Dia anterior dimarts, 26 març 2019 Dia següent

Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

09:00

Jornades/Congressos/Seminaris

Jornada modificació LOTUP. Col·legi d'Advocats València

València (València)

Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana

11:00

Reunió

Reunió a la Sindicatura de Greuges

Alacant (Alacant)

Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge

12:30

Reunió

Reunió seguiment posada en marxa del Pla d'agilitació tramitació urbanística

València (València)

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat

18:00

Lliurament de Premis

Hui descansa el cotxe 2018

València (València)