Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 14 maig 2020 Dia següent

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidència Segona

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidència Segona.

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

08:30

Reunió

Reunió amb la Directora de l´Agència Tributària Valenciana

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió amb el gabinet del Vicepresident Segon i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

09:00

Reunió

Reunió amb la Federació Valenciana d'empresaris de la Construcció per mitjans telemàtics

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

09:00

Reunió

Reunió telemática amb la Directora General de Participació Ciutadana

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

09:00

Reunió

Reunió Coordinació de Secretaris Autonòmics

València (València)

Secretària Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

09:00

Reunió

Reunió amb la Federació Valenciana d'empresaris de la Construcció per mitjans telemàtics

València (València)

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

09:00

Reunió

Reunió del Comité de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

09:00

Reunió

Reunió per videoconferència amb el sindicat STEPV Intersindical Valenciana

València (València)

Director General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

09:00

Reunió

Reunió amb la Federació Valenciana d'empresaris de la Construcció per mitjans telemàtics València (València)

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

09:00

Reunió

Reunió amb el Ajuntament de Valencia. Asumpte: Sector Empresarial

Alacant (Alacant)

Directora General de Participació Ciutadana

09:00

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

09:30

Reunió

Videoconferència de coordinació d'emergències sobre Coronavirus.

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

09:30

Reunió

Reunió sobre coordinació d'emergències COVID-19

l'Eliana (València)

Directora General de Comerç, Artesania i Consum

09:30

Reunió

Reunió de coordinació de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

09:30

Reunió

Coordinació amb secretària de la direcció general

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

09:30

Reunió

Reunió videoconferència amb el grup de treball "Ciències de dades per a COVID-19"

València (València)

Directora General d'Inclusió Educativa

09:30

Reunió

Reunió amb inspectores de centres d'Educació Especial per videoconferència

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

10:00

Reunió

Reunió de la Conferencia Sectorial d'Educació.

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:00

Reunió

Reunió amb representants de Las Kellys

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

10:00

Reunió

Reunió FOTUR

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

10:00

Reunió

Reunió de la Conferencia Sectorial d'Educació, per videoconferència

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

10:00

Reunió

Reunió via telemàtica amb la Subdirectora General de la Tresoreria, per al seguiment dels pagaments COVID-19

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

10:00

Reunió

Videoconferència amb al Patronal Valenciana

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

10:00

Reunió

Reunió per videoconferencia amb els Centres Residencials Sociosanitaris

València (València)

Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació

10:00

Reunió

Convocatòria Ple CNEAI - Videoconferència

Alacant (Alacant)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

10:00

Reunió

Reunió coordinació Sotssecretaria

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

10:00

Reunió

Reunió (videoconferència) amb el Sindicat CSIF

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

10:00

Reunió

Reunió per videoconferència amb la secretària autonómica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària i la Patronal de les Residències.

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

10:00

Reunió

Mesa general negociació (Protocol fase 1 - personal). Videoconferència

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

10:00

Reunió

Reunió amb el Vicepresident Segon i Conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i representants de les Kellys

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

10:00

Reunió

Reunió per videoconferència amb la Subdirectora General, la Cap de Servei i la Universitat d'Alacant - Conveni

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

10:00

Reunió

Reunió amb Presidenta de la Unió Espanyola de Fotovoltaiques (UNEF), Arancha Martínez , Director General de UNEF, José Donoso, Imma Orozco (SA Política Terrritorial, Urbanisme i Paisatge i Paula Tuzón (SA Emergencia Climàtica i Transició Ecològica)

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

10:00

Reunió

Videoconferència amb la Patronal de residències

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

10:00

Altres

Videoconferència GRUP DE TREBALL DE TREBALL AUTÒNOM

València (València)

Cap de Comunicació i Relacions Institucionals de la AVT

10:00

Reunió

Reunió amb FOTUR i Ajuntament de Benicàssim

València (València)

President

10:30

Reunió

Reunió per videoconferència amb CEV

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

10:30

Reunió

Garrigues i Agencia Tributaria

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

10:30

Reunió

Videoconferència amb el Director del IVF

València (València)

Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

10:30

Reunió

Reunió de la DG amb representants de l'empresa Everis.

