Visualització de contingut web

Agenda

Consulte les agendes institucionals amb els actes o reunions de rellevància pública que conformen l'agenda de treball dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

 

Consulte l'agenda dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms durant la IX legislatura (29.06.2015-16.06.2019) en format reutilitzable (ODS)

 

Font: dades obtingudes del sistema d'informació que gestiona l'agenda dels alts càrrecs
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: diària
Fonament jurídic: art. 9.4.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicadors dccaa118 i dccaa128 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 2 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Dia anterior dimarts, 1 setembre 2020 Dia següent

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió coordinació Vicepresidència segona

València (València)

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

08:30

Reunió

Reunió de l'equip directiu de la Vicepresidència Segona

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

08:30

Reunió

Reunió coordinació Vicepresidència segona València (Valencia)

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

09:00

Reunió

Reunió Girsa

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

09:00

Reunió

Reunió planificació setmanal Direcció (DG, Sotsdtora, caps de servei i Secretària Dtora)

València (València)

Directora General de Salut Pública i Addiccions

09:15

Reunió

Reunió secretaria autonómica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

València (València)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

09:30

Reunió

Reunió per videoconferència amb la conselleria de Justícia i el Servei d'Emergències per a coordinar les proves d'accés a la universitat

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social

09:30

Reunió

Reunió Equip Conselleria

València (València)

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat

09:30

Reunió

Reunió amb el Director General de l'IVAJ

València (València)

Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació

09:30

Reunió

Reunió per videoconferència amb la conselleria de Justícia i el Servei d'Emergències per a coordinar les proves d'accés a la universitat

Alacant (Alacant)

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

09:30

Reunió

Reunió amb la Secretaria Autonòmica de Canvi Climàtic i Emergencia Climàtica: Pressupostos 2021.

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

09:30

Reunió

Reunió telemática amb l'alcalde de Chelva

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

10:00

Reunió

Reunió amb la Direcció General de Planificació estratégica, Qualitat i Modernizació de la Administració Pública.

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

10:00

Reunió

Reunió amb el sotsecretari de la Conselleria

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

10:00

Reunió

Reunió amb el Secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social i l'equip directiu de l'Entitat Valenciana d'habitatge i Sól

València (València)

Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema

10:00

Reunió

Reunió amb S. A. d'eficiència i tecnologia Sanitaria

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

10:00

Reunió

regidora d'Educació de l'Ajuntament de València

València (València)

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes

10:00

Reunió

Reunió amb la SA de Cooperació i Qualitat Democràtica.

València (València)

Secretària Autonòmica de Cultura i Esport

10:00

Reunió

Reunió amb el gerent del IVAM

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

10:00

Reunió

Despatxe assumptes Sector Públic

València (València)

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

10:00

Reunió

Reunió amb el secretari autonómic de Planificació i Organització del Sistema

València (València)

Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera

10:00

Reunió

Reunió de treball: Subdirecció de Model Econòmic

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

10:00

Reunió

Reunió amb Direcció General de Política Territorial i Paisatje

València (València)

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern

10:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Curs Newtral UPV

València (València)

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials

10:00

Reunió

Reunió amb familiars Residència Sant Llorenç de Vila-real

València (València)

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament

10:00

Reunió

Reunió presencial amb sotdtora i caps servei. Revisió assumptes en tràmit i planificació pressupost 2021.

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

10:00

Reunió

Reunió amb el Secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social i l'equip directiu de l'Entitat Valenciana d'habitatge i Sól València (València)

València (València)

Directora General de Gestió i Organització del Sistema

10:00

Reunió

Reunió S.A. Planificació i Organització del Sistema i S.A. d'Eficiència i Tecnologia Sanitària. Historial Social Única.

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

10:00

Reunió

Reunió amb Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema (CIPI)

València (València)

Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

10:00

Reunió

Reunió en el Gabinet de la Consellera

València (València)

Directora General de Política Territorial i Paisatge

10:00

Reunió

Videoconferència sobre Criteris genèrics, territorials i paisatgístics així com mig ambientals, per a la ubicació de plantes solars en Sòl no urbanitzable

València (València)

Directora General de Salut Pública

10:00

Reunió

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitario Públic

València (València)

Directora General per a la Lluita contra la Bretxa Digital

10:00

Reunió

Reunió amb responsable càtedra bretxa digital i bon ús de les TIC de la UMH

Alacant (Alacant)

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

10:30

Reunió

Reunió per videoconferència amb els rectors de les Universitats Públiques Valencianes per a tractar l'inici de curs acadèmic

Alacant (Alacant)

Secretari Autonòmic de Turisme

10:30

Reunió

Reunió coordinació Turisme Comunitat Valenciana

València (València)

Secretària Autonòmica d'Universitats i Investigació

10:30

Reunió

Reunió per videoconferència amb els rectors de les Universitats Públiques Valencianes per a tractar l'inici de curs acadèmic

