Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 26 octubre 2020 Dia següent

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió coordinació Vicepresidència segona

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

08:30

Reunió

Reunió amb l'alcalde de Nàquera

l'Eliana (València)

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat

08:30

Reunió

Reunió amb la Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal, Sotssecretari i Gabinet de la Conselleria

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de l'equip directiu de la Vicepresidència Segona

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió coordinació Vicepresidència segona.

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

08:30

Reunió

Reunió Subdirectora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

València (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

08:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Obertura Jornades de Formació del Col·legi Oficial de Pedagogs/as de la Comunitat Valenciana

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Reunió

Reunió amb la Secretaria autonòmica d'Arquitectura bioclimàtica i Sostenibilitat ambiental

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell Direcció Presidencia

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

09:00

Reunió

Reunió Alts Càrrecs de Presidència

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari "L'administració regional davant el repte de la digitalització"

València (València)

Secretària Autonòmica de Prospectiva i Comunicació

09:00

Reunió

Reunió coordinació Presidència

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

09:00

Reunió

Reunió amb Gabinet Vicepresident Segon

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Reunió

Reunió sobre Decret declaración responsable d'ocupació d'Habitatges.

València (València)

Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Representació Insitucional

09:00

Reunió

Reunió Alts Càrrecs de Presidència

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

09:00

Reunió

Reunió coordinació Presidència

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari "L'Administració regional davant el repte de la digitalització"

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

09:00

Reunió

Reunió amb Gabinet Vicepresident Segon. València (Valéncia)

València (València)

Director General de Turisme

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de Presidència

València (València)

Director General d'Administració Local

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió Coordinació Presidència

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

09:00

Reunió

Reunió de la Junta de Govern de la fundació d'investigació sanitària de l'Hospital General Universitari de València

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

09:00

Conferència

Participació ponència Un Món Digitalitzat Estat situació a Espanya i Context Europeu

Alacant (Alacant)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Inauguració Jornada Online L'agenda 2030, treball social i cooperació: Reptes per a una educació transformada.

València (València)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

09:00

Reunió

Reunió Coordinació Presidència

València (València)

Directora General de l'Advocacia General

09:00

Reunió

Reunió de direcció

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Seminari " L'administració regional davant el repte de la digitalizació"

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

09:00

Reunió

Reunió coordinació Presidència, videoconferència

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

09:00

Reunió

Reunió d'Alts Càrrecs de Presidència

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Participa com a ponent al col·loqui online d'Executive Forum

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

09:30

Reunió

Reunió del Patronat de FAVIDE

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

09:30

Altres

Apertura de l'Assemblea General Extraordinària EAPN Comunitat Valenciana, xarxa per la Inclusió Social.

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

09:30

Reunió

Reunió de Coordinació Secretaria Autonòmica

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

09:30

Reunió

Patronat FAVIDE (Videoconfèrencia)

l'Eliana (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

09:30

Altres

Coloqui On Line amb Arcadi España. Conseller de Política Territorial d'Obres i movilitat.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de direcció - videoconferència

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

09:30

Reunió

Videoconferència Mesures sanitàries COVID-19 realització de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

09:30

Reunió

Reunió amb la direcció general de Tecnologies de la Informació

València (València)

Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria - Videoconferència

Alacant (Alacant)

Sotssecretària de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió del Patronat de FAVIDE

València (València)

Director de l'Institut Cartogràfic Valencià

09:30

Conferència

Col·loqui Online Executive Forum

València (València)

Director General de Ciència i Investigació

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria - Videoconferència

Alacant (Alacant)

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

09:30

Reunió

Reunió Consell de Direcció de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciencia i Societat Digital per videoconferència

València (València)

Director General de Política Lingüística i Gestió del Multillingüísme

09:30

Reunió

Reunió amb la secretaria autonómica de Salut Pública

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

09:30

Reunió

Reunió DGTIC

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

09:30

Reunió

Reunió del Patronat de FAVIDE

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

09:30

Reunió

Reunió amb el Sotssecretari i Directors General de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

València (València)

Director General de Transició Ecològica

09:30

Reunió

Reunió amb DGTIC I Directors Generals

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

09:30

Altres

Col·loqui Online amb Sr. Arcadi España, Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

València (València)

Director General d'Urbanisme

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Col.loqui online "Executive Fórum España" amb el Conseller de Política Territorial, Obres Publiques i Mobilitat

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

Alacant (Alacant)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de direcció de la Consellera d'Innovació

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

09:30

Reunió

Reunión Subdirector General Sistemes información per a la salut

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

09:30

Reunió

Reunió amb Ajuntament Borriana

València (València)

