Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dilluns, 23 abril 2018 Dia següent

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

08:00

Visita

Viatge a Saragossa

Zaragoza (Zaragoza)

Directora General d'Eficiència i Règim Econòmic

08:00

Reunió

Reunió amb la Sotsdirectora General d'Infraestructures, Aprovisionament i Contractació i caps de Servei

València (València)

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat

08:30

Reunió

Reunió amb la Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal, Sotssecretari i Gabinet de la Conselleria

València (València)

Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència

08:30

Reunió

Reunió amb el Gabinet de la Vicepresidència

València (València)

Directora General de l'Alta Inspecció Sanitària (cessament 15.06.18)

08:30

Reunió

Reunió de coordinació amb la Subdirectora General

València (València)

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

09:00

Reunió

Reunió en el Institut Valencià d'Investigacions Agràries.

València (València)

Delegat del Consell per a lla Unió Europea i Relacions Externes

09:00

Reunió

Reunió d'Alts Càrrecs de Presidència al Palau de la Generalitat.

València (València)

Director General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències

09:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió coordinació

València (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural/ AVFGA

09:00

Reunió

Grup de Treball del IVIA

València (València)

Secretari Autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

09:00

Reunió

Conselleria d'Educació

València (València)

Secretari Autonòmic d'Ocupació/Director General del SERVEF

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Permanent del Consell General de Formació Professional

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència Jornada "Nueva ley de gestión y modernización de áreas industriales de la Comunidad Valenciana"

València (València)

Director General d'Administració Local

09:00

Reunió

Reunió de Coordinació

València (València)

Director General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme

09:00

Altres

Treball de despatx

València (València)

Directora General de Recursos Humans (cessament 08.06.2018)

09:00

Reunió

Jefatures de secció

València (València)

Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

09:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal amb els/les Subdirectors/res Generals i els/les Caps dels Serveis de la direcció general

València (València)

Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

09:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal amb els/les Subdirectors/res Generals i els/les Caps dels Serveis de la direcció general

València (València)

Directora General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC)

09:00

Reunió

Grup de Treball IVIA

València (València)

Directora General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió Permanent del Consell Valencià de Formació Professional

València (València)

Directora General de l'Advocacia General de la Generalitat

09:00

Reunió

Reunió de Direcció

València (València)

Directora General de Relacions amb la UE i l'Estat/ FCV-UE

09:00

Reunió

Reunió de Coordinació al Palau de la Generalitat.

València (València)

Directora General de Relacions amb la UE i l'Estat/ FCV-UE

09:00

Reunió

Reunió de Coordinació al Palau de la Generalitat.

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitaria (cessament 15.06.2018)

09:00

Reunió

Subdirectors

València (València)

Directora General d'Eficiència i Règim Econòmic

09:00

Reunió

Reunió amb el Sotsdirector de Recursos Econòmics i caps de Servei

València (València)

Directora General d'Indústria i Energia

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Càmara València, Jornada Llei d'Àrees Industrials

València (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

09:00

Visita

Visita i Reunió amb Ajuntaments de Mislata i de Manises

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació del SERVEF

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió COMISIÓ PERMANENT DEL CONSEll GENERAL DE FORMACIÓ PROFESIONAL

València (València)

Subsecretari de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

09:15

Reunió

Reunió amb el gerent de les Coorperatives Agro-alimentàries.

València (València)

Subsecretari de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

09:15

Reunió

Reunió amb el gerent de les Coorperatives Agro-alimentàries.

