Dia anterior dimecres, 6 juny 2018 Dia següent

Director General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge(Cessament 06.08.2018)

09:00

Reunió

Reunió amb l'alcalde de Meliana

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

10:00

Exposició

Assistència al Saló Internacional de la Logística, SIL

Barcelona (Barcelona)

Director General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge(Cessament 06.08.2018)

10:30

Reunió

Reunió amb promotors d'un projecte per a tractar una consulta urbanística

València (València)

Director de l' Institut Cartogràfic Valencià

10:30

Reunió

Reunió amb la Direcció General de Pressupostos.

València (València)

Director de l' Institut Cartogràfic Valencià

10:30

Reunió

Reunió amb la Direcció General de Pressupostos.

València (València)

Director de l' Institut Cartogràfic Valencià

10:30

Reunió

Reunió amb la Direcció General de Pressupostos.

València (València)

Director General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana (cessament 09.07.18)

11:30

Reunió

Reunió amb l'Ajuntament d'Orihuela sobre regeneració urbana

València (València)

Director General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge(Cessament 06.08.2018)

12:30

Reunió

Reunió amb l'ajuntament de Vila-real

València (València)

Director General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana (cessament 09.07.18)

12:30

Reunió

Reunió amb l'Ajuntament de Monòver

València (València)

Director de Comunciació de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV)

19:00

Exposició

La sala Lametro de FGV acull l’exposició gràfica" Mordassa. Açò no va de gats", una mostra col•lectiva coordinada per l’Associació de Professionals de la Il•lustració Valenciana (APIV).

València (València)

Directora General de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha)

Fira comercial

Saló Internacional de la Logística (SIL)

Barcelona (Barcelona)