Directora General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral

09:30

Reunió

Reunió amb la Presidenta del Consell Tripartit per al Desenvolupament de les Relacions Laborals i la Negociació Col·lectiva de la Comunitat Valenciana

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

09:30

Reunió

reunió de coordinació DGEHFSOHSU, amb subdirecció i caps de serveis

València (València)

Directora General d'Innovació

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

Alacant (Alacant)

Directora General d'Ocupació i Formació

09:30

Altres

Reunió amb Valencia Activa

València (València)

Directora General d'Universitats

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció videoconferència de la Conselleria

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria per videoconferència

Alacant (Alacant)

Secretària General de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Videoconferència Consell de Direcció de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

València (València)

President

10:00

Conferència

Participa en la reunió del president del Govern, Pedro Sánchez, amb els presidents de les comunitats autònomes. La trobada es realitzarà per videoconferència

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

10:00

Presentació

presentació The DataRoom by ITI

Paterna (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

10:00

Presentació

Presentació online de la Jornada Xarxa Ajuntaments Participatius, comarques del Nord (trobades en línia amb entitats locals).

València (València)

Secretari Autonòmic de la Vicepresidència

10:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció Vicepresidència i Conselleria d'Inclusió i Polítiques Inclusives VICIPI

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Trobades en línia amb les entitats locals de Castelló

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

10:00

Reunió

Reunió Consell de Direcció

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

10:00

Reunió

Reunió corredor sanitari

València (València)

Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat

10:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció.

València (València)

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat

10:00

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidenta y Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, el Delegat del Consell per al Model Social Valencià, Secretaris Autonòmics i Sotssecretari

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

10:00

Reunió

Reunió del Consell de Direcció

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

10:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Webinar amb Diari Informació.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

10:00

Reunió

Reunió amb DG Emprenedoria i Cooperativisme

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Compareixença en la Comissió de Sanitat de Les Corts

València (València)

Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

10:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció.

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

10:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

10:00

Reunió

Reunió telemàtica amb DGTJ Catalunya

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

10:00

Reunió

Reunió amb la subdirectora general i caps de servei de la DGISS

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

10:00

Presentació

Presentació Projecte Indústria 4.0 (ITI)

Paterna (València)

Directora General de Participació Ciutadana

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornades "Trobades en línia amb les entitats locals" municipis de Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General de Salut Pública i Addiccions

10:00

Reunió

Reunió de dirección

València (València)

Directora General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius

10:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

10:00

Reunió

Reunió Vicepresidència segona amb la Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social i direccions generals

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

10:00

Reunió

Reunió amb Secretària Autonòmica

València (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

10:00

Reunió

Consell de Direcció

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

10:30

Reunió

Comissió Permanent FAVIDE

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

10:30

Reunió

Reunió Associació Cultural El Camí del Sant Greal + Regidor Turisme Ajuntament València s/ Any Jubilar

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

10:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió de la Comissió Permanent de FAVIDE

València (València)

Director General de Política Lingüística i Gestió del Multillingüísme

10:30

Reunió

Reunió amb el conseller i secretaria autonòmica de Prospectiva i Comunicació

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

10:30

Reunió

Comissió Permanent FAVIDE

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

10:30

Presentació

Presentació del projecte pilot d'habitatge públic innovador a València

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió de l'Equip de Direcció d'Educació i FP.

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

11:00

Reunió

Reunió amb la Junta Central d'Usuaris del Vinalopó i Consorci d'Aigües de la Marina Baixa.

Aspe (Alacant)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de l'AVI

Alacant (Alacant)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

11:00

Presentació

Presentación projecte pilot concurs habitatge public

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Equip de Direcció

València (València)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de Direcció de l'AVI - Telemàticament

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió del Consell de Direcció de la Agència Valenciana de la Innovació

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

11:00

Reunió

Reunió amb la Directora General del Sector Públic i Patrimoni

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

11:00

Reunió

Reunió amb DGIEM

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

11:00

Reunió

Consell de direcció de la Secretaria Autonòmica

València (València)

Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de Direcció de l'AVI - Videoconferència

Alacant (Alacant)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Equip Direcció d'Educació i Formació Professional (telemàtic)

València (València)

Director General de Centres Docents

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió de l'Equip de Direcció d'Educació. Saló d'Actes.