València (València)

Subsecretari de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

09:30

Recepció/Audiència Oficial

Reunió amb SA d'Educació i Investigació

València (València)

Director General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana (cessament 09.07.18)

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de direcció

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

09:30

Reunió

Reunió amb representants del "Proyecto Inestable"

València (València)

Directora General de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha)

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció Setmanal Consellería

València (València)

Delegat del Consel per al Model Social Valencià

10:00

Reunió

Reunió dels secretaris autonòmics, delegat del Consell per al Model Social Valencià i sotsecretari amb la vicepresidenta

València (València)

Director General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències

10:00

Reunió

Reunió amb el director general de l'Agència Valenciana d'Igualtat i Diversitat

València (València)

Secretari Autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

10:00

Altres

Jornada Alto Palancia "80 años Batalla Levante"

València (València)

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat

10:00

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidenta y Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, el Delegat del Consell per al Model Social Valencià, Secretaris Autonòmics i Sotssecretari

València (València)

Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal

10:00

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidenta i Consellera d'igualtat i Polítiques Inclusives amb Delegat del Consell per al Model Social Valencià, Secretaris Autonòmics i Sotssecretari

València (València)

Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal

10:00

Reunió

Reunió de coordinació de la Vicepresidenta i Consellera d'igualtat i Polítiques Inclusives amb Delegat del Consell per al Model Social Valencià, Secretaris Autonòmics i Sotssecretari

València (València)

Secretària Autonòmica d'Hisenda (cessament 29.03.2019)

10:00

Reunió

Reunió am el Director General de TIC i el Director General de Tributs i Joc

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

10:00

Inauguració

inauguració Trobada de Teatre Jove a València

València (València)

Director General de Diversitat Funcional

10:00

Reunió

reunió d'quip de la DG

València (València)

Director General de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat

10:00

Reunió

Reunió amb director general Agència de Seguretat i Resposta a l'Emergència. Tema: VIH

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

10:00

Reunió

Reunió amb la S.A. d'Hisenda i el D.G. de Tributs i Jocs.

València (València)

Directora General de Treball i Benestar Laboral/Directora de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT)

10:00

Reunió

Reunió de la Comisió Permanent del Invassat

València (València)

Directora General d'Indústria i Energia

10:00

Reunió

Comissió Permanent INVASSAT

Burjassot (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

10:00

Reunió

Reunió amb Secretaria Autonómica d'Igualtat i Polítiques Inclusives

València (València)

President

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Castelló, Dª Amparo Marco

Castelló de la Plana (Castelló)

President

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Castelló, Dª Amparo Marco

Castelló de la Plana (Castelló)

President

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Castelló, Dª Amparo Marco

Castelló de la Plana (Castelló)

President

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Castelló, Dª Amparo Marco

Castelló de la Plana (Castelló)

President

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Castelló, Dª Amparo Marco

Castelló de la Plana (Castelló)

President

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Castelló, Dª Amparo Marco

Castelló de la Plana (Castelló)

President

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Castelló, Dª Amparo Marco

Castelló de la Plana (Castelló)

President

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Castelló, Dª Amparo Marco

Castelló de la Plana (Castelló)

President

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Castelló, Dª Amparo Marco

Castelló de la Plana (Castelló)

President

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Castelló, Dª Amparo Marco

Castelló de la Plana (Castelló)

President

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Castelló, Dª Amparo Marco

Castelló de la Plana (Castelló)

President

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Castelló, Dª Amparo Marco

Castelló de la Plana (Castelló)

President

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Castelló, Dª Amparo Marco

Castelló de la Plana (Castelló)

President

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Castelló, Dª Amparo Marco

Castelló de la Plana (Castelló)

President

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Castelló, Dª Amparo Marco

Castelló de la Plana (Castelló)

President

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Castelló, Dª Amparo Marco

Castelló de la Plana (Castelló)

President

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Castelló, Dª Amparo Marco

Castelló de la Plana (Castelló)

President

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Castelló, Dª Amparo Marco

Castelló de la Plana (Castelló)

President

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Castelló, Dª Amparo Marco

Castelló de la Plana (Castelló)

President

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Castelló, Dª Amparo Marco

Castelló de la Plana (Castelló)

President

10:30

Reunió

Reunió amb l'alcaldessa de Castelló, Dª Amparo Marco

Castelló de la Plana (Castelló)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública (cessament 07.06.2018)

10:30

Altres

Assistix a la firma d'Acord d'Atenció de Dones amb Problemes d'Addiccions i Violència de Gènere entre la D.G. Assistència Sanitària i D.G. de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.

