Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 20 abril 2017 Dia següent

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (cessament 20.12.2017)

09:00

Reunió

Reunió de coordinació amb Subdirector General TIC i Jf. Serv. Qualitat TIC

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

09:30

Reunió

Reunió amb el Director General d'Administració Local

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

11:00

Reunió

Reunió amb la Subdirecció General de Tresoreria (Protocol Termini Mitjà Pagament)

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (cessament 20.12.2017)

12:00

Reunió

Reunió amb la D.G. de Funció Pública i el Subdirector General DGTIC.

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

12:15

Reunió

Reunió amb el Subsecretari de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

València (València)

Secretària Autonòmica d'Hisenda (cessament 29.03.2019)

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13:30

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió de la Comissió de secretaris autonòmics i subsecretaris

València (València)