Dia anterior dimarts, 26 juny 2018 Dia següent

Directora General de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha)

09:20

Jornades/Congressos/Seminaris

Encuentro extraordinario de proyectos de toda la Unión Europea sobre H2020. Proyecto Happen

Bulgaria

Director General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge(Cessament 06.08.2018)

10:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Director General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana (cessament 09.07.18)

10:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

10:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de Direcció Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl "EVHA"

València (València)

Directora Gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

10:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Directora Gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

11:30

Reunió

Reunió amb IDOM, gestoria de mobilitat de l'àrea metropolitana

València (València)

Director General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana (cessament 09.07.18)

13:00

Reunió

Reunió amb el director general de l'IVAJ

València (València)