Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 21 maig 2020 Dia següent

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidència Segona

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidència Segona.

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió amb el gabinet del Vicepresident Segon i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

09:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista a Onda Cero Ràdio

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

09:00

Reunió

Reunió Coordinació de Secretaris Autonòmics

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

09:00

Reunió

Reunió per videoconferència amb el Coordinador Territorial de la Comunitat Valenciana, Cataluña, Murcia y Baleares de la Fundación Bankia por la Formación Dual

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

09:00

Reunió

Reunió amb el personal del Servei de Vehicles de l'IVACE

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

09:30

Reunió

Videoconferència de coordinació d'emergències sobre Coronavirus.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

09:30

Reunió

Reunió telemàtica amb la Federació Valenciana d'Empresaris de la Construcció (FEVEC)

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

09:30

Reunió

Reunió amb SA Comunicació

València (València)

Directora General de Comerç, Artesania i Consum

09:30

Reunió

Reunió de coordinació de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

09:30

Reunió

Reunió videoconferència amb el grup de treball "Ciències de dades per a COVID-19"

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada Diàleg Emprenedoria Verda. Pla Estratégic

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

09:30

Reunió

Reunió telemàtica amb la Federació Valenciana d'Empresaris de la Construcció (FEVEC)

València (València)

Presidenta del Consell Escolar CV

09:30

Reunió

Reunió d'equip Gestió Econòmica

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

10:00

Reunió

Reunió amb UNEF i X-ELIO per videoconferència

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

10:00

Reunió

Reunió amb el sotssecretari de la Conselleria

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

10:00

Reunió

Reunió amb Conseller d'Hisenda i Model Econòmic i Vodafone

Alacant (Alacant)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:00

Reunió

Reunió amb el Secretari General d'Agenda Urbana i Habitatge per mitjans telemàtics

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió turisme Camara Alacant

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Seguiment del Document d'implantació de la Reforma Educativa en els centres Concertados de la Comunitat Valenciana per videoconferència

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

10:00

Reunió

Reunió per videoconferència amb la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana s/ "Plan 20.000"

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

10:00

Reunió

Videococnferència Patronal Residències

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

10:00

Reunió

Reunió amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de el Govern d'Espanya

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

10:00

Reunió

Reunió per videoconferència amb els Centres Residencials Sociosanitaris

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

10:00

Reunió

Jornada de treball amb Gabinet de la Conselleria, DG Canvi Climàtic i DG Transició Ecològica

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

10:00

Reunió

Reunió amb la Consellera

València (València)

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

10:00

Reunió

Videoconferencia Patronal Residències

València (València)

Director General de Fons Europeus

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Taller online H2020 – Convocatòria del repte d'Energia. Novetats "Horizon Europe" i convocatòria Green Deal

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

10:00

Reunió

Reunió amb el Conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i Vodafon.

València (València)

Director General de Transició Ecològica

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada de treball amb Gabinet de la Conselleria, DG Canvi Climàtic i DG Transició Ecològica.

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

10:00

Reunió

Reunió per videoconferència amb la Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària i la Patronal de les Residències

València (València)

Director General d'Urbanisme

10:00

Reunió

Videoconferència Secretària Autonòmica de Comunicació

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

10:00

Reunió

Reunió amb el Conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Consellera d'Innovació i Vodafone.

Alacant (Alacant)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

10:00

Reunió

Videoconferència amb la Subdirectora General de Transparència i Comunicació

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Inauguració Taller H2020 Energia Green Deal i Horitzó Europeu

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

10:00

Reunió

Reunió amb la Direcció General d'Economia Social. Ministeri de Treball

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

10:00

Reunió

Videoconferència amb Parc Central, conseller, i secretària autonómica

València (València)

Cap de Comunicació i Relacions Institucionals de la AVT

10:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Turisme de la Cambra de Comerç d´Alacant

València (València)

Secretària General de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

10:00

Reunió

Videoconferència comissió de seguiment conveni UPV Aliança TECH4CV

Alacant (Alacant)

Vicepresident Executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

10:00

Reunió

Videoconferència comissió de seguiment conveni UPV Aliança TECH4CV

València (València)

Director General de Turisme

10:15

Entrevista a mitjans de comunicació

Radio Orihuela

Benidorm (Alacant)

Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació

10:30

Reunió

Reunió videoconferència amb la Directora General d'Universitats, Proves d'Accés Universitat majors 25, 40 i 45 anys.

