Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 1 octubre 2020 Dia següent

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

08:15

Reunió

Reunió amb Invassat

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió coordinació Vicepresidència segona

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de l'equip directiu de la Vicepresidència Segona

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió coordinació Vicepresidència segona

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

09:00

Reunió

Reunió amb la Direcció General de Participació Ciutadana "Convenis Diputacions"

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

09:00

Reunió

Consell d'administració de la SGISE. Videoconferència

l'Eliana (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Telematic- Consell d'Administracio SGISE

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

09:00

Reunió

Reunió amb la gerent de l'IIS La Fe, la directora general i el sotdirector general de Pressupostos i el director general d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comité de direcció de LABORA.

València (València)

Director General de Desenvolupament Rural

09:00

Mesa

Mesa de Qualitat Difernciada de la Comunitat Valenciana per videoconferència

València (València)

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

09:00

Reunió

Reunió setmanal de coordinació amb Subdirectora General i Caps de Servei

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

09:00

Reunió

FEDACOVA (Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunitat Valenciana)

València (València)

Director General d'Administració Local

09:00

Reunió

Consell d'adminsitració SGISE

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

09:00

Visita

Visita instal·lacions menjadors socials de València

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

09:00

Reunió

Reunió per videoconferència amb la secretària autonómica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària. la directora general i el sotdirector general de Pressupostos i la gerenta de l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe

València (València)

Director General d'Urbanisme

09:00

Reunió

Videoconferència Ajuntament de Sant Isidre

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis del SERVEF

09:00

Reunió

Comité de Direcció.

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis del SERVEF

09:00

Reunió

Comité de Direcció.

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

09:00

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic de Participació i Transparència - Convenis diputacions provincials

València (València)

Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

09:00

Reunió

Reunió amb el Sotssecretari de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

09:00

Reunió

Comité de Direcció.

València (València)

Directora General de Pressupostos

09:00

Reunió

Recursos Humans de l'Institut d'Investigació Sanitària (LA FE)

València (València)

Directora General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral

09:00

Reunió

Reunió d'equip de direcció del INVASSAT a Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General d'Infància i Adolescència

09:00

Reunió

Reunió amb director general d'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació del SERVEF

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

reunió del Comité de Direcció de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

09:15

Presentació

Presentació Nou Gremial

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

09:15

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració de Circuit del Motor y Promoció Esportiva S.A Unipersonal

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

09:15

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració del Circuit del Motor

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

09:15

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Circuit Motor (Telemàtica)

València (València)

Director General d'Esport

09:15

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració Circuit del Motor

València (València)

Directora General de Comerç, Artesania i Consum

09:15

Presentació

Presentació de Nou Gremial

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

V Fórum de Mobilitat Ecològica - ECOMOV

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

09:30

Altres

Signatura escriptures adquisició d'habitatges per al Parc Públic

València (València)

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat

09:30

Reunió

Reunió de coordinació amb la Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal i el Sotssecretari

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

09:30

Reunió

Reunió amb el President de la Cambra de Comerç

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

09:30

Reunió

Reunió amb la Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

València (València)

Secretària Autonòmica de Prospectiva i Comunicació

09:30

Reunió

Reunió amb D. Jesús Trelis. Director de Las Províncias.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

09:30

Reunió

Reunió telemàtica amb la" Plataforma Campaña Macrogranjas No"

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

09:30

Reunió

Reunió amb Rosa Brines, directora documentals

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

09:30

Reunió

Reunió videoconferència amb empresa Puentechina

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

09:30

Reunió

Reunió videoconferència amb empresa Puentechina

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

09:30

Reunió

Reunió telemática Secretària Autonòmica Emergencia Climàtica, Director General Medi Natural i amb Plataforma Campanya Macrogranjes No

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

09:30

Reunió

Reunió videoconferència Ajuntament Alcalà de Xivert

València (València)

Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental

09:30

Reunió

Reunió amb el SAID i DD.TT.

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

09:30

Reunió

Reunió telemàtica amb HAYA Real Estate

València (València)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

09:30

Reunió

Regidora Educació Ajuntament La Vall d'Uixó. Projecte educatiu

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

09:30

Reunió

Reunió amb Ajuntament Silla

València (València)

President

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Assisteix a la sessió de control de Les Corts

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Corts - Sessió de control del President

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Ple de Corts

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Ple de Les Corts.

