a Museros

Museros (València)

Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

12:15

Reunió

Reunió Ajuntament Dénia. Correcció errades NUT

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

13:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Mixta de la Cátedra Transport i Societat de la Universitat de València

València (València)

Subsecretari de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

13:30

Reunió

Reunió Comissió Mixta Càtedra Transport i Societat

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

16:30

Visita

Visita Fira CEVISAMA

València (València)