Dia anterior dimarts, 3 juliol 2018 Dia següent

Directora General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

09:00

Reunió

Comissió Permanent del Consell Valencià de Formació Professional

València (València)

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

09:30

Reunió

Reunió amb el director general d'Esport i el sotssecretari.

València (València)

Director General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

09:30

Reunió

Interventora delegada Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

09:30

Reunió

Reunió amb la Fundació Cañada Blanch

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació

10:00

Reunió

alcaldessa de Gandia

València (València)

Secretari Autonòmic de Cultura i Esport

10:00

Reunió

Reunió de coordinació sobre la Llei de Mecenatge

València (València)

Subsecretari de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

10:00

Altres

Comissió Avaluadora Palau de les Arts

València (València)

Directora General d'Universitat, Investigació i Ciència

10:00

Presentació

presentació del Far de Nador (Dones per Àfrica) La llum de les Dones

Madrid (Madrid)

Director General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

11:00

Reunió

Reunió servici d'infraestructures Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

València (València)

Director General d'Esport

11:00

Reunió

Reunió amb Fundación Trinidad Alfonso i Federacions Esportives

València (València)

Directora General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Sessió del Ple del Consell Valencià de l'Emprenedor

València (València)

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

11:30

Roda de premsa

Roda de Premsa "Sagunt a Escena"

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació

11:30

Reunió

presidents i presidentes dels Col·legi Oficials de Treball Social de la Comunitat Valenciana

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Cultura

11:30

Roda de premsa

Roda de Premsa "Sagunt a Escena"

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

11:30

Roda de premsa

Assistència a la Roda de premsa de "Sagunt a Escena"

València (València)

Director General de Centres i Personal Docent

12:00

Reunió

Mesa Sectorial Funció Pública. CA 90

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

12:30

Visita

Visita a l'exposició "L'estiu valencià" a la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu

València (València)

Director General de Política Educativa

16:00

Reunió

Reunió amb pare del Centre Ntra. Sra. del Carmen de Elx

València (València)

Director General de Política Educativa

16:30

Reunió

Reunió amb ANPE

València (València)

Director General de Política Educativa

17:00

Reunió

Reunió amb Centre Martí Sorolla

València (València)

Subsecretari de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

17:30

Reunió

Reunió amb Conseller, DG d'Esport i assessor Gabinet

València (València)