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Ple de Les Corts

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Assistència sessió plenaria en les Corts.

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Ple de Les Corts

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Ple de les Corts

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

10:00

Reunió

Reunió amb la SA de Política Territorial

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

10:00

Reunió

Videoconferència amb la S.A. de Cultura i Esport i els Directors Generals d'Urbanisme i de Cultura i Patrimoni

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

10:00

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa del municipi de Xeresa

Xeresa (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

10:00

Reunió

Reunió amb el Director General d'Administració Local

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

10:00

Reunió

Reunió amb ASCER, ANFFECC i DGIEM

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

10:00

Reunió

Reunió amb la DG de Coordinació institucional de la Vicepresidència

València (València)

Director General d'Administració Local

10:00

Reunió

Reunió amb la Directora General d'Innovació ecològica en la Construcció

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

10:00

Visita

Visita obres camins rurals

Santa Magdalena de Pulpis (Castelló)

Director General d'Igualtat en la Diversitat

10:00

Reunió

Reunió amb la D.G. de Acció Comunitària i Barris Inclusius, D.G. del Institut Valencià de les Dones i D.G. de Gestió i Organització del Sistema València (València)

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

10:00

Reunió

Reunió de coordinació amb la secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

València (València)

Director General d'Urbanisme

10:00

Reunió

Videoconferencia secretària autonomica Cultura i Esport, directora general Cultura i Patrimoni i amb secretària autonomica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

10:00

Reunió

Reunió amb la secretària autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge i el director general de Urbanisme

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

10:00

Reunió

Reunió amb D.G. de Acció Comunitària i Barris Inclusius, D.G. del Institut Valencià de les Dones i D.G. Igualtat en la Diversitat

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

10:00

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Hisenda

València (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

10:00

Visita

Escola d'Art i Superior de Ceràmica de Manises

Manises (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

10:00

Reunió

Reunión amb el Subdirector Gral. Sistemes d'informació i amb Gfi Group Company (IECISA)

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

10:00

Reunió

Reunió amb DG Modernització i Relacions de la Adm. amb la Justícia+Sub.Gral+DG Coordin.Instit.VSCHAB"Prococol Antidesnonaments i convenis advocats"

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

10:00

Reunió

Col·legi Enginyers Industrials

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

10:00

Reunió

Ascer i Anffecc

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

10:00

Reunió

Amb el director general d'Administració Local

València (València)

Cap de Comunicació i Relacions Institucionals de la AVT

10:00

Reunió

Reunió amb FOTUR

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

10:15

Reunió

Reunió de seguiment amb la Directora General de l'Agència Tributària Valenciana

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

10:30

Altres

Inici de la fase Beta de la plataforma de software policial POLICE TOOLS. Videoconferència

l'Eliana (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

10:30

Visita

visita obres de camins

Sant Mateu (Castelló)

Director General de Ciència i Investigació

10:30

Reunió

Reunió Parc Científic de la Universitat Miguel Hernández

Elx (Alacant)

Director General de Fons Europeus

10:30

Jornades/Congressos/Seminaris

III Reunió Grup de Treball sobre Indicadors. Seminari Red IDI

València (València)

Directora General de Coordinació del Diàleg Social

10:30

Reunió

Reunió amb el CES-CV. Carlos Luis Alfonso Mellado, president, Ángeles Cuenca, secretària general, Juan Ortega Alborch, vicepresident i Ricardo Miralles Mayor, vicperesident

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

10:30

Reunió

Reunió de coordinació amb la secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

València (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

10:30

Reunió

Reunió amb Associació Som Llar

València (València)

Directora General d'Innovació

10:30

Reunió

Reunió del grup de treball d'indicadors de la Red I+D+I. Online

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

11:00

Reunió

Reunió Centre Delàs d'Estudis per la Pau "Projectes Cultura per la Pau"

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

11:00

Reunió

Reunióde coordinació amb la D. G. de Gestió i Organització del Sistema

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

11:00

Inauguració

Inauguració exposició Play, Ciència i Música, - CAC

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

11:00

Visita

Visita a la Direcció Territorial de Castelló de la Conselleria d'Igualtat i Políques Inclusives amb el Director Territorial.