València (València)

Vicepresidenta i Consellera Portaveu i Consellera d' Igualtat i Polítiques Inclusives

10:30

Altres

Signatura Acord Col.laboració per a l'Atenció Sociosanitaria de dones Víctimes de Violència de Gènere

València (València)

Secretari Autonòmic de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

10:30

Firma de conveni

Firma"Acord de col·laboració per a atendre dones amb problemes de salut o conductes addictives que patisquen violència de gènere" per la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública i la consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

València (València)

Director General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge(Cessament 06.08.2018)

10:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Presidir la Comissió Territorial d'Urbanisme d'Alacant

Alacant (Alacant)

Director de l' Institut Cartogràfic Valencià

10:30

Reunió

Reunió en l'Ajuntament de Gestalgar; Control geodèsic vessant Gestalgar.

Gestalgar (València)

Director de l' Institut Cartogràfic Valencià

10:30

Reunió

Reunió en l'Ajuntament de Gestalgar; Control geodèsic vessant Gestalgar.

Gestalgar (València)

Director de l' Institut Cartogràfic Valencià

10:30

Reunió

Reunió en l'Ajuntament de Gestalgar; Control geodèsic vessant Gestalgar.

Gestalgar (València)

Directora General de Farmàcia i Productes Sanitaris (cessament 08.06.2018)

10:30

Reunió

Reunió amb les Unitats de Radiofarmàcia

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere

10:30

Altres

Firma d'Acord col·laboració per a l'atenció sociosanitària de dones víctimes de violència de gènere que presenten problemàtica d'addiccions i/o de salut mental.

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitaria (cessament 15.06.2018)

10:30

Altres

Signatura d'acord de coordinació entre la xarxa d'Atenció a les Dones Víctimes de Violència de Gènere i les Xarxes de Salut Mental i de Conductes Addictives

València (València)

Secretari Autonòmic d'Ocupació/Director General del SERVEF

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de Direcció del SERVEF

València (València)

Secretària Autonòmica d'Hisenda (cessament 29.03.2019)

11:00

Reunió

Reunió amb el Conseller d'Hisenda i Model Econòmic i la Directora General de Pressupostos

València (València)

Directora General de Recursos Humans (cessament 08.06.2018)

11:00

Reunió

Temes de personal

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis del SERVEF

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de direcció del Servef

València (València)

Directora General de Planificació i Serveis del SERVEF

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de direcció del Servef

València (València)

Directora General de Prevenció d'Incendis Forestals

11:00

Reunió

Reunió amb Jose Pablo Gadea de Fundació Mediambiental Guardians del Bosc

València (València)

Directora General de Relacions amb la UE i l'Estat/ FCV-UE

11:00

Reunió

Reunió amb el president de l'associació valenciana de consumidors i usuaris

València (València)

Directora General de Relacions amb la UE i l'Estat/ FCV-UE

11:00

Reunió

Reunió amb el president de l'associació valenciana de consumidors i usuaris

València (València)

Directora General d'Internacionalització

11:00

Reunió

Reunió ARDO

València (València)

Directora General d'Internacionalització

11:00

Reunió

Reunió ARDO

València (València)

Directora General d'Ocupació i Formació del SERVEF

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió Consell de Direcció del SERVEF

València (València)

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

11:30

Roda de premsa

Capitals Culturals Valencianes.

València (València)

Director General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències

11:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Inaugura el Curs Bàsic de Bombers dels consorcis d'Alacant i València

Cheste (València)

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural/ AVFGA

11:30

Presentació

presentació del Diagnòstic i Pla d’Acció Dénia & Marina Alta

Dénia (Alacant)

Secretari Autonòmic de Cultura i Esport

11:30

Roda de premsa

Asisstència a la roda de premsa de presentació de la Capital Cultural Valenciana

València (València)

Director General de Cooperació i Solidaritat (cessament 24.08.2018)

11:30

Reunió

Reunió amb Nello Schisano. Mundubat

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de Cultura

11:30

Roda de premsa

Asisstència a la roda de premsa de presentació de la Capital Cultural Valenciana

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

11:30

Roda de premsa

Asisstència a la roda de premsa de presentació de la Capital Cultural Valenciana

València (València)

