Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 9 setembre 2019 Dia següent

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat

08:30

Reunió

Reunió amb la Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal, Sotssecretari i Gabinet de la Conselleria

València (València)

Cap de Comunicació i Relacions Institucionals de la AVT

08:30

Altres

Despatx

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

08:45

Reunió

de treball amb la Sotsdirectora general d'Estructures Agràries i Cooperativisme

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Delegat del Consell per a lla Unió Europea i Relacions Externes

09:00

Reunió

Reunió d'Alts Càrrecs de Presidència

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de Presidència

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell Direcció Presidència

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

09:00

Reunió

Reunió d'Alts Càrrecs de Presidència

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de direcció

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

09:00

Reunió

Reunió amb la directora general de Planificació, Eficiència, Tecnologia i Atenció al Pacient i la cap se Servici de Qualitat

València (València)

Secretària Autonòmica d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

09:00

Reunió

Consell de Direcció

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

09:00

Reunió

Reunió de treball de preparació de la Fira Tecnològica

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

09:00

Reunió

Reunió amb el SA de Participació i Transparència

València (València)

Director General de Turisme

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de Presidència

València (València)

Director General d'Administració Local

09:00

Reunió

Reunió de Coordinació

València (València)

Director General per a l'Avançament de la Societat Digital

09:00

Reunió

Reunió Tècnica de Coordinació amb la Directora General d'Indústria

València (València)

Directora General de Comerç, Artesania i Consum

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Directora General de l'Advocacia General

09:00

Reunió

Reunió de Direcció

València (València)

Directora General de l'Alta Inspecció Sanitària

09:00

Reunió

Reunió coordinació amb Subdirector General d'Inspecció Sanitaria i Caps de Servici

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial /IVACE

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

09:00

Reunió

Reunió amb la secretária autonòmica d'eficiencia i tecnología sanitária i cap servici de qualitat

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis LABORA

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria.

València (València)

Directora General de Relacions amb la UE i l'Estat/ FCV-UE

09:00

Reunió

Reunió de Coordinació al Palau de la Generalitat.

València (València)

Directora General de Relacions amb la UE i l'Estat/ FCV-UE

09:00

Reunió

Reunió de Coordinació al Palau de la Generalitat.

València (València)

Directora General de Relacions amb la Unió Europea i amb l'Estat

09:00

Reunió

Reunió d'Alts Càrrecs de Presidència

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de direcció

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

09:30

Reunió

Reunió de coordinació del Gabinet de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

09:30

Reunió

Consell de Direcció de la Secretaria Autonòmica

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de direcció de la Conselleria

València (València)

Director de l'Institut Cartogràfic Valencià

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Director General de Desenvolupament Rural

09:30

Reunió

Consell de Direcció Secretària Autonòmica

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

09:30

Reunió

Consell de Direcció de la Secretaría Autonòmica

València (València)

Director General d'Urbanisme

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de direcció

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

09:30

Reunió

Reunió de coordinació amb el Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció social, DG d'emergències habitacionals, Funció social de l'Habitatge i Observatori de l'Habitat amb l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl

València (València)

Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Director General de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA)

09:30

Reunió

Reunió staff Direcció

València (València)

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat

10:00

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidenta y Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, el Delegat del Consell per al Model Social Valencià, Secretaris Autonòmics i Sotssecretari

València (València)

Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal

10:00

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidenta i Consellera d'igualtat i Polítiques Inclusives amb Delegat del Consell per al Model Social Valencià, Secretaris Autonòmics i Sotssecretari

València (València)

Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal

10:00

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidenta i Consellera d'igualtat i Polítiques Inclusives amb Delegat del Consell per al Model Social Valencià, Secretaris Autonòmics i Sotssecretari

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

10:00

Reunió

Reunió amb l'empresa SOLTECO

València (València)

Director General d'Igualtat en la Diversitat

10:00

Reunió

Reunió d'organització sobre diversitat familiar

València (València)

Directora General del Sector Públic i Patrimoni

10:00

Reunió

Reunió amb Borsa de València

València (València)

Directora General d'Atenció Primària i Autonomia Personal

10:00

Reunió

Cap de Servei Dependència

València (València)

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació

10:00

Reunió

Reunió amb la Subdirectora d'Ordenació i el Subdirector d'Innovació i Qualitat Educativa.