Castelló de la Plana (Castelló)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

11:00

Exposició

Inauguració de l'exposició " *Play ciencia i música ", a la Ciutat de les Arts i les Ciències

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

11:00

Reunió

Reunió per videoconferencia amb Climate KIC

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

11:00

Reunió

CIPFP Ciutat de l'Aprenent

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

11:00

Reunió

Reunió Ceràmica

València (València)

Director General de Turisme

11:00

Reunió

Videoconferencia: amb la Confederació Hidrogràfica del Segura

Benidorm (Alacant)

Director General d'Economia Sostenible

11:00

Reunió

Reunió amb la Asoc. Española de Fabricantes de Puertas Automáticas (APA) en Conselleria.

València (València)

Director General d'Esport

11:00

Reunió

Reunió TOUR-SPORT - tema: Costa Blanca Cup

València (València)

Director General d'Igualtat en la Diversitat

11:00

Reunió

Reunió Adonay

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

11:00

Roda de premsa

Reunió amb l'alcalde de Ajuntament de Cofrentes

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

11:00

Reunió

Videoconferencia amb president Federació Valenciana de Municipis i Provincies D. Rubén Alfaro

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

11:00

Reunió

Reunió amb el director del Museu de Belles Arts de València

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

11:00

Reunió

Coordinació amb el Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

11:00

Reunió

Reunió videoconferència de la Comisión Mixta de la elaboració del protocol per a la construcció del Campus Universitari de Dénia

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

11:00

Reunió

Iberdrola

València (València)

Cap de Comunicació i Relacions Institucionals de la AVT

11:00

Inauguració

Inauguració exposició Play, ciencia y Música. Ciutat de les Arts i les Ciències

València (València)

Director General de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA)

11:00

Inauguració

Inauguració exposició "Play. Ciència i Música"

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

11:30

Reunió

Reunió de seguiment amb la Subdirectora General de la Tresoreria

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

11:30

Reunió

Reunió de coordinació amb les Direccions Generals

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

11:30

Reunió

Reunió amb la Advocacia General de la Generalitat

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

11:30

Reunió

Reunió Ajuntament Catarroja

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

11:30

Reunió

Reunió Videoconferencia Directora SUMA Alacant

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

12:00

Inauguració

Obertura de curs acadèmic UMH

Elx (Alacant)

Secretari Autonòmic de Turisme

12:00

Reunió

Reunió Secretària tècnica cultura- TCV

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Rector de l'Institut Cartogràfic Valencià

València (València)

Secretària Autonòmica de Prospectiva i Comunicació

12:00

Reunió

Reunió amb D. Víctor Romero. Dalegat CV de El Confidencial

València (València)

Director General de Ciència i Investigació

12:00

Obertura

Acte d'Obertura de Curs 2020/21 Universitat Miguel Hernández

Elx (Alacant)

Director General de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva/ AVAP

12:00

Obertura

Acte Obertura Universitat Miguel Hernandez d'Elx

Alacant (Alacant)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

12:00

Visita

Visita obres camins rurals

Sant Mateu (Castelló)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

12:00

Inauguració

Inauguració curs acadèmic Universitat Miquel Hernàndez. On line.

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

12:00

Reunió

Reunió amb la S.A. de Planificació i Organització del Sistema i la Diputació de Valencia

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Obertura institucional Esdeveniment Focus Pime i Emprenedoria Marina Alta

València (València)

Directora General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral

12:00

Reunió

Reunió d'equip de direcció de la Direcció Territorial de Treball a Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius

12:00

Reunió

Reunió per tractar el Decret Mapa de Zonificación del Serveis Socials

València (València)

Directora General d'Atenció Primària i Autonomia Personal

12:00

Reunió

Reunió amb director general del Institut Valencià de Formació, Investigació i CA, i directora general d´Acció Comunitària i Barris Inclusius

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

12:00

Reunió

Secot

València (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

12:00

Reunió

Comissió Gestora Casos Salut Mental

València (València)

Directora General d'Innovació

12:00

Reunió

Reunió Coordinació Ris3

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

12:00

Reunió

Reunió amb ajuntament L'Alcudia

València (València)

Cap de Comunicació i Relacions Institucionals de la AVT

12:00

Reunió

Reunió amb secretaría técnica de Cultura i personal de Turisme Comunitat Valenciana

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

12:15

Reunió

Reunió amb l'alcalde de l'Ajuntament d'Agullent

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:30

Reunió

Reunió amb el Degà del Col·legi de Notaris de València i la Degana del Col·legi de Registradors de la Comunitat Valenciana

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

12:30

Reunió

Reunió amb el SA i la DG de promoció institucional

València (València)

