Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 26 juny 2018 Dia següent

Directora General de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha)

09:20

Jornades/Congressos/Seminaris

Encuentro extraordinario de proyectos de toda la Unión Europea sobre H2020. Proyecto Happen

Bulgaria

Director General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge(Cessament 06.08.2018)

10:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Director General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana (cessament 09.07.18)

10:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció de la Conselleria

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

10:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell de Direcció Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl "EVHA"

València (València)

Directora Gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

10:30

Consell de Direcció de la Conselleria

Consell de Direcció

València (València)

Directora Gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

11:30

Reunió

Reunió amb IDOM, gestoria de mobilitat de l'àrea metropolitana

València (València)

Director General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana (cessament 09.07.18)

13:00

Reunió

Reunió amb el director general de l'IVAJ

València (València)