Directora General de Turisme (cessament 27.11.2018)

11:30

Reunió

Reunions internes despatx

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública (cessament 07.06.2018)

12:00

Reunió

Valoració de la Conferència Infermera prèvia al Consell Interterritorial, amb Sindicats, Col·legi d'Infermeria, Escola Infermeria, Directors d'Infermeria dels Departaments Sanitaris.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Ocupació/Director General del SERVEF

12:00

Reunió

Reunió amb representants de MOA BPI Group

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

12:00

Altres

curs sobre la Llei de Polítiques Integrals de Joventut

València (València)

Director General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Govern i Junta General del Consorci de Residuos A1

el Campello (Alacant)

Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència

12:00

Reunió

Reunió amb el director general de Comerç

València (València)

Director General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme

12:00

Reunió

Reunió amb la Tribu Animation

València (València)

Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

12:00

Reunió

Reunió de la Comissió de Salut Comunitària

València (València)

Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

12:00

Reunió

Reunió de la Comissió de Salut Comunitària

València (València)

Directora General de Salut Pública

12:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Salut Comunitària

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitaria (cessament 15.06.2018)

12:00

Reunió

Reunió Previa a CI

València (València)

Directora General d'Eficiència i Règim Econòmic

12:00

Reunió

Reunió amb la Gerent i el Director Econòmic del Departament Sanitari de Vinaròs

València (València)

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

12:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió de l'Equip de Direcció d'Educació i Investigació.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Investigació

12:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Equip de Direcció

València (València)

Subsecretari de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

12:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió Equip de Dirección

València (València)

Director General de Centres i Personal Docent

12:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió de l'Equip de direcció d'Educació.

València (València)

Director General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV

12:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

València (València)

Director General de Política Educativa

12:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió equip de direcció d'Educació

València (València)

Director General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüism

12:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Directora General de Recursos Humans (cessament 08.06.2018)

12:30

Reunió

Temes de personal

València (València)

Directora General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

12:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió d'Equip de Direcció d'Educació i Investigació

València (València)

Directora General d'Internacionalització

12:30

Reunió

Reunió Consell de Cambres

València (València)

Directora General d'Internacionalització

12:30

Reunió

Reunió Consell de Cambres

València (València)

President

13:00

Reunió

Reunió amb el sr. D. Moncho Ferrer de la Fundació Vicente Ferrer

València (València)

President

13:00

Reunió

Reunió amb el sr. D. Moncho Ferrer de la Fundació Vicente Ferrer

València (València)

President

13:00

Reunió

Reunió amb el sr. D. Moncho Ferrer de la Fundació Vicente Ferrer

València (València)

President

13:00

Reunió

Reunió amb el sr. D. Moncho Ferrer de la Fundació Vicente Ferrer

València (València)

President

13:00

Reunió

Reunió amb el sr. D. Moncho Ferrer de la Fundació Vicente Ferrer

València (València)

President

13:00

Reunió

Reunió amb el sr. D. Moncho Ferrer de la Fundació Vicente Ferrer

València (València)

President

13:00

Reunió

Reunió amb el sr. D. Moncho Ferrer de la Fundació Vicente Ferrer

València (València)

President

13:00

Reunió

Reunió amb el sr. D. Moncho Ferrer de la Fundació Vicente Ferrer

València (València)

President

13:00

Reunió

Reunió amb el sr. D. Moncho Ferrer de la Fundació Vicente Ferrer

València (València)

President

13:00

Reunió

Reunió amb el sr. D. Moncho Ferrer de la Fundació Vicente Ferrer

València (València)

President

13:00

Reunió

Reunió amb el sr. D. Moncho Ferrer de la Fundació Vicente Ferrer

València (València)

President

13:00

Reunió

Reunió amb el sr. D. Moncho Ferrer de la Fundació Vicente Ferrer

València (València)