Alacant (Alacant)

Directora General d'Infància i Adolescència

10:30

Consells/Comissions/Juntes (Òrgans Col.legiats)

Consell Extraordinari d'Adopció de la Generalitat

València (València)

Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

11:00

Entrevista a mitjans de comunicació

Entrevista amb RNE

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

11:00

Reunió

Reunió amb el director general de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment del Autogovern

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

11:00

Reunió

Reuniió amb els directors generals de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

València (València)

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern

11:00

Reunió

Reunió amb consellera Rosa Pérez Garijo

València (València)

Secretària Autonòmica d'Emergència Climática i Transició Ecològica

11:30

Reunió

Reunió amb els directors generals de Prevenció d'Incendis Forestals i Medi Natural

València (València)

Director de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

11:30

Reunió

Gestió palla de l'arròs

València (València)

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

11:30

Reunió

Reunió amb el Secretari Autonòmic d'Hisenda

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària/ IVASS

11:30

Reunió

Reunió amb el Sindicat de CC.OO IVASS

València (València)

Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

12:00

Reunió

Reunió amb la Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

12:00

Reunió

Reunió ABRECA Benidorm - delegació MHP

València (València)

Sotssecretari de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

12:00

Reunió

Reunió amb la Secretaria General Administrativa i el Servei de Gestió Econòmica: Pressupostos 2021

València (València)

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

12:00

Reunió

Reunió telemática amb membres de la CGRU Callosa d'en Sarrià

València (València)

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona

12:00

Reunió

Reunió amb el Vicepresident Segon del Consell i Conseller d' Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Valencia (Valencia)

València (València)

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient

12:00

Reunió

Reunió amb Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de la Administració Pública

València (València)

Directora General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública

12:00

Reunió

Reunió amb l'equip de modernització

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

12:30

Reunió

Reunió amb la Comissària Cap de la Unitat de la Policia Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana.

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària/ IVASS

12:30

Reunió

Reunió amb el Cap d'Àrea de Recursos Tècnics Soci-Sanitaris d´IVASS

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

13:00

Reunió

Reunió amb la directora general de Participació Ciutadana

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

13:00

Reunió

Reunió Assoc. Hosteleria Torrevieja

València (València)

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament

13:00

Reunió

Despatxe assumptes Comissionat de Presidència per a la Coordinació dels Subministraments enfront del COVID

València (València)

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

13:00

Reunió

Reunió amb la Diputada Autonòmica Maria Pilar Lima Gonzálvez i la Directora General d'Infància i Adolescència.

València (València)

Director de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

13:00

Reunió

Mines

València (València)

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut

13:00

Reunió

reunió de coordinació amb personal de l'IVAJ

València (València)

Director General de Qualitat i Educació Ambiental

13:00

Reunió

Reunió Direcció Territorial Presidencia

Castelló de la Plana (Castelló)

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària

13:00

Reunió

Reunió amb el sotsecretari per a la coordinació de suministres front al COVID-19

València (València)

Director General d'Urbanisme

13:00

Reunió

Reunió Secretària Autonòmica d'Economia i Directora General d'Indústria

València (València)

Directora General d'Assistència Sanitària

13:00

Reunió

Planificació compra i repartiment de reactius i material fungible per a realitzar les proves amb la Comissionada Coordinació Subministraments COVID

València (València)

Directora General d'Atenció Primària i Autonomia Personal

13:00

Reunió

Reunió amb el Subsecretari de la Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives

València (València)

Directora General d'Infància i Adolescència

13:00

Reunió

Reunió amb Diputada Pilar Lima i Secretària *Autonomica d'Atenció Primària i Serveis Socials

València (València)

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

13:30

Reunió

2ª Reunió de coordinació confinament del municipi de Benigànim.

València (València)

Secretari Autonòmic de Turisme

13:30

Reunió

Reunió Ajuntament Riba-roja

València (València)

Directora General de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària/ IVASS

13:30

Reunió

Reunió amb la Cap d'Àrea de Contractacions i Assumptes Generals d´IVASS

València (València)

Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

14:00

Reunió

Reunió amb la directora general de Cooperació Internacional al Desenvolupament

València (València)

Conseller d'Educació, Cultura i Esport

16:00

Reunió

Reunió de coordinació de l'Equip de Gabinet

València (València)

Directora General de Internacionalización

16:00

Reunió

Reunió de Coordinació amb Secretaria Autonòmica

València (València)

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional

16:30

Reunió

Inspecció Educativa - per videoconferència

València (València)

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat

16:30

Reunió

Reunió Directora General de la Dona i per la Igualtat de Gènere

València (València)

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques

17:00

Reunió

Reunió videoconferència de coordinació del Pla Vega Renhace.

València (València)

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

Jornades/Congressos/Seminaris

Taller de Verificació en Gestió de la Informació UPV

València (València)