Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 12 juny 2018 Dia següent

Directora General de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha)

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Proyecto Happen - H2020 TripleA-reno

Bruselas

Directora Gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

09:30

Reunió

Reunió amb el DG d'Obres públiques, Transports i Mobilitat i el Cap de Gabinet de la Conselleria de Vivenda, Obres públiques i Vertebració del territori.

València (València)

Directora Gerent de l'Autoritat de Transport Metropolità de València

12:00

Reunió

Reunió amb el gabinet tècnic de l'Ajuntament de Paterna.

València (València)

Director de l' Institut Cartogràfic Valencià

12:30

Acte commemoratiu

"50 Aniversari UPV"

València (València)

Director de l' Institut Cartogràfic Valencià

12:30

Acte commemoratiu

"50 Aniversari UPV"

València (València)

Director de l' Institut Cartogràfic Valencià

12:30

Acte commemoratiu

"50 Aniversari UPV"

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

13:00

Reunió

Es reuneix amb ADIVA (Associació d'Empreses de Transport de Viatgers de la Comunitat Valenciana)

València (València)

Director General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana (cessament 09.07.18)

16:00

Reunió

Reunió al Ministeri de Foment sobre el Pla estatal d'habitatge

Madrid (Madrid)