València (València)

Director General de Tributs i Jocs

10:15

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic d´Hisenda

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

10:30

Reunió

Reunió amb CEV, UGT i CCOO

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

10:30

Reunió

Reunions internes despatxe

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

10:30

Visita

Visita a l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València i reunió amb la Gerent de l'Hospital

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

10:30

Reunió

Reunió amb conseller i Secretaris Generals de CCOO, UGT i President CEV.

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

10:30

Reunió

Reunió alts càrrecs Conselleria amb els Secretaris Generals de UGT, CC.OO. i President de la CEV

València (València)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

10:30

Reunió

Proyecte Tech 2020

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

11:00

Reunió

reunió coordinació i organització IVAJ

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

11:00

Reunió

Reunió amb DG de Promoció Institucional, Ma Fernanda Escribano

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

11:00

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic de Presidència

València (València)

President

11:30

Inauguració

Assisteix a l'inici del curs escolar d'Educació Infantil i Primària en el CEIP 103 de Valencia. Assisteixen la vicepresidenta del Consell, el vicepresident segon del Consell i el conseller d'Educació

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

11:30

Visita

Visita al Centre "103", amb motiu de l'inci del curs escolar 2019-20.

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

11:30

Inauguració

Inauguració curs escolar 2019-2020. CEIP 103- C/Luis García Berlanga, 27 Valencia

València (València)

Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives

11:30

Inauguració

Inauguració curs escolar 2019-2020. CEIP 103 - València

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

11:30

Inauguració

Acte d'inauguració del Curs Escolar 2019-20 al CEIP 103 de València

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

11:30

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic de la Vicepresidència

València (València)

Director General de Centres Docents

11:30

Visita

Visita al CEIP 103 de València, amb motiu de l'inici del Curs Escolar 2019-20. Assisteix el Conseller i el SAEFP.

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

11:30

Reunió

Reunió amb la Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària i representants de la empresa AUTOCONTROL, sobre publicitat sanitària

València (València)

Presidenta del Consell Escolar CV

11:30

Inauguració

Assisteix a l'Acte d'inauguració del Curs Escolar 2019-20 al CEIP 103 de València

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

12:00

Reunió

Reunió amb CONCOVAL Y DG Emprenedoria i Cooperativisme

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

12:00

Reunió

Reunió amb representants de l'Associació de Llauradors de Nules

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

12:00

Reunió

"Internalització de la Ressonància Magnètica” amb el director de l'Àrea Clínica, Imatge Mèdica de l'Hospital Universitari i Politècnic La FE de Vàlencia.

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

12:00

Reunió

Reunió amb AUTOCONTROL i la direcció general d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

12:00

Reunió

Reunió de treball amb el D.G. de l'Aigua

València (València)

Directora General de Cooperació i Solidaritat

12:00

Reunió

Reunió amb la Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilidad Social, Participació i Cooperació

València (València)

Directora General de l'Insitut Valencià de les Dones

12:00

Reunió

Reunió amb la Secretària Dona, Polítiques LGTBI i Institucional de CCOO PV.

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

12:00

Reunió

Reunió de treball de l'equip directiu de Participació

València (València)

Directora General d'Emprenedoria i Cooperativisme

12:00

Reunió

Reunió amb el Conseller i el President CONCOVAL

València (València)

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

12:00

Reunió

Reunió amb la D. G. d´Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge, i Observatori de l'Habitat, DG d'Innovació Ecològica en la Construcció, D G Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica i la Directora de IVE

València (València)

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció

12:00

Reunió

Reunió de coordinació del treball de les Direccions Generals de la Conselleria

València (València)

Directora General de l'Agència Tributària Valenciana (ATV)