President

13:00

Reunió

Reunió amb el sr. D. Moncho Ferrer de la Fundació Vicente Ferrer

València (València)

President

13:00

Reunió

Reunió amb el sr. D. Moncho Ferrer de la Fundació Vicente Ferrer

València (València)

President

13:00

Reunió

Reunió amb el sr. D. Moncho Ferrer de la Fundació Vicente Ferrer

València (València)

President

13:00

Reunió

Reunió amb el sr. D. Moncho Ferrer de la Fundació Vicente Ferrer

València (València)

President

13:00

Reunió

Reunió amb el sr. D. Moncho Ferrer de la Fundació Vicente Ferrer

València (València)

President

13:00

Reunió

Reunió amb el sr. D. Moncho Ferrer de la Fundació Vicente Ferrer

València (València)

President

13:00

Reunió

Reunió amb el sr. D. Moncho Ferrer de la Fundació Vicente Ferrer

València (València)

President

13:00

Reunió

Reunió amb el sr. D. Moncho Ferrer de la Fundació Vicente Ferrer

València (València)

President

13:00

Reunió

Reunió amb el sr. D. Moncho Ferrer de la Fundació Vicente Ferrer

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13:00

Reunió

Despatx amb el director general de Finançament i Fons Europeus i l'equip de la Subdirecció General de Projectes i Fons Europeus

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13:00

Reunió

Despatx amb el director general de Finançament i Fons Europeus i l'equip de la Subdirecció General de Projectes i Fons Europeus

València (València)

Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal

13:00

Reunió

Reunió amb la Vicepresidenta i President d'AERTE

València (València)

Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal

13:00

Reunió

Reunió amb la Vicepresidenta i President d'AERTE

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

13:00

Reunió

Reunió de coordinació interna amb personal i Jf. de Servici de coordinació, Planificació ..

València (València)

Directora General de Cultura i Patrimoni

13:00

Reunió

Reunió amb l'Ajuntament d'Aldaia

València (València)

Directora General de Farmàcia i Productes Sanitaris (cessament 08.06.2018)

13:00

Reunió

Reunió amb Laboratoires Pierre Fabré

València (València)

Directora General de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha)

13:00

Reunió

Sindicatura de comptes

València (València)

Directora General d'Eficiència i Règim Econòmic

13:00

Reunió

Reunió amb Comitè Gerència Ambulàncies i President

València (València)

Conseller d'Economia Sostenible, Sector Productius, Comerç i Treball

13:30

Cloenda

Cloenda Jornada sobre la nova Llei de gestió i modernització d'àrees industrials de la C.V.

València (València)

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

13:30

Reunió

Reunió de treball amb el Sotsdirector General de Medi Natural.

València (València)

Vicepresidenta i Consellera Portaveu i Consellera d' Igualtat i Polítiques Inclusives

13:30

Reunió

Reunió amb president AERTE

València (València)

Director General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge(Cessament 06.08.2018)

13:30

Reunió

Reunió amb l'alcalde de Dénia

Dénia (Alacant)

Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

13:30

Reunió

Reunió de la Junta de Govern de la Fundació d'Investigació de l'Hospital General Universitari de València

València (València)

Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

13:30

Reunió

Reunió de la Junta de Govern de la Fundació d'Investigació de l'Hospital General Universitari de València

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitaria (cessament 15.06.2018)

13:30

Reunió

Radiologia. Director H. Dr. Moliner, Gerent del H. Arnau Vilanova

València (València)

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç

13:45

Reunió

Amb la dg d'Internacionalització

València (València)

Directora General de Transparència i Participació (Cessament 18.03.2019)

14:00

Dinar/Sopar Oficial

Dinar amb la Consejera de Transparencia de Zaragoza

Zaragoza (Zaragoza)

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

14:30

Dinar/Sopar Oficial

Dinar amb la Consellera de Ciutadania i Drets Socials i amb el director general de Participació, Transparència, Cooperació i Voluntariat del Govern d'Aragó

Zaragoza (Zaragoza)

Secretari Autonòmic d'Ocupació/Director General del SERVEF

16:00

Altres

Acte literari

València (València)

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

16:30

Reunió

Reunió de coordinació de l'Equip de Gabinet.