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

11:00

Reunió

Reunió amb la directora general de Cultura i Patrimoni

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió telemática de l'Equip de Direcció d'Educació i Formació Professional

València (València)

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

11:00

Reunió

Reunió per videoconferència amb REACU

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

11:00

Reunió

Reunió amb la Secretaria Autonòmica de d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilidad Energètica i la Directora General del Sector Públic i Patrimoni València (València) València (València)

València (València)

Director General de Transició Ecològica

11:00

Reunió

Reunió Consell de Direcció de la SA

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

11:00

Inauguració

JORNADA SOBRE TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I PARTICIPACIÓ: La perspectiva dels municipis xicotets-UJI

Castelló de la Plana (Castelló)

Director General de Turisme

11:00

Reunió

Videoconferencia: amb el cap de gabinet Consellera de Sanitat

Benidorm (Alacant)

Director General d'Esport

11:00

Reunió

Reunió amb Secretària Autòmica de Salut Pública

València (València)

Director General d'Igualtat en la Diversitat

11:00

Reunió

Consell de Direcció

València (València)

Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

11:00

Reunió

Consell de Direcció

València (València)

Directora General de Personal Docent

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió de l'Equip de Direcció de la Conselleria

València (València)

Directora General de Persones Majors

11:00

Reunió

Consell de Direcció Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

València (València)

Directora General d'Atenció Primària i Autonomia Personal

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria d´Igualtat i Pólítiques Inclusives. Videconferència

València (València)

Directora General d'Inclusió Educativa

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió equip de direcció d'Educació

València (València)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Educació

València (València)

Presidenta del Consell Escolar CV

11:00

Reunió

Reunió ponència Cartera de Salut

València (València)

Secretària General de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Videoconferència Consell de Direcció de la AVI

València (València)

Vicepresident Executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Videoconferència Consell de Direcció de la AVI

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

11:30

Reunió

Reunió de treball amb Sostssecretaria

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

11:30

Reunió

Reunió amb la secretaria autonòmica de Prospectiva i Comunicació.

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

11:30

Reunió

Reunió coordinació direcció general i Secretaria Autonòmica.

València (València)

Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Representació Insitucional

11:30

Reunió

Reunió coordinació direcció general i Secretaria Autonòmica

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Cultura

11:30

Altres

Trobada Nominats Premis Arts Escèniques

València (València)

Director General de Política Lingüística i Gestió del Multillingüísme

11:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

11:30

Reunió

Reunió coordinació direcció general i Secretaria Autonòmica.

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

11:30

Jornades/Congressos/Seminaris

III Jornada Emprenedoria Inclusiva

València (València)

Directora General d'Innovació

11:30

Reunió

Reunió telemàtica dinamització RIS3-CV

Alacant (Alacant)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

11:30

Reunió

Reunió de treball equip de la Direcció General

Alacant (Alacant)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

11:45

Reunió

Reunió sobre restriccions en l'àmbit social i familiar

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

11:45

Reunió

Reunió sobre restriccions en l'àmbit social i familiar

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

12:00

Reunió

Reunió amb el director general de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern. (Projecte tú fas autogovern).

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:00

Reunió

Reunión amb el Secretàri autonòmic d'Habitatge i funció social

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

12:00

Reunió

Reunió amb la D.G. de Participació Ciutadana i el Gabinet Tècnic "Projectes Europeus"

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

12:00

Presentació

Presentació Congrés Mediterrània Gastronoma - Fira València

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

12:00

Reunió

Reunió amb el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

12:00

Reunió

Reunió en Corts Valencianes

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

12:00

Reunió

Reunió amb conseller

València (València)

Director General de Desenvolupament Rural

12:00

Presentació

Presentació del Congres Mediterrànea Gastrónoma 2020.

València (València)

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

12:00

Reunió

Reunió amb la Consellera de Participació, Transparencia, Cooperació i Qualitat Democràtica

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

12:00

Visita

Oficines PROP

Castelló de la Plana (Castelló)

Director General d'Esport

12:00

Reunió

Director Publicom Sports Events

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

12:00

Reunió

Reunió amb el Secretàri autonòmic d'Habitatge i funció social

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

12:00

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic de Participació i Transparència i el Gabinet Tècnic - Projectes europeus

València (València)

Directora General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral

12:00

Reunió

Consejo Rector Extraordinario del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social per videoconferència

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

12:30

Reunió

Reunió de treball amb la Direcció General d'Obres Públiques

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

12:30

Reunió

Reunió amb l'empresa Solcom

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

12:30

Presentació

Presentació constitució Xarxa Serveis Municipals de Mediació (FVMP)

València (València)

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat

12:30

Reunió

Reunió de coordinació amb les Direccions Generals

València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia

12:30

Presentació

Presentació constitució Xarxa Serveis Municipals de Mediació (FVMP)

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

12:30

Reunió

Reunió amb productor musical

València (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

12:30

Reunió

Reunió amb el president de la Federació Valenciana Dolçainers i Tabaleters

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13:00

Reunió

Despatxe assumptes Comissionat de Presidència per a la coordinació dels subministraments enfront del Covid-19

