Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 8 octubre 2020 Dia següent

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió coordinació Vicepresidència segona

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

08:30

Reunió

Despatxe assumptes Comissionat de Presidència per a la coordinació dels subministraments enfront del Covid-19

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de l'equip directiu de la Vicepresidència Segona

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

08:30

Reunió

reunió subdirecció Salut Pública

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

08:30

Conferència

Participació com a professor, en la sessió informativa MATINALS A L’IVAP Intel·ligència artificial. Per videoconferència.

Alacant (Alacant)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió coordinació Vicepresidència segona

València (València)

Directora General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral

08:30

Reunió

Reunió del Patronat de la Fundació del Tribunal Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana (TAL) (represa)per videoconferència

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

09:00

Reunió

Reunió amb el secretari autonòmic d'Educació i FP.

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

09:00

Ple del Consell

Reunió del Ple del Consell

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

09:00

Conferència

Lliçons d'una crisi amb el Ministre d'Agricultura pesca i Alimentació . Luis Planas. Videoconferencia.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

09:00

Reunió

Reunió amb el conseller

València (València)

Secretària Autonòmica de Prospectiva i Comunicació

09:00

Reunió

Reunió amb D. Sergio Peláez. Director Regional COPE

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comité de direcció de LABORA.

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

09:00

Conferència

Videoconferència Ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas

València (València)

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

09:00

Reunió

Reunió setmanal de coordinació amb Subdirectora General i Caps de Servei

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

09:00

Visita

Visita Oficines PROP de Sagunt i Port de Sagunt

Sagunt (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

09:00

Conferència

Conferència telemàtica Nova Economia Fòrum amb el Sr. Luis Planas Puchades, Ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis del SERVEF

09:00

Reunió

Comité de Direcció.

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis del SERVEF

09:00

Reunió

Comité de Direcció.

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

09:00

Reunió

Reunió amb la Cap de Servei de Concert, Tècnics i Auxiliar de Concerts

València (València)

Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

09:00

Reunió

Reunió amb representants de l'empresa Fujitsu

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

09:00

Reunió

Comité de Direcció.

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

09:00

Reunió

Reunió coordinació SA Habitatge i Funció Social+ DGEHFSHOHSU+DG Hab. i Reg.Urb.

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

09:00

Reunió

Comité de Direcció de LABORA

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació del SERVEF

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

reunió del Comité de Direcció de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

09:30

Reunió

Reunió amb el president de la Federació Valenciana d'Empresaris del Transport

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

09:30

Reunió

Comissió de seguiment del curs escolar entre Educacio i Sanitat

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:30

Reunió

Reunió amb representants de la Asociación de Salud Mental de Valencia (ASIEM)

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

09:30

Reunió

Reunió amb l'Equip de Pressupostos Participatius

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

09:30

Reunió

Reunió amb DG. Habitatge, DG. Coordinació Institucional, SubDG. Gabinet Tècnic i l'IVE s/ mòduls VPP

València (València)

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat

09:30

Reunió

Reunió de coordinació amb la Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal i el Sotssecretari

València (València)

Secretària Autonòmica de Prospectiva i Comunicació

09:30

Reunió

Reunió amb D. Enrique Martín. Director de ONDA CERO

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

09:30

Reunió

Reunió coordinació setmanal Secretaria Autonòmica

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

09:30

Reunió

Reunió amb Ajuntament Alfarrasí

Alfarrasí (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

09:30

Reunió

Comissió de seguiment de l'inici del curs escolar 2020-2021

València (València)

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

09:30

Reunió

Reunió amb el DG Coordinació Acció de Govern i el Sotssecretari de la Conselleria

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

09:30

Reunió

Reunión con la secretaria autonómica de Obras Públicas, Transporte y Mobilidad Sostenible DG Coordinación Acción Gobierno.

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Junta Rectora CdA

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

09:30

Reunió

Reunió amb la secretària autonòmica d'Obres Publiques, Transport i Mobilitat Sostenible i el sotssecretari

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

09:30

Altres

videoconferencia "Foro Alianza para la FP Dual : FP Dual, motor de empleabilidad y transformación social"

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

09:30

Reunió

Reunió amb la SDG Política Financera

València (València)

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Fundació Adecco - Jornada "Llei 11/2018 Informació no financiera i diversitat"

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

09:30

Reunió

Reunió coordinació setmanal Secretaria Autonòmica València (València)

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

09:30

Reunió

Reunió periòdica amb Secretari Autonòmic

València (València)

