Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 31 maig 2018 Dia següent

Director General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana (cessament 09.07.18)

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Inauguració de la jornada"Avanços i estat actual de la implantació de la metodologia BIM"

València (València)

Director General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana (cessament 09.07.18)

09:30

Reunió

Reunió amb la directora general de Serveis Socials

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territor (Cessament 23.07.2018)i

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Congrés “Museus, Paisatges i Comunitats de Veïnatge”. U. V.

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

10:00

Visita

VECTALIA: Sistema de pago transport públic aeroport Alacant-Elx

Alacant (Alacant)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

12:00

Reunió

Espai port-ciutat Santa Pola

Santa Pola (Alacant)

Subsecretari de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Ordre del dia

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territor (Cessament 23.07.2018)i

13:30

Lliurament de Premis

Lliurament premis a l'éxit empresarial C. V. Diari el Mundo

València (València)

Director General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana (cessament 09.07.18)

16:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió del Consell de Participació Ciutadana

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territor (Cessament 23.07.2018)i

18:30

Lliurament de Premis

Lliurament premis Final de Carrera i Jove Enginyer 2018 COICCP

València (València)