Alacant (Alacant)

Director General de Centres Docents

10:30

Reunió

Reunió per videoconferència de les proves d'Accés majors 25,40 i 45 anys.

València (València)

Directora General d'Universitats

10:30

Reunió

Reunió videoconferència amb la secretària autonòmica d'Universitats i Investigació, Proves d'Accés Universitat majors 25, 40 i 45 anys.

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

11:00

Firma de conveni

Firma de conveni amb el Consejo General del Notariado.

València (València)

Secretari Autonòmic de Promoció Institucional i Cohesió Territorial

11:00

Altres

Assistència per videoconferència a la Comissió de Seguiment del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana.

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

11:00

Reunió

Reunió coordinació Sotssecretaria

València (València)

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Videoconferencia Comissió Interministerial Preus de Medicaments

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Seguiment del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana

València (València)

Director General d'Administració Local

11:00

Reunió

Comisió de seguiment del Fons de Cooperació

València (València)

Director General d'Esport

11:00

Reunió

Coordinació D.G.E

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

11:00

Reunió

Ajuntament de Villena (videoconferència)

València (València)

Directora General de Internacionalización

11:00

Reunió

Webinario Global Senegal

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

11:00

Reunió

Videoconferencia amb la Secretaría General de l'ATV

València (València)

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Seguiment del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, videoconferència

Castelló de la Plana (Castelló)

Directora General de Pressupostos

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Seguiment del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana. Per Videoconferencia.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

11:30

Mesa

Mesa de Mares i Pares per videoconferència

València (València)

Director General de Centres Docents

11:30

Reunió

Reunió extraordinaria telemática de la Mesa de Mares i Pares .

València (València)

Director General de Prevenció d'Incendis Forestals

11:30

Presentació

Presentació amb l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la campanya de prevenció d'incendis 2020.

l'Eliana (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

11:30

Reunió

Reunió amb Vicepresidenta i Consellera de Polítiques Inclusives i Igualtat i S. a. Planificació i Ordenació del Sistema

València (València)

President

12:00

Reunió

Reunió amb els i les portaveus dels grups de les Corts per a informar-los sobre la situació del coronavirus i donar-los trasllat de l'informe elaborat per l'IVIE

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

12:00

Reunió

Reunió amb AOP per videoconferència

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

12:00

Reunió

webinar "Aproximació a les especificacions tècniques a adoptar per les platges CV per a fer d'elles un entorn turístic viu i segur"

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

12:00

Reunió

reunió Vicerectors Universitats Públiques Valencianes

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

12:00

Reunió

Videoconferència amb alts càrrecs de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica sobre l'Agenda Urbana Valenciana

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

12:00

Reunió

Videoconferència amb alts càrrecs de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Movilidad sobre l'Agenda Urbana Valenciana

València (València)

Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació

12:00

Reunió

Videoconferència amb el Director General per a l'Avanç de la Societat Digital

Alacant (Alacant)

Director General de Tributs i Jocs

12:00

Reunió

Reunió de Joc

València (València)

Director General de Turisme

12:00

Reunió

Amb el director de Visit València

Benidorm (Alacant)

Director General de Turisme

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

WEBMINAR especificacions técniques a adoptar por les platges de la Comunitat Valenciana

Benidorm (Alacant)

Director General d'Urbanisme

12:00

Reunió

Videoconferència Secretària Autonòmica Política Territorial, Urbanisme i Paisatge. Agenda Urbana Valenciana

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

12:00

Reunió

videoconferencia amb la Secretaria Autonòmica d'Universitats i Investigació

Alacant (Alacant)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

12:00

Reunió

Videoconferencia vicerectors (Seguiment convenis i càtedres)

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

12:00

Reunió

Reunió per videoconferència Subcomissió Sepe-Labora.

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

12:00

Reunió

Esdeveniment online Empresaris Sector Energètic AVAESEN

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

12:00

Reunió

Per videoconferècia de la Agenda Urbana Valenciana

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

12:00

Altres

videoconferència Subcomissió del SEPE

València (València)

Cap de Comunicació i Relacions Institucionals de la AVT

12:00

Presentació

Webinar presentació "Especificaciones técnicas a adoptar por las playas de la Comunitat Valenciana"

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

12:30

Reunió

Reunió tècnica Campanya Incendis Forestals 2020

l'Eliana (València)

President

13:00

Presentació

Presenta l'informe de l'IVIE 'La superació de la crisi de la COVID-19 en la Comunitat Valenciana: un full de ruta de la reconstrucció de l'economia'