Director General d'Esport

09:30

Reunió

Reunió amb Ajuntament d'Ademuz i president C. de Raid Albalat Endurance (telemàtic)

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

09:30

Reunió

Reunión DG ISEACV

València (València)

Directora General de Comerç, Artesania i Consum

09:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió de la Junta Rectora del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

09:30

Reunió

Reunió amb DG. Habitatge, S.A. Vivenda, SubDG. Gabinet Tècnic i l'IVE s/ mòduls VPP

València (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

09:30

Reunió

Reunió Director General d'Infraestructures Educatives

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

09:30

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic de Participació i Transparencia i l'assessor del Gabinet Tècnic - Pressupostos Participatius

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

09:30

Reunió

Convocatòria posició comuna comunitats autònomes. Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

09:30

Reunió

Reunió amb la Secretaria Autonòmica, l'IVE i la Direcció General de Coordinació.

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

09:30

Reunió

Coordinació Secretaria Autonòmica Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

09:30

Reunió

Reunió telemàtica de treball amb Utopicum

Alacant (Alacant)

Director General de Transició Ecològica

09:45

Visita

Visita al abocador de Basseta Blanca en Riba-Roja amb la S.A. i el D.G. de Qualitat Ambiental

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

10:00

Reunió

Reunió amb la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública.

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

10:00

Reunió

Reunió amb la Direcció General de Funció Pública.

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Assessor Invat.tur - on line

Benidorm (Alacant)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

10:00

Reunió

Reunió amb la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

València (València)

Secretari Autonòmic d'Innovació i Transformació Digital

10:00

Reunió

Reunió amb Equip Directiu REDIT

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

10:00

Reunió

Reunió amb les Plataformes Depèndencia PV, Castelló i CERMI

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

10:00

Visita

Visita a Gaviplas

Alfarrasí (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

10:00

Visita

Visista al abocador de Basseta Blanca en Riba-roja de Túria

Riba-roja de Túria (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

10:00

Reunió

Reunió amb DG Formació Professional, Centres, Inclusió i Personal Docent

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

10:00

Reunió

reunió amb regidories Joventut Xarxa Jove

València (València)

Director General de Desenvolupament Rural

10:00

Reunió

Reunió amb LAS NAVES

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

10:00

Reunió

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

10:00

Reunió

Reunió amb l'alcalde de Sagunt

Sagunt (València)

Director General de Turisme

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Asesor Técnic de l' Invat·tur

Benidorm (Alacant)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

10:00

Reunió

Reunió i visita obres Comunitat de Regants La Serreta

Real (València)

Director General d'Urbanisme

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Videoconferència Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

10:00

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Hisenda

València (València)

Directora General d'Atenció Primària i Autonomia Personal

10:00

Reunió

Videoconferència amb la secretària autonómica d´Atenció Primària i Seveis Socials, CERMI, Plataforma Dependencia del País Valencià, i Plataforma Dependència Castelló

València (València)

Director d'Intel·ligència Turistica

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Congreso Asesor Técnico del Invat·tur

Benidorm (Alacant)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

10:30

Reunió

Reunió de coordinació amb el personal de l'oficina de Brussel·les

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

10:30

Reunió

Videoconferència amb l'alcaldessa d'Onda. Anàlisi de casos COVID-19 del municipi

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:30

Reunió

Reunió amb pressupostos

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

10:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Taula rodona i exposició Frontera Mediterràni "els drets humans a la deriva". Debat.

València (València)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

10:30

Reunió

Reunió de coordinació amb el personal de l'oficina de Brussel·les

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

10:30

Reunió

Reunió videoconferència grup d'experts COVID-19.

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

11:00

Reunió

Reunió amb el director de la OCCI

València (València)

Secretària Autonòmica de Prospectiva i Comunicació

11:00

Reunió

Reunió amb D. Salvador Enguix. Delegat de La Vanguardia en la CV.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

11:00

Visita

Visita a PICDA

Alfarrasí (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

11:00

Reunió

Reunió amb la Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

11:00

Reunió

Reunió per videoconferència de la Junta de Govern de l'Institut d'Investigació Sanitària ISABIAL

València (València)

Director General d'Urbanisme

11:00

Reunió

Ajuntament Castelló PG

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

11:00

Reunió

Reunió amb el S.A. Planificació i Organització del Sistema, la Interventora General de la Generalitat i la D.G. de la Intervenció

València (València)

Directora General de Personal Docent

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió de la Comissió Paritària de Seguiment de l'Acord sobre Provisió de Llocs de Treball en Règim d'Interinitat

València (València)

Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

11:00

Reunió

Reunió amb el Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Justícia i Administració Pública

11:30

Reunió

Creació del Consorci del Centre Europeu de l'Aigua

València (València)

Director General de Desenvolupament Rural

11:30

Reunió

FEDACOVA (videoconferència)

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

11:30

Reunió

Reunión Ajuntament Estivella i CIP El Braçal (EDIFICANT)

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

11:30

Entrevista a mitjans de comunicació

Impacte social del COVID-19.

