Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 28 juny 2018 Dia següent

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territor (Cessament 23.07.2018)i

09:00

Visita

Estació Puçol. Supervisió de l'operatiu d'afecció al tràfic per obres en la línia

Puçol (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territor (Cessament 23.07.2018)i

10:30

Reunió

Reunió secretaria autonòmica d'Economia Sostenible. PAT metropolità València i modificacions LOTUP

València (València)

Director General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge(Cessament 06.08.2018)

10:30

Reunió

Reunió amb els redactors del Pla d'Acció Metropolità de l'Horta de València

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

10:30

Reunió

Plan d'Acció Territorial Metropolità de València

València (València)

Director General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge(Cessament 06.08.2018)

12:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Assistència a la Junta General de VPI-Logística

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

12:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Junta General Ordinària de València Plataforma Intermodal i Logística -VPI-

València (València)

Directora Gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

12:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de seguiment de les actuacions ferroviàries tram entre València i Castelló.

València (València)

Secretari Autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territor (Cessament 23.07.2018)i

13:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Comissió de Secretaris i Sotssecretaris

València (València)