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

13:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista amb Valencia Plaza

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

13:00

Altres

Videoconferència amb Societat Espanyola de Medicina d'Urgència i Emergències - SEMES

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaris i Sotssecretaris

València (València)

Secretari Autonòmic de la Vicepresidència

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris i Subssecretaris

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió per videoconferència Comissió Secretaris i Sotssecretaris

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de les Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries

València (València)

Secretari Autonòmic de Presidència

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Participació (videoconferència) en la reunió de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subssecretaris

València (València)

Secretari Autonòmic de Promoció Institucional i Cohesió Territorial

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Participació ( videoconferència) en la reunió de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaríes Autonòmiques i Subsecretaríes

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió de Sotsecretaries i Secretaries autonòmiques (Consellet)

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

13:00

Reunió

Comissió de les Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

reunió de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subssecretaris

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Delegada del Consell de secretaris i subsecretaris

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaries i Sotssecretaries

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Videoconferència Comissió Secretaris i Subsecretaris

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Justícia i Administració Pública

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió de la Comissió de Secretaris i Sotssecretaris

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris i Subsecretaris

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris Autonòmics i Subssecretaris.

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris y Subsecretaris

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió SS.AA. i Sotssecretaris

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris.

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió de la Comissió de Secretaris/es i Sotssecretaris/es

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

13:00

Reunió

Videoconferència coordinació equip DG

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

13:00

Reunió

Reunió amb D.G. Diversitat Funcional i Salut Mental. Acció Concertada

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

13:00

Reunió

Reunió amb el personal del Servei de Seguretat Industrial i Metrologia de l'IVACE

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

13:00

Reunió

Videoconferència amb SEMES

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

13:00

Reunió

Reunió telemàtica amb la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

14:00

Altres

Videoconferència amb Comité de Crítics Hospitalaris

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

14:00

Reunió

Videoconferència amb el Comité de Crítics

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

15:30

Reunió

Despatx amb el Director General de Fons Europeus i l'equip de la Subdirecció General de Projectes i Fons Europeus

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

16:00

Mesa Sectorial

Mesa Sectorial d' Educació per videoconferència

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

16:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de direcció

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

16:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de direcció de la Conselleria Videoconferència

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

16:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Directora General de Internacionalización

16:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

16:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió del Consell de Direcció de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

16:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de direcció de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

València (València)

Directora General de Personal Docent

16:00

Mesa Sectorial

Mesa Sectorial d'Educació

València (València)

Directora General de Persones Majors

16:00

Reunió

Reunió amb la Vicepresidenta i el Secretari Autonòmic.

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

16:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direccio de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

16:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

16:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

16:00

Consell de Direcció de la Conselleria

videoconferencia Consell de Dirección de la Conselleria

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

16:30

Reunió

Reunió amb la D. G. del Institut Valencia de Formació, Investigació i Calitat dels Serveis Socials.

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

16:30

Reunió

Reunió amb el secretari autonòmic de Turisme i empresaris sobre Macro Festivals

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

17:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció per videoconferència

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

17:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència telemàtica jornada Mesa 3 Llímits a l'accés i convergència normativa UPV

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

17:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Mesa 3. Límits a l'accés i convergència normativa

València (València)

Directora General de Comerç, Artesania i Consum

17:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

17:00

Reunió

Reunió Videoconferència amb Teresa Savall. Universitat de València. Facultat d'Economia. Departament d'Economia Aplicada

València (València)

Directora General del Canvi Climàtic

17:00

Conferència

conferencia en línia CCliVal. El Paper De L’educació Ambiental Com A Eina Transversal

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

18:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Debat online "La societat civil més enllà del Covid-19"

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

18:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Debat: La Societat Civil més enllà de la Covid-19. Canal Youtube de la GVA

València (València)

Presidenta del Consell Escolar CV

18:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Debat en línia "La societat civil més enllà de la Covid-19"

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

18:15

Jornades/Congressos/Seminaris

Mesa 4. Límits d'accés a la informació en matèria de contractació

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

18:30

Roda de premsa

Roda de prensa, seguiment COVID-19

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

19:30

Altres

Videoconferència Bilateral amb Ministeri de Sanitat, COVID-19

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

19:30

Reunió

Videoconferència amb el Ministre de Sanitat

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

Jornades/Congressos/Seminaris

VII Congrés de l'avanç del Govern Obert - V Congrés de Bon Govern i Transparencia de la Comunitat Valenciana

València (València)