València (València)

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

11:30

Reunió

Reunió amb el Director General de Centres Docents

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

11:30

Reunió

Reunió videoconferència amb les sotssecretaries de les Conselleries d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i de Justícia, Interior i Administració Pública sobre "Creació del Consorci de l'Aigua" dins del Pla Vega Renhace.

València (València)

President

12:00

Acte commemoratiu

Assisteix, juntament amb la resta del Consell, a l'acte organitzat per la Generalitat en record de les víctimes de la COVID-19. Hi assisteix també la ministra de Política Territorial i Funció Pública

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

12:00

Acte commemoratiu

Acte en record de les persones que ens han deixat per la Covid'19

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

12:00

Acte commemoratiu

Acte en record de les persones que ens han deixat pel COVID-19

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

12:00

Altres

Acte en record de les persones que ens han deixat pel Covid-19.

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

12:00

Acte commemoratiu

Acte en record de les persones que ens han deixat per la COVID-19

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

12:00

Acte commemoratiu

Assistència a l´acte en record de les persones que ens han deixat per la COVID 19.

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

12:00

Altres

Acte en record de les persones que ens han deixat per la COVID-19

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

12:00

Acte commemoratiu

Acte en record víctimes Covid.

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

12:00

Acte commemoratiu

Acte en record de les persones que ens han deixat per la COVID-19

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:00

Acte commemoratiu

Acte commemoratiu en record de les persones que ens han deixat per la COVID-19

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

12:00

Acte commemoratiu

Acte en record de les persones que ens han deixat pel COVID-19

València (València)

Secretària Autonòmica de Prospectiva i Comunicació

12:00

Reunió

Reunió amb Xavier Borrás. Director de El Mundo

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

12:00

Reunió

Reunió amb SA Cultura i Esport i DG Cultura i Patrimoni

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

12:00

Presentació

Presentació de l'Avantprojecte de la Llei de Mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

12:00

Reunió

Reunió amb l'Associació Valenciana d'Empreses del Sector de l'Energia – AVAESEN

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

12:00

Reunió

Reunió amb la SDG de Model Econòmic

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

12:00

Reunió

Acte en record de les persones que ens han deixat per la COVID-19

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

12:00

Reunió

Comité Econòmic i Social-Llei acompanyament

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

12:00

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Canals

València (València)

Director General d'Urbanisme

12:00

Reunió

Reunió Ajuntament de Villamalur

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

12:00

Reunió

Videoconferència Problemes de Connexió Banda Ampla. Conselleria Innovació, DGTIC, i Telefónica

Alacant (Alacant)

Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental

12:00

Reunió

Reunió amb la DG d'Atenció Primaria i Autonomía Personal

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

12:00

Reunió

Videoconferència, "Problemes de connexió banda ampla en zones rurals", amb el DG Avanç de la Societat Digital, el DG Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, Telefònica i la FVMP

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General d'Atenció Primària i Autonomia Personal

12:00

Reunió

Directora general de Diversitat Funcional, subdirectora general de Diversitat Funcional, cap de Servei de Coordinació Sociosanitària, subdirector general de Dependència, cap de Servei de Prestacions, i cap de Servei Dependència

València (València)

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana

12:00

Reunió

Reunió coordinació SA d'Habitatge i Funció Social i la SA d'Arquitectura Bioclimàtica

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

12:00

Reunió

Col·laboració convocatòria i gestió ajudes

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

12:00

Acte commemoratiu

Acte commemoratiu en record de les persones que ens han deixat per la COVID-19

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

12:00

Reunió

Reunió amb Ajuntament Font de la Figuera

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

12:00

Altres

Videoconferència AJUNTAMENT DE ENQUERA+SUB.GRAL. FP PER A l'OCUPACIÓ

València (València)

Director d'Intel·ligència Turistica

12:00

Reunió

Reuniones internas Invat·tur

Benidorm (Alacant)

Director General de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA)

12:00

Acte commemoratiu

Acte homenatge en record de les víctimes del COVID19

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

12:15

Altres

Seminari - Webinar: "Educar en tiempos de COVID-19. Problemáticas y posibles soluciones " , organitzat per EVAL.PUB - Universitat de València

València (València)

Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

12:15

Reunió

Reunió preparatòria amb la Vicepresidenta de la Comissió de S.A i Sotssecretaris.