València (València)

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

16:30

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic.

València (València)

Subsecretari de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

16:30

Recepció/Audiència Oficial

Reunión amb DG de Política Educativa

València (València)

Director General de Política Educativa

16:30

Reunió

Reunió amb el Sotssecretari de la Conselleria d'Educació

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública (cessament 07.06.2018)

17:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Secretari Autonòmic de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

17:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Reunió setmanal Consell de Direcció.

València (València)

Subsecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública(cessament 08.06.2018)

17:00

Consell de Direcció de la Conselleria

El sotssecretari assitix al Consell de Direcció.

València (València)

Director General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

17:00

Reunió

amb l'Ajuntament de Los Montesinos

los Montesinos (Alacant)

Directora General de l'Alta Inspecció Sanitària (cessament 15.06.18)

17:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Directora General de Recursos Humans (cessament 08.06.2018)

17:00

Reunió

Consell de Direcció de la Consellera

València (València)

Directora General de Farmàcia i Productes Sanitaris (cessament 08.06.2018)

17:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Directora General de Salut Pública

17:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitaria (cessament 15.06.2018)

17:00

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Directora General d'Eficiència i Règim Econòmic

17:00

Reunió

Consell de Direcció

València (València)

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

17:30

Visita

Visita a la Fira de Cases Regionals

Zaragoza (Zaragoza)

Director General de Cooperació i Solidaritat (cessament 24.08.2018)

17:30

Inauguració

Inauguració Exposició "INSOSTENIBLE. Camí cap a la sostenibilitat"

Rocafort (València)

Director General de l'Institut Valencià de Cultura

17:30

Altres

Gravació programa "Halcones y palomas"- Levante TV

València (València)

Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

17:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

17:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Directora General de Transparència i Participació (Cessament 18.03.2019)

17:30

Visita

Visita Fira de Cases Regionals de Saragossa

Zaragoza (Zaragoza)

Delegat del Consell per a lla Unió Europea i Relacions Externes

18:00

Altres

Reunió Comissió de Política Econòmica (ECON)

Brussel.les

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat

18:00

Reunió

Reunió amb la presidenta de l'Associació de dones amb discapacitat Xarxa.

València (València)

Director General de Fons Europeus

18:00

Visita

Visita projecte Fons Social Europeu

València (València)

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

18:30

Visita

Visita al CEVEX de Saragossa

Zaragoza (Zaragoza)

Directora General de Transparència i Participació (Cessament 18.03.2019)

18:30

Visita

Visita CEVEX Saragossa

Zaragoza (Zaragoza)

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

19:00

Lliurament de Premis

Lliurament dels Premis "Ciutat de Castelló 2018"

Castelló de la Plana (Castelló)

Secretari Autonòmic d'Ocupació/Director General del SERVEF

19:00

Lliurament de Premis

Lliurament Premis Ciutat de Castelló 2018

València (València)

Subsecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública(cessament 08.06.2018)

19:00

Lliurament de Premis

El sotssecretari assistix a l’'acte d’e lliurament del Premi a la "Millor Trajectòria Professional de Metge Rural"

València (València)

Director General de Cooperació i Solidaritat (cessament 24.08.2018)

19:00

Altres

Encontre amb Moncho Ferrer, director de Programes de la Fundación Vicente Ferrer

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitaria (cessament 15.06.2018)

19:00

Altres

Acte agraïment Ajuntament de València als donants de la ciutat *CTCV

València (València)

Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

19:30

Conferència

Assisteix a la conferència sota el títol "El règim constitucional de 1978".

València (València)

Subsecretari de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

19:30

Conferència

40 Aniversari de la Constitució Espanyola

València (València)

Subsecretària de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

19:30

Conferència

Conferència "El règim constitucional de 1978" Colegi Notarial de Valencia

València (València)

Director General d'Esport

20:00

Altres

II Gala del Turisme Gandia 2018 - lloc: Museu Faller de Gandia

Gandia (València)