Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior divendres, 29 març 2019 Dia següent

Secretària Autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

08:30

Comissió Delegada d'Hisenda i Pressupostos

Reunió de la Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Assumptes Econòmics.

València (València)

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

09:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Reunió del Ple del Consell.

València (València)

Directora General de Cooperació i Solidaritat

09:00

Altres

Despatx Agenda

València (València)

Director General de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

09:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Assistència a la jornada de treball sobre el desenvolupament reglamentari de la Llei 18/2018 de la Generalitat, per al foment de la Responsabilitat Social.

València (València)

Directora General de Cooperació i Solidaritat

12:30

Visita

Visita projecte "La Caja: erradicación de prejuicios y promocion de la Acción social juvenil sobre los ODS". CEIP Mare Nostrum. ONGD Joves Solides

València (València)