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

13:00

Reunió

Reunió amb directora IVACE

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

13:00

Reunió

Reunió amb la secretària autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

València (València)

Director General de Fons Europeus

13:00

Recepció/Audiència Oficial

Recepció del Conseller d'Hisenda i Model Econòmic als jovens del programa EURODISEA

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

13:00

Reunió

Reunió amb CERMICV. València (València)

València (València)

Director General d'Urbanisme

13:00

Reunió

Videoconferència Ajuntament d'Alcublas

València (València)

Directora General de Comerç, Artesania i Consum

13:00

Reunió

Reunió- videoconferència Retail-Future

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

13:00

Reunió

Reunió amb la Vicerectora de Cultura de la UJI

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

13:00

Reunió

Reunió amb Crearqció

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

13:00

Reunió

Departament de Salut de València

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

13:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Work Shop - amb Start Ups València

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

13:00

Reunió

Ite

València (València)

Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

13:30

Reunió

Reunió amb la Vicepresidenta, el D.G. d'Infraestructures de Serveis Socials i l'Advocacia de la Generalitat.

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

13:30

Reunió

Reunió vicepresidenta, sotssecretari i directora general de l'Advocacia

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

13:30

Reunió

Vaersa

València (València)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

14:00

Reunió

Reunió amb la Directora General d'Emprenedoria

València (València)

Secretària Autonòmica de Prospectiva i Comunicació

14:00

Reunió

Reunió coordinació SAPIC

València (València)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

14:00

Reunió

Assemblea General de la CIM

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

14:30

Reunió

Reunió tècnica Conferència Presidents

València (València)

Director General de Fons Europeus

16:00

Reunió

Videoconferència amb les Comunitats Autònomes i la Comissió Europea sobre NEXT GENERATION EU

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

16:00

Reunió

Videoconferència Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut

València (València)

Directora General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius

16:00

Reunió

reunió de Coordinació amb Secretària Autonòmica

València (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

16:00

Reunió

Reunió de coordinació de la Secretària Autonomica d'Atenció Primària i Serveis Socials

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

16:00

Reunió

Reunió telemàtica Open House 2020

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

16:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió del Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

16:30

Reunió

Reunió institucional amb l'empresa Cellnextelecom

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

16:30

Reunió

Reunió Compromis Almassora

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

17:00

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic de Turisme i Conhostur (Videoconfèrencia)

l'Eliana (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

17:00

Reunió

Reunió SA. Emergències+ Conshotur

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

17:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Ponent en el "Digital Health” Salud Digital y la adaptación a la nueva normalidad, de la Fundació Bamberg

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

17:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Convocatoria consorci V4

València (València)

Director General d'Igualtat en la Diversitat

17:00

Reunió

Reunió de coordinació amb el Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat i directors generals de la Secretaria Autonòmica

València (València)

Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental

17:00

Reunió

Reunió de coordinació amb el Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat i les Direccions Generals.

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

17:00

Reunió

Reunió Mancomunitat La Costera

Xàtiva (València)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

17:00

Reunió

Escola Valenciana (Telemàtica)

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

17:30

Reunió

Reunió convocada amb la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per a tractar el tema dels fons europeus de reactivació Next Generation Europe

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

18:00

Reunió

Reunió amb Directors Territorials Conselleria

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

18:00

Reunió

Reunió per videoconferència amb el MH President. Infraestructures Sanitaries

València (València)

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

18:00

Entrevista a mitjans de comunicació

El papel social de les farmàcies en la Comunitat Valenciana, organitzat per la Cadena SER i el M.I.C.O.F. de València

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

18:00

Reunió

Reunió telemática amb l'IVE i Juan Rubio del Vall sobre Estratègies de rehabilitació València (València)

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

18:00

Reunió

Reunió amb la Consellera de Justícia

València (València)

Director General de Turisme

18:00

Reunió

Videoconferència: coordinació marca L'Exquisit Mediterrani

Benidorm (Alacant)

Directora General de Participació Ciutadana

18:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Taller en línia per a testar un qüestionari dirigit al teixit associatiu

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

18:30

Cloenda

Diàleg Fundació Ernest Lluch -Ivie

València (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

19:00

Altres

Cerimònia de Lectura de palmarés de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu 2020 - MICE

València (València)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

19:00

Lliurament de Premis

MICE [Mostra Internacional de Cinema Educatiu]. Lectura Palmarés de la MICE 2020

València (València)

Presidenta del Consell Escolar CV

19:00

Inauguració

Participació esdeveniment MICE de la lectura del palmarés 2020

València (València)