12:15

Reunió

Reunió amb Secretari Autonòmic d'Hisenda

València (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

12:30

Reunió

Reunió amb, Aarón Cano, Regidor de Seguretat de Valencia

València (València)

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat

12:30

Reunió

Reunió de coordinació amb les Direccions Generals

València (València)

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

12:30

Reunió

Reunió de coordinació amb les Direccions Generals d'Urbanisme i de Política Territorial i Paisatge

València (València)

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

12:30

Altres

Jornada d'inauguració del curs escolar 2019-2020 IES Almussafes

Almussafes (València)

Director General d'Urbanisme

12:30

Reunió

Reunió Secretària Autonòmica Pol. Territorial, Urbanisme i Paisatge

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

13:00

Reunió

Reunió D.Gral. Coordinació Institucional de la Vicepresidencia Segona

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13:00

Reunió

Reunió amb la Sotssecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió extraordinaria de l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

13:00

Visita

Visita local CA90

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

13:00

Reunió

Càtedra Estructures Agràries

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

13:00

Reunió

Reunió Comité Organitzador Encontre Global Alts Càrrecs Adm. Sanitària - Sanitaria 2000

Madrid (Madrid)

Directora General d'Indústria, Energia i Mines

13:00

Reunió

Col·legi Enginyers Tècnics de Telecomunicacions

València (València)

Secretària General de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

13:00

Firma de conveni

Firma conveni REDIT

València (València)

Vicepresident Executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

13:00

Firma de conveni

Firma conveni REDIT

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

13:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió extraordinària del Patronat de l'Institut d'Investigació Sanitària de La Fe

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

13:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió del Patronat de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària La Fe

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

14:00

Dinar/Sopar de Treball

Dinar de treball amb el ministre de Foment i l'Associació Valenciana d'Empresaris

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

14:00

Reunió

Reunió de coordinació de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives amb els secretaris sutonòmics, sotssecretari i membres del Gabinet

València (València)

Director General de Desenvolupament Rural

16:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Rector IVIA

Moncada (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

16:00

Reunió

Consell de direcció

València (València)

Directora General de Participació Ciutadana

16:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

16:30

Reunió

Reunió de coordinació de l'Equip de Gabinet.

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

16:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió de l'equip directiu de la Conselleria.

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

16:30

Reunió

Reunió amb DKV Segurs

València (València)

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

16:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió del Consell Rector del IVIA

Moncada (València)

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències

16:30

Reunió

Reunió amb Vicente Nogueroles, President de la FVBCCV

l'Eliana (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural

16:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell rector del Ivia

Moncada (València)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

16:30

Reunió

reunió de coordinació amb secretari autonòmic d'Igualtat i Diversitat i direccions generals

València (València)

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

16:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Participació en el Consell de Direcció de la Conselleria.

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

16:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Rector IVIA

Moncada (València)

Directora General de Comerç, Artesania i Consum

16:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió del Consell Rector de l'IVIA

Moncada (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

16:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Directora General d'Universitats

16:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Sessió 2/2019 del Consell Rector IVIA

Moncada (València)

President

17:00

Recepció/Audiència Oficial

Rep en audiència al president del Consell Territorial de l'ONCE en la Comunitat Valenciana, Enrique Llin

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

17:00

Reunió

Reunió amb el president i la secretària de la SVMFIC (Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària)

València (València)

Director General d'Esport

17:00

Reunió

Reunió amb Federació de Colombicultura

València (València)

Director General d'Igualtat en la Diversitat

17:00

Reunió

Reunió de coordinació amb secretari autonòmic d'Igualtat i Diversitat i direccions generals

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

17:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista per al programa "PÁGINA DOS" de TVE

València (València)

President

18:00

Recepció/Audiència Oficial

Rep en audiència al dissenyador de moda Francis Montesinos

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

18:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista en Canal 7 - Televisió- València

València (València)

Director General d'Esport

19:00

Altres

Acte inici curs Plans i CEAR Motor

Cheste (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

Reunió

Reunió de treball amb el Subssecretàri

València (València)