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

10:30

Reunió

Videoconferència sobre el Model Basc

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

11:00

Reunió

Reunió dispositiu Selectivitat

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

11:00

Roda de premsa

Seguiment del coronavirus

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

11:00

Reunió

Reunió coordinació EBAU

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

11:00

Reunió

Reunió dispositiu Selectivitat

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

11:00

Reunió

Reunió Institut Seda Espanya

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

11:00

Reunió

Reunió amb la Presidenta de la Unió Espanyola de Fotovoltaiques (UNEF)

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

11:00

Reunió

Reunió amb Presidència de la Unió Espanyola de Fotovoltaiques (UNEF) i SA Política Territorial

València (València)

Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació

11:00

Reunió

Reunió coordinació EBAU

Alacant (Alacant)

Director General de Centres Docents

11:00

Reunió

Reunió EBAU de coordinació de Conselleries. Videoconferencia.

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

11:00

Reunió

Reunió per videoconferència amb thyssenkrupp Galmed sobre FP Dual

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

11:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de direcció

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

11:00

Reunió

Juan Miguel Alepuz, gerent de Tragsa - webex

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

11:00

Reunió

Videoconferència amb l'Alcaldia de Xixona i amb la D.G. lluita Bretxa Digital. Assumpte: problemes accés fibra òptica àrees industrials del municipi

Alacant (Alacant)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

11:00

Reunió

Reunió amb l'Àrea de Serveis i Difusió de l'IVACE

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

11:00

Reunió

Telemàtica sobre projecte REDAPTA

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

11:00

Reunió

Reunió telemàtica de treball amb Ajuntament de Xixona i director general per a l'Avanç de la Societat Digital

Alacant (Alacant)

Cap de Comunicació i Relacions Institucionals de la AVT

11:00

Reunió

Reunió amb Institut de la Seda de Madrid

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

11:30

Reunió

Reunió Consell de Direcció, per videoconferència

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

11:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Assistència telemática al Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

11:30

Reunió

Agència valenciana de foment i garantia agrària AVFGA

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

11:30

Consell de Direcció de la Conselleria

reunió del Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

11:30

Reunió

Comissió extraordinària d'Indústria de la FVMP.

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

11:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió del Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

11:30

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Comissió Interdepartamental de Coordinació de la CA90

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

11:30

Reunió

Reunió Comissió Coordinació CA9O

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

11:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió extraordinària de la Comissió Interdepartamental de Coordinació de la Ciutat Administrativa 9 d'octubre.

València (València)

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

11:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

11:30

Reunió

Reunió de DDGG i Secretaria General de Pesca (MAPA). Pla gestió al Mediterrani per videoconferència

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

11:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció Conselleria

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

11:30

Reunió

Reunió extraordinària de la Comissió Interdepartamental de Coordinació de la Ciutat Administrativa 9 d'octubre

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

11:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

President

12:00

Reunió

Reunió per videoconferència Pla Foment use de la bicicleta

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

12:00

Reunió

Reunió telemàtica amb el MH President, la D.G. d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, representants de ConBici i el director de la Fundación de Ferrocarriles Españoles per a tractar ajudes directes a la compra de bicis i patinets

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

12:00

Reunió

Reunión amb AJEV per videoconferència

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

12:00

Presentació

Presentació PLa HOPE

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

12:00

Reunió

Videoconferencia amb empresa i auditor

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

12:00

Reunió

Fòrum Empresarial turístic Diputació Castelló

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

12:00

Presentació

Presentació del pla Hope de la Comunitat Valenciana

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

12:00

Reunió

Videoconferència amb la D.G. de Política Territorial i Paisatge i el Director de la Consultora Masqueingenieros

València (València)

Director General de Fons Europeus

12:00

Reunió

Reunió per videoconferència sobre la presentació del portal pla Hope

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

12:00

Presentació

Presentació Plan Hope

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

12:00

Reunió

Decret d'Ordenació, Articulació i Tipificació de centres i Serveis socials valencians

València (València)

Directora General de Personal Docent

12:00

Reunió

Projecte EDEN

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

12:00

Reunió

Reunió Comité de Direcció Labora.

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

12:00

Reunió

Reunió tramitació Instalacions solares fotovoltaiques en Sòl No Urbanitzable amb Lluis Cano de Mas que ingenieros i Imma Orozco, SA Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

València (València)

Directora General d'Atenció Primària i Autonomia Personal

12:00

Reunió

Reunió telemàtica amb Alts Càrrecs de la Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives.

