Dia anterior dilluns, 11 juny 2018 Dia següent

Director de l' Institut Cartogràfic Valencià

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Directora General de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha)

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció Setmanal Consellería

València (València)

Directora Gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

09:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

11:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administració de FGV

València (València)

Directora General de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha)

13:00

Reunió

Regidor d'Hisenda Ajuntament Valencia

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

13:30

Reunió

Es reuneix amb la Coordinadora de persones amb discapacitat física, CODIFIVA

València (València)