Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dijous, 28 setembre 2017 Dia següent

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (cessament 20.12.2017)

08:30

Reunió

Reunió de coordinacio amb els Subdirectors Generals DGTIC.

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

09:30

Reunió

Despatx amb l'equip de la Subdirecció General de Projectes i Fons Europeus

València (València)

Director General de Pressupostos (cessament 31.03.18)

09:30

Reunió

Reunió amb Subsecretari de CEICE, SGA de CEICE i Subdirector de Patrimoni Cultural i Museus

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

10:00

Corts (Ple/ Comissions/ Junta de Síndics)

Corts

València (València)

Director General de Fons Europeus

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada informativa sobre possibilitats de finançament europeu

Alacant (Alacant)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

11:30

Reunió

Despatx amb el Subdirector General de Sector Públic

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

12:00

Reunió

Despatx amb la Subdirectora General de Patrimoni

València (València)

Director General de Pressupostos (cessament 31.03.18)

12:00

Reunió

Reunió amb la DG de Transparència i Participació, la Sotsecretaria d'Hisenda, DGTIC, sobre ferramentes digitals per a canalitzar la informació de contractes i pressupostos de la GV

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (cessament 20.12.2017)

12:00

Reunió

Reunió amb D.G. de Transparència i Participació.

València (València)

Directora General del Sector Públic, Model Económic i Patrimoni (cessament 27.03.2018)

12:30

Altres

Participació en Focus Pyme i Empreniment CV 2017.

Castelló de la Plana (Castelló)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Reunió de la Comissió de secretaris autonòmics i subsecretaris

València (València)

Secretària Autonòmica d'Hisenda (cessament 29.03.2019)

13:00

Comissió Secretaris i Subssecretaris

Comissió Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (cessament 20.12.2017)

14:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Clausura del Fòrum València Tour Tecnològic @asLAN 2017

València (València)

Directora General del Sector Públic, Model Económic i Patrimoni (cessament 27.03.2018)

17:00

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell d'Administración Circuit del Motor i Promoció Deportiva.

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

19:00

Altres

Acte commemoratiu 25 aniversari Grup Ifedes, Desenrotllament de Negoci

València (València)

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

20:00

Jornades/Congressos/Seminaris

jornada d'assessors fiscals de la C.V.

València (València)