Dia anterior dijous, 28 setembre 2017 Dia següent

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

09:00

Mesa Tècnica

Expte. Accés urbanització Monterrey CV-686 - Real de Gandia

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

09:30

Reunió

Es reuneix amb Manuel Miñes. Cambra Contractistes CV.

València (València)

Director Gerent de Ferrocarrils de la Generalitat

10:30

Jornades/Congressos/Seminaris

Comissió d'Accessibilitat Universal ATUC

València (València)

Subsecretari de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

11:30

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Llei del taxi

València (València)

Directora General de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVha)

12:00

Reunió

Comitè de Direcció setmanal

València (València)

Subsecretari de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Ordre del dia

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

13:00

Reunió

Es reuneix amb el cap de la Demarcació de Carreteres de l'Estat a València.

València (València)