València (València)

Directora General d'Inclusió Educativa

12:00

Reunió

Reunió amb les Unitats Terapèutiques Educatives UET per videoconferència

València (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

12:00

Reunió

Reunió amb tots els alts càrrecs de la Conselleria d'Igualtat i Politicas Inclus

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

12:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Webinar del Conseller d'Hisenda sobre Plan Hope

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

12:00

Reunió

Videoconferència amb el MH President de la GV, associacions usuaris de bicis, representants de ConBici i director de la Fundació de Ferrocarrils Espanyols: Pla de foment de l'ús de la bicicleta

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

12:00

Reunió

Reunió amb la DG de Planificació i Serveis i les Subdirectores Generals de LABORA

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

12:00

Reunió

Reunió telemàtica de treball sobre competències digitals amb personal tècnic de la DGTIC i del Govern de Castella i Lleó i la Junta d'Andalusia.

Alacant (Alacant)

Cap de Comunicació i Relacions Institucionals de la AVT

12:00

Altres

Foro Diputació Castelló

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

12:30

Reunió

Videoconferència amb el Ministre de Justícia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalia i el Consejo General de la Abogacía.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

12:30

Entrevista a mitjans de comunicació

Radio Alacant la SER

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

12:30

Reunió

Reunió amb Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona, Adoración Gauamán

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

12:30

Reunió

Reunió amb S. a. Atenció Primària i Serveis Socials, S. a. d'Igualtat i Diversitat, S. a. de Planificació i Organització del Sistema i Sotssecretaria

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

12:30

Reunió

Reunió Telefònica amb la Directora General de Planificació Estratégica, Qualitat i Modernització de la A.P.

València (València)

Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

12:30

Reunió

Reunió telefònica amb la DG de l'Agència Tributària

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaris i Sotssecretaris

València (València)

Secretari Autonòmic de la Vicepresidència

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris i Subssecretaris

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió per videoconferència Comissió Secretaris i Sotssecretaris

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de les Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaríes Autonòmiques i Subsecretaríes

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

13:00

Reunió

Reunió HOSBEC i Visit Benidorm

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

ordre del dia

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió de Sotsecretaries i Secretaries autonòmiques (Consellet)

València (València)

Secretari Autonòmic d'Hisenda

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

13:00

Reunió

Comissió de les Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries

València (València)

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

reunió de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subssecretaris

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Delegada del Consell de secretaris i subsecretaris

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

13:00

Reunió

Reunió amb Vicealcaldia de l'Ajuntament de València, Institut Cavanilles i Vicerectorats de la Universitat de València

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Videoconferència Comissió Secretaris i Subsecretaris

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Justícia i Administració Pública

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió de la Comissió de Secretaris i Sotssecretaris

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris i Subsecretaris

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris Autonòmics i Subssecretaris.

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris y Subsecretaris

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió SS.AA. i Sotssecretaris

València (València)

Sotssecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris.

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió de la Comissió de Secretaris/es i Sotssecretaris/es

València (València)

Director General d'Infraestuctures Educatives

13:00

Reunió

Reunió empresa Becsa

València (València)

Director General d'Urbanisme

13:00

Reunió

Videoconferència Alcaldessa d'Orpesa. PGOU

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

13:00

Reunió

Videoconferencia amb el Districte Digiral

Alacant (Alacant)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

13:00

Reunió

Videoconferència coordinació equip DG

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

13:00

Reunió

Reunió de treball per videoconferencia del Pla Vega Renhace.

València (València)

Cap de Comunicació i Relacions Institucionals de la AVT

13:30

Reunió

Reunió amb HOSBEC i Visit Benidorm

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

16:30

Reunió

Coordinació alts càrrecs Conselleria IPI

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

16:30

Reunió

Reunió de coordinació alts càrrecs CIPI

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

17:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista telefònica per a la cadena SER.

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Finances/ IVF

17:00

Reunió

Videoconferència amb Associació per Línies IVF

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

17:00

Reunió

Associació de directors i directores del CEE Pública, per videoconferència

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

17:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència Webinar WK La Administración en la era post-Covid: una propuesta de futuro

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

17:00

Reunió

Reunió telemàtica de treball amb personal de la Universitat Jaume I

Alacant (Alacant)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

17:30

Reunió

Reunió coordinació gabinet

Alacant (Alacant)

Director General de Turisme

17:30

Reunió

Amb el director de Visit Valéncia

Benidorm (Alacant)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

18:00

Altres

Videoconferència Bilateral amb Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, COVID-19

València (València)

Director General de Turisme

18:00

Altres

Webminar Hospitales seguros para la “era post Covid” y cómo afrontar la crisis del coronavirus en las empresas de forma segura

Benidorm (Alacant)

Directora General de Participació Ciutadana

18:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Sessió extraordinària del Consell Social de la Ciutat de València

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

18:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Webinar "Ciutat Context"

València (València)