Director General d'Administració Local

12:30

Reunió

Reunió amb l'Alcalde de Vila Joiosa

València (València)

Director General d'Urbanisme

12:30

Reunió

Reunió Servei Territorial Urbanisme Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

12:30

Reunió

Reunió amb la DG de Salut Pública, la UPV: Mapa de riscos COVID-19

València (València)

Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

12:30

Reunió

Reunió amb la Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana

València (València)

Directora General de Salut Pública i Addiccions

12:30

Reunió

Reunió en la DG de Planificació amb la UPV: Mapa de riscos COVID-19

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

12:30

Reunió

Reunió amb DG Planif. Estratèg.

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

12:30

Reunió

Grup Bertolín

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

12:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió telemàtica de la Comissió Mixta càtedra bretxa digital de gènere de la Universitat de València

Alacant (Alacant)

Cap de Comunicació i Relacions Institucionals de la AVT

12:30

Reunió

Reunió amb Globaldit

València (València)

President

13:00

Presa de possesió

Assisteix a la presa de possessió del President de l'Autoritat Portuària de Castelló, Rafael Simó

Castelló de la Plana (Castelló)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

13:00

Presa de possesió

Presa de possessió de l'Autoritat Portuària de Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaris i Sotssecretaris

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaris/es i Sotsecretaris/es

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de les Secretaries Autonòmiques i Sotsecretaris

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaríes Autonòmiques i Subsecretaríes

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió de Sotsecretaries i Secretaries Autonòmiques (Consellet)

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris

València (València)

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris Autonòmics i Subsecretaris

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

13:00

Reunió

Comissió de les Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

13:00

Presa de possesió

Presa de possessió de l'Autoritat Portuària de Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de secretaries autonòmiques i sotssecretaries.

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió de la Comissió de Secretaris i Sotssecretaris

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris i Subsecretaris

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris Autonòmics i Subssecretaris.

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió SA i SS

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió de la Comissió de Secretaris/es Autonòmics/ques i Sotssecretaris/es

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió de la Comissió de Secretaris/es Autonòmics/ques i Sotssecretaris/es

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió SS.AA. i Sotssecretaris

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris.

València (València)

Subsecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris i Subsecretaris

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

13:00

Reunió

reunió responsable projecte UV

València (València)

Director General de Relacions amb Les Corts

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaris A. i Sotssecretaris

València (València)

Director General de Turisme

13:00

Reunió

Amb l'associació APTUR proyecto DATATUR

Benidorm (Alacant)

Director General d'Igualtat en la Diversitat

13:00

Reunió

Escola Melu

València (València)

Directora General de Internacionalización

13:00

Presa de possesió

Pressa de possesió Rafa Simó, President Autoritat Portuària de Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General d'Inclusió Educativa

13:00

Reunió

Reunió Associació de Directors de Centres d'Educació Especial Públics ADEEP

València (València)

Directora General d'Innovació

13:00

Reunió

Reunió Coordinació AVI

València (València)

Secretària General de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

13:00

Reunió

Videoconferència Reunió coordinació Directora general d'Innovació

València (València)

Vicepresident Executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

13:00

Reunió

Videoconferència reunió coordinació Directora general d'Innovació

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

13:30

Reunió

Reunió amb Entitats Jurídiques

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

13:30

Reunió

Reunió amb el S.A de Promoció Institucional i Cohesió Territorial i la Directora General de Promoció Institucional

València (València)

Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat

13:30

Reunió

Reunió amb la la SA.Salut Pública.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

13:30

Reunió

Reunió per videoconferència amb gerents de Departaments de Salut i la directora general de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

13:30

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista a mitjans de comunicació

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

13:30

Reunió

Reunió Ajuntament d'Alacant

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

13:30

Reunió

Reunió en la Direcció General de Salut Pública

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

13:30

Reunió

Reunió videoconferència Ajuntament Castelló de la Plana

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

13:30

Reunió

Reunió per videoconferència amb gerents de Departaments de Salut

València (València)

Director General de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA)

13:30

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista amb Cadena Ser

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

14:00

Dinar/Sopar Oficial

Dinar Gremi Panaders i Pastissers de València

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

14:00

Altres

Dinar de Sant Donís

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

14:00

Dinar/Sopar de Treball

Dinar Gremi de Panaders i Pastissers

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

14:00

Altres

Esmorzar amb motiu del 50 Aniversario del Complex Educatiu de Cheste

Cheste (València)

Directora General de Comerç, Artesania i Consum

14:00

Dinar/Sopar Oficial

Dinar del Gremi de Forners i Pastissers de València

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

14:30

Dinar/Sopar Oficial

Dinar Sant Donis, amb el Gremi de Forners i Pastissers.

