Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimecres, 2 setembre 2020 Dia següent

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

09:00

Reunió

Reunió amb TIC ILUNION Tecnologia i Accesibilitat

València (València)

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

11:30

Reunió

Videoconferència "Conferència Sectorial del Pla Nacional de Drogues"

València (València)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

13:00

Reunió

Reunió amb el sotsecretari per a la coordinació de suministres front al COVID-19

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

13:00

Reunió

Planificació compra i repartiment de reactius i material fungible per a realitzar les proves amb la Comissionada Coordinació Subministraments COVID

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

13:30

Reunió

Videoconferencia, amb la Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

València (València)

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

16:00

Reunió

Videoconferència, Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut

València (València)