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

12:30

Reunió

per videoconferència amb el director general d'Infraestructures Educatives

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

12:30

Reunió

Reunió i visita obres Comunitat de Regants La Nevera

Catadau (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

12:30

Reunió

Reunió amb la DG de Formació Profesional i Ensenyaments de Règim Especial.

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

13:00

Reunió

Reunió amb la sotssecretaria i el director general d'Infraestructures Educatives.

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaris/es i Sotsecretaris/es

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de les Secretaries Autonòmiques i Sotsecretaris

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaríes Autonòmiques i Subsecretaríes

València (València)

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris Autonòmics i Subsecretaris

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

reunió de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Delegada del Consell de secretaris i subsecretaris

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de secretaries autonòmiques i sotssecretaries.

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris Autonòmics i Subssecretaris.

València (València)

Sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris.

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió de la Comissió de Secretaris/es Autonòmics/ques i Sotssecretaris/es

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió de la Comissió de Secretaris/es Autonòmics/ques i Sotssecretaris/es

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

13:00

Reunió

Reunió amb Conseller i DG d'Infraestructures Educatives

València (València)

Subsecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris i Subsecretaris

València (València)

Director General de Relacions amb Les Corts

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaris A. i Sotssecretaris

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

13:00

Reunió

Reunió amb el Director General d'Avanç de la Societat Digital i Directora General Lluita Contra la Bretxa Digital, Directora General Agència Antidespoblament i Telefónica

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

13:00

Reunió

Reunió amb el Conseller i la sotssecretària de la Conselleria.

València (València)

Director General d'Urbanisme

13:00

Reunió

Videoconferència directora general d'Indústria, Energia i Mines

València (València)

Directora General de l'Insitut Valencià de les Dones

13:00

Reunió

Reunió amb les Universitats sobre la Llei d'Igualtat (Videoconferència)

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

13:00

Reunió

Reunió telemàtica. Accions anti despoblament.

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

13:00

Reunió

Reunió per videoconferència Conselleria Innovació, DGTIC i Telefónica: problemes connexió banda ampla

Alacant (Alacant)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

13:30

Reunió

Reunió de coordinació amb FGV i ATMV

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

13:30

Reunió

Reunió amb els representants del Col.legi Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana

València (València)

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern

13:30

Reunió

Reunió amb el director general de Turisme

València (València)

Director General de Turisme

13:30

Reunió

Videoconferencia: Amb el DG de Coordinación de l'Acció del Govern

Benidorm (Alacant)

Director General de Fons Europeus

14:00

Reunió

Reunió de coordinació de la Direcció General de Fons Europeus

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

14:00

Reunió

Reunió amb la directora general de Diversitat Funcional

València (València)

Directora General de Comerç, Artesania i Consum

14:00

Reunió

Reunió amb representants de les associacions de comerciants d'Alacant

Alacant (Alacant)

Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental

14:00

Reunió

Reunió de treball amb la DG d'atenció Primaria i Autonomía Personal i el DG d'Infraestructures Socials.

València (València)

Directora General d'Atenció Primària i Autonomia Personal

14:00

Reunió

Directora general de Diversitat Funcional i director general d´Infraestructures de Serveis Socials

València (València)

Directora General d'Innovació

14:15

Reunió

Reunió amb Directora General de Comerç, Artesania i Consum i Associació de Comerciants d'Alacant

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

16:00

Reunió

Reunió Decret Tipologíes amb D. G. del Institut Valencia de Formació, Investigació i Calitat dels Servesis Sociasl

València (València)

Director-gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

16:00

Reunió

Reunió amb empresa de Tecnologias de la Informació i de la Comunicació (TIC). Videoconferència.

València (València)

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat

16:30

Reunió

Reunió amb la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

17:00

Reunió

Reunió per videoconferència preparatòria del Ple del Comité de les Regions de la delegació espanyola.

València (València)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

17:00

Reunió

Reunió per videoconferència preparatòria del Ple del Comité de les Regions de la Delegació Española

València (València)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

18:00

Jornades/Congressos/Seminaris

XARXA EDUPLUS. Presentació i Taula Rodona. Telemàtica

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

18:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornades virtuals "On Habitem"

València (València)