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

14:30

Reunió

Reunió C. Justícia Servei Projectes Obra

València (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

15:30

Reunió

Reunió de coordinació dirección general d'Infància i Adolescència

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

16:00

Inauguració

Inaguració V Jornades en la Facultat de Dret UV "Les Respostes penals al Reptes del Bon Govern"

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

16:00

Reunió

Reunió Decret Tipologíes amb D. G. del Institut Valencia de Formació, Investigació i Calitat dels Servesis Sociasl

València (València)

Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació

16:00

Reunió

Reunió videoconferència Mesa Experts Pla de Finançament Pluriennal de les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana.

Alacant (Alacant)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

16:00

Reunió

Reunió Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic-Model Econòmic

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

16:00

Reunió

Reunió telemática amb Sr. Antonio Macià, Sra. Begoña Serrano i Sr. Ángel González, sobre propostes destinades al foment d'activitats d'innovació i investigació en matèria d'arquitectura sostenible.

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

16:00

Reunió

Sessió telemàtica d'avaluació de propostes. Càtedra Arquitectura Sostenible

València (València)

Directora General d'Universitats

16:00

Reunió

Reunió videoconferència Mesa Experts Pla de Finançament Plurianual de les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana.

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

16:15

Inauguració

Jornada III trobada entre professionals de l'interiorisme per a instal·lacions de fusteria de fusta

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

16:30

Reunió

Reunió amb el president i la diputada de Cultura, de la Diputació de Castelló.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Igualtat i Diversitat

16:30

Reunió

Reunió Telemàtica amb CERMI i la DG. de Diversitat Funcional.

València (València)

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat

16:30

Reunió

Reunió amb el Director General d'Inclusió Social

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

16:30

Reunió

Reunió amb el President i la diputada de Cultura de la Diputació de Castelló

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

16:30

Reunió

Reunió amb Diputació

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

16:30

Inauguració

Inauguració Jornades de la UJI " L'aportació del periodisme a la qualitat de la democràcia en temps de la Covid-19"

València (València)

Director General d'Economia Sostenible

16:30

Inauguració

Inauguració del Programa Espenta 2020 de la Fundació Nova Feta. Telemàtic.

València (València)

Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental

16:30

Reunió

Reunió amb el SAID i CERMI

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

16:30

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista a TVE, Programa Pilot REVIU

Castelló de la Plana (Castelló)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

17:00

Reunió

Reunió amb UGT

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

17:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Extraordinari del IVIA

València (València)

Director General de Desenvolupament Rural

17:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Rector IVIA per videoconferència

València (València)

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

17:00

Altres

Encontre projecte "Mercats+verds+solidaris=+conscients"

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

17:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Rector IVIA per videoconferència

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

17:00

Reunió

Reunió amb el director de la Revista "Poble"

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General d'Universitats

17:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió videoconferència Consell Rector de l'IVIA Institut Valencià d'Investigacions Agràries.

València (València)

Director General d'Administració Local

17:30

Reunió

Reunió amb l'Alcalde de Requena

València (València)

Directora General de Promoció Institucional

18:00

Presentació

Presentació cartell 9 d'Octubre dia de la Comunitat Valenciana

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

18:00

Reunió

Webinar Emprenedoria Sostenible

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

18:30

Presentació

Presentació Àgora 7. Igualtat Inclusiva. Cap a una Nova Llei Valenciana d'Igualtat. Fundació Nexe

València (València)

Director General d'Economia Sostenible

18:30

Inauguració

Inauguració del Webinar de la Càtedra d'Economia del Bé Comú. Telemàtic.

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

18:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornades virtuals "On Habitem"

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

19:00

Altres

II Curs formació continua. UJI- Ajuntament d'Oropesa del Mar. Videoconferència

l'Eliana (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

19:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Universitat Internacional de València - Clausura Seminari (videoconferència)

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

19:30

Inauguració

Inauguració acte del Rotary Club Alcoi

València (València)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència a Jornades d'Estrategia Digital 2030

Pamplona/Iruña (Navarra)