Dia anterior dilluns, 26 febrer 2018 Dia següent

Secretari Autonòmic de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

09:00

Visita

Visita al centre de salut i reunió amb la regidora de sanitat. Estat del Centre, dotació i gestió.

Muro de Alcoy (Alacant)

Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

09:00

Reunió

Reunió de coordinació setmanal amb els/les Subdirectors/res Generals i els/les Caps dels Serveis de la direcció general

València (València)

Secretari Autonòmic de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

11:30

Visita

Visita al Centre de Salut C/ Bilbao, València. Acompanya consellera

València (València)

Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat

12:00

Reunió

Reunió amb Gerència de FISABIO i responsable del BIOBANC FISABIO

València (València)