Dia anterior dilluns, 11 juny 2018 Dia següent

Subsecretari de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social. Participació i Cooperació

09:30

Reunió

Reunió amb el Sotsdirector General d'Atenció a la Ciutadania, Qualitat i Inspecció de Serveis i el Cap de Servei de Qualitat, Simplificació Administrativa i Assistència Tècnica a la Inspecció

València (València)

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Inauguració de la Jornada de Formació en transparència per a policia i guàrdia civil ALACANT

Alacant (Alacant)

Directora General de Transparència i Participació (Cessament 18.03.2019)

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Curs formació transparència a les FFSSE

Alacant (Alacant)

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

13:30

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista en InformaciónTV

Alacant (Alacant)

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

19:00

Exposició

Inauguració de l'Exposició "In/Sostenible. Camí cap a la sostenibilitat"

Canals (València)

Director General de Cooperació i Solidaritat (cessament 24.08.2018)

19:30

Presentació

Presentació de l'Informe 2017 sobre Centres d'Internament d'